Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 09:39)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 11:54)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2021 12:39)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 12:13)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 15:14)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 09:23)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 16:04)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.10.2021 18:32)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 09:10)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.10.2021 08:09)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 11:48)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2021 10:32)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.10.2021 13:39)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.10.2021 13:04)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 08:10)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 12:34)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 10:31)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 13:50)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2021 08:15)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2021 13:16)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.10.2021 12:04)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2021 09:44)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.10.2021 12:19)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 13:07)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 11:00)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 13:36)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 14:25)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 14:54)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.10.2021 14:04)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 09:56)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 20:16)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 01.10.2021 08:57)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 14:11)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 15:15)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 08:43)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 15:28)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.10.2021 01:04)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 10:31)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.10.2021 10:07)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 14:00)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.10.2021 19:32)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције