Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 10:45)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 09:25)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.09.2023 13:38)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.10.2023 08:15)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2023 14:08)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 09:42)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 11:01)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 10:37)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 10:15)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.09.2023 22:17)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 10:26)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 11:04)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 09:42)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 10:50)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 10:10)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.10.2023 16:53)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2023 09:54)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.10.2023 10:02)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 09:45)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.10.2023 09:19)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 08:16)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.10.2023 08:11)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.10.2023 12:30)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.09.2023 09:21)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.05.2023 09:04)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 07:49)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 10:50)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.10.2023 13:05)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.10.2023 12:50)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 10:30)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 11:00)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.10.2023 11:49)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.10.2023 18:46)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 08:16)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.10.2023 14:03)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2023 08:15)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 10:50)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 10:34)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 09:43)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 10:41)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 27.09.2023 11:22)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 02.10.2023 18:15)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 11:04)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 11:01)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 10:47)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.10.2023 11:02)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције