Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 13:40)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 08:25)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.04.2024 19:00)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.04.2024 08:02)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 09.04.2024 13:31)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 12:36)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 12:54)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 10:59)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 18:01)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.04.2024 21:41)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 12:28)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 19:03)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 14:18)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 13:00)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.04.2024 12:48)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.04.2024 18:51)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.04.2024 12:45)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.04.2024 09:01)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 12:49)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 09:58)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 14:08)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.04.2024 09:43)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 12:13)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.02.2024 09:20)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.04.2024 10:14)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 12:42)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 10:54)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 14:05)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 11:56)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 14:10)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 14:23)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 15:20)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.04.2024 11:27)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 13:46)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.04.2024 11:09)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 12:25)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.04.2024 10:04)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 12:29)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 12:10)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 12:41)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.04.2024 08:59)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 09:50)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 13:40)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 14:39)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 11:00)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.04.2024 16:03)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције