Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 13:35)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 21:13)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.05.2022 10:04)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 08:20)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 10:46)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 13:53)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 13:45)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 17:35)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2022 23:26)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 09:34)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 19:39)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 12:00)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 12:34)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 13:06)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 17:33)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.05.2022 13:36)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.05.2022 12:48)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.05.2022 11:43)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 13:35)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 13:13)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 11:49)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 12:17)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.05.2022 08:33)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.05.2022 11:13)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 13:32)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 10:43)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 14:25)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.05.2022 11:47)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 18:41)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 06:54)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 13:35)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 22:50)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 13:02)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 11:31)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 13:21)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 14:03)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 14:15)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 15:49)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.05.2022 10:05)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 06:29)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 13:59)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 14:32)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2022 21:26)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције