Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 13:34)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 11:50)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.03.2023 11:21)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 09:10)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 11:41)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 12:59)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 12:05)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 18:06)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.03.2023 18:28)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 13:10)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 17:59)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 13:10)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 13:42)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 02:10)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 18:06)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.03.2023 11:00)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.03.2023 07:10)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 12:13)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 12:24)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 12:42)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 11:07)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 11:58)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.03.2023 07:55)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.02.2023 12:29)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.04.2023 11:04)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 13:19)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 13:23)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 12:00)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 16:10)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.03.2023 13:12)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 14:29)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.03.2023 11:54)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 13:33)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 10:43)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 11:33)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 13:52)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 08:57)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 14:49)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 14:31)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 07:58)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 12:20)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 13:58)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 15:27)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 31.03.2023 17:42)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције