Вантелесна оплодња - Биомедицински потпомогнуто оплођење

Републички фонд за здравствено осигурање од краја 2006. године, финансира програм вантелесне оплодње.

Да би се пар укључио у програм вантелесне оплодње о трошку здравственог осигурања, неопходно је да испуњава прописане услове.

Упутство за спровођење лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО).

Осигурана лица Републичког фонда остварују право на лечење неплодности поступцима БМПО у складу са Упутством за спровођење лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО).

          pdf Упутство БМПО

  pdf Упутство за спровођење поступка БМПО по укидању ванредног стања

          pdf Прилози за упутство за БМПО

          pdf Образац БМПО - 6

          pdf Образац БМПО - 7