Централна комисија за лекове - дневни ред и датум

Одговори републичких стручних комисија у вези са ревизијом Листе лекова

Одлука ЦКЛ о приоритетним групама лекова са седница одржаних дана 24.07.2018. године и 20.09.2018. године

Одлука ЦКЛ о приоритетној групи лекова са седнице одржане 24.10.2017. године

Списак приоритетних лекова усвојен од Централне комисије за лекове.

 

 

    • Тачка 3 Коначни списак лекова који се скидају са Листе лекова за које носиоци дозволе нису прихватили цену усклађену са одредбама члана 29. Правилника о критеријумима

                            *Тачка 3 A i A1 Листа ЦКЛ 14 07 2014

                            *Тачка 3  B Листа ЦКЛ 14 07 2014

*Тачка 4.d) B Листа ЦКЛ 07.07.2014.

*Тачка 4.d) C Листа ЦКЛ 07.07.2014.

 

 

Лекови

Листа лекова

Претрага листе лекова

Остало о лековима

Систем за праћење доступности лекова

Списак приватних апотека са огранцима са којима РФЗО има склопљен уговор