Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 10:22)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 10:21)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 10:21)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 13:49)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 12:42)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 08:57)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 17:06)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 10:02)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 10:06)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 13:08)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 10:46)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 11:36)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 13:45)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 15:58)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.12.2019 17:58)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.04.2021 14:02)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.05.2021 12:28)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 09:04)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 14:39)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 12:28)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.05.2021 23:21)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 07:29)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.05.2021 11:46)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 12:40)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 13:59)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 18:32)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.04.2021 10:56)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 12:16)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 18:42)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 12:09)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.05.2021 11:58)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 12:11)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 14:37)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 13:48)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 14:58)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.05.2021 13:05)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 07:25)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.05.2021 21:20)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 13:55)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.05.2021 17:55)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције