Стручне поткомисије за лекове

 

СТРУЧНЕ ПОТКОМИСИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ ЗА ОБЛАСТИ ДЕФИНИСАНЕ АТЦ КЛАСИФИКАЦИЈОМ ЛЕКОВА

Стручне поткомисије за лекове за области дефинисане АТЦ класификацијом лекова дају мишљења о фармакотерапијској оправданости за стављање лека на Листу лекова у складу са Правилником о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова (“Службени гласник РС”, број 41/14).

A.  Алиментарни тракт и метаболизам (лекови за лечење болести дигестивног система и метаболизма

1. Проф. др Ненад Перишић, Војномедицинска академија, председник
2. Др. спец Славко Кнежевић, Клинички центар Крагујевац, заменик председника
3. Проф. др Петар Сворцан, Клиничко-болнички центар „Звездара“, члан
4. Проф. др Ђорђе Ћулафић, Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан
5. Проф. др Драган Поповић, Клиника за гастроентерологију и хепатологију Клиничког центра Србије, члан
6. Проф. др Викторија Драгојевић-Симић, Центар за клиничку фармакологију, Војномедицинске академије, члан
7. асс. др сци. мед. Срђан Марковић, Клиничко – болнички центар „Звездара“, члан.

Стручно-административна лица су мр пх спец. Слађана Лешић и мр пх спец. Марија Ненадић, Републички фонд за здравствено осигурање.

M.  Мишићно-костни систем (лекови за лечење болести мишићно-костног система

1. Доц. др Горан Радуновић, Институт за реуматологију, председник,
2. Проф. др Горан Тулић, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Србије, заменик председника,
3. Проф. др Зоран Благојевић, Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“, члан,
4. Проф. др Ивана Петронић-Марковић, Универзитетска дечја клиника, члан,
5. Проф. др Мирослав Раденковић, Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Медицински факултет у Београду, члан.

Стручно-административна лица су мр пх спец. Биљана Чукановић и мр пх спец. Драгана Јанковић-Антић, Републички фонд.