Важно саопштење услед корона вируса

Овде можете пронаћи све информације у вези са тестирањем брзим серолошким тестовима на лични захтев грађана.

Овде можете пронаћи све информације у вези са RT-PCR тестирањем на присуство SARS-CoV2 на лични захтев грађана.

Овде можете пронаћи све информације у вези са АНТИГЕНСКИМ тестирањем на присуство SARS-CoV2 на лични захтев грађана.

Овде можете пронаћи све информације у вези са RT-PCR, брзим серолошким и Антиген тестирањем на присуство SARS-CoV2 на лични захтев грађана (домаћи и страни држављани) - АЖУРИРАНО 17.01.2022.

Овде можете пронаћи све информације у вези са  RT-PCR, брзим серолошким и Антиген на присуство SARS-CoV2 на лични захтев грађана (СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ).

 

 

doc Повраћај средстава на лични захтев - постављено 24.07.2020. године

doc Образац захтева за повраћај средстава - постављено 24.07.2020. године

doc Важно обавештење - постављено 02.04.2020. године

doc Обавештење осигураним лицима о остваривању права из здравственог осигурања у управном поступку, за време трајања ванредног стања - постављено 02.04.2020. године

pdf  Поступање у ЗУ у условима постојања корона вируса - постављено 02.04.2020. године

pdf  Поступање у ЗУ у условима постојања корона вируса - постављено 02.04.2020. године

pdf  Коришћење здравствене заштите без оверене исправе о здравственом осигурању у условима постојања корона вируса - постављено 02.04.2020. године

pdf  Поступање лекарских комисија у условима ванредног стања - постављено 02.04.2020. године

pdf  Утврђивање права и исплата накнада зарада за време ванредног стања - постављено 02.04.2020. године

pdf  Организација рада филијала до престанка ванредног стања - постављено 02.04.2020. године

pdf  Закључак владе е-рецепт - постављено 02.04.2020. године

pdf  Продужење привремене спречености за рад за време ванредног стања- постављено 14.04.2020. године

pdf  Издавање лекова са Листе А без плаћања партиципације у фиксном износу по Закључку Владе- постављено 20.04.2020. године

pdf  Организација рада филијала након престанка ванредног стања- постављено 08.05.2020. године

pdf  Продужена рехабилитација на терет средстава обавезног здравственог осигурања- постављено 08.05.2020. године

pdf  Коришћење здравствене заштите по укидању ванредног стања- постављено 08.05.2020. године

pdf  Поступање лекарских комисија по укидању ванредног стања- постављено 12.05.2020. године

pdf  Продужена рехабилитација на терет средстава обавезног здравственог осигурања - постављено 27.05.2020. године

 

Важно обавештење (РАД СА СТРАНКАМА)

датум: 08.05.2020

Одлуком Народне скупштине Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 65/20) од 6.5.2020. године укинуто је ванредно стање на територији Републике Србије.  
Укидањем ванредног стања престаје и обустава рада са странкама путем непосредног контакта.
На подручју филијала и испостава Републичког фонда за здравствено осигурање организован је рад са странкама путем непосредног контакта, уз поштовање препоручених хигијенско-епидемиолошких мера.

 

Важно обавештење

датум: 08.05.2020

Укидањем ванредног стања у Републици Србији стекли су се услови за упућивање осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање на продужену рехабилитацију почев од 11. маја 2020. године.
Приоритет у спровођењу продужене рехабилитације имају осигурана лица упућена на продужену рехабилитацију у току трајања стационарног лечења (директно упућивање), затим осигурана лица којима је продужена рехабилитација прекинута на захтев здравствене установе за рехабилитацију (COVID болнице) и осигурана лица за које је оцена лекарске комисије о упућивању на продужену рехабилитацију донета пре проглашења ванредног стања, без потребе доношења нове оцене лекарске комисије.
Осигураним лицима којима је рок за започињање продужене рехабилитације истекао за време трајања ванредног стања, здравствена установа за рехабилитацију дужна је да започне продужену рехабилитацију у року од 30 дана од престанка ванредног стања.        
Здравствена установа за рехабилитацију позива осигурано лице да започне са одобреном продуженом рехабилитацијом и одређује датум пријема

 

Важно обавештење

датум: 17.03.2020

Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији због појаве корона вируса, здравствене установе за рехабилитацију (бање) неће примати осигурана лица РФЗО-а којима је одобрена продужена рехабилитација на терет средстава обавезног здравственог осигурања до даљег.
О свим даљим информацијама бићете благовремено обавештени путем сајта РФЗО-а.

 

Важно обавештење

датум: 17.03.2020

Због предузимања превентивних мера за спречавање ширења корона вируса  (COVID-19), Републички фонд за здравствено осигурање препоручује осигураним лицима да се телефоном обавесте о могућности остваривања права из здравственог осигурања  без доласка у  филијалу или испоставу Републичког фонда, јер је обустављен рад са странкама на шалтерима по филијалама и испоставама.
Осигураним лицима којима су за 2019. годину били издати Обрасци УП-2 (ослобађање од плаћања партиципације), важиће и даље.
Осигураницима који се налазе на „боловању“  које је утврдила лекарска комисија и осигураницима упућеним од стране изабраног лекара на лекарску комисију за „продужење боловања“, биће аутоматски продужено „боловање“ за 30 дана БЕЗ ИЗЛАСКА НА ЛЕКАРСКУ КОМИСИЈУ.

    За све информације можете да се обратите контакт центру на телефон:
     0700/333-443 по цени локалног позива
     011/7350-900  за позиве са мобилног телефона

или на телефоне филијала Републичког фонда:

1.

Суботица

024/554-523

2.

Зрењанин

023/566-820

3.

Кикинда

0230/421-125

4.

Панчево

013/346-733; 013/355-933

5.

Сомбор

025/463-521

6.

Нови Сад

021/4885-602; 021/4885-604

7.

Сремска Митровица

022/610-480; 022/610-484

8.

Шабац

015/343-468

9.

Ваљево

014/222-115

10.

Смедерево

026/4622-267

11.

Пожаревац

012/524-654

12.

Крагујевац

034/504-403

13.

Јагодина

034/8220-190; 035/8221-059

14.

Бор

030/424-987; 030/422-653

15.

Зајечар

019/425-844

16.

Ужице

031/513-237

17.

Чачак

032/324-046

18.

Краљево

036/311-792

19.

Крушевац

037/428-055

20.

Ниш

018/522-679

21.

Прокупље

027/321-611

22.

Пирот

010/311-994

23.

Лесковац

016/253-894

24.

Врање

017/400-192

25.

Косовска Митровица

028/497-932

26.

Грачаница

038/644-37

27.

Ранилуг

0280/750-14

28.

Београд

011/2646-866

29.

Нови Пазар

020/337-780