ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УПЛАТА ПО ОСНОВУ ТЕСТИРАЊА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ГРАЂАНА

-RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ-

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, КАО И ЗА СВЕ ДРУГЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 9.000,00 динара - ЦЕНА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 19. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 501 - ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2) 501 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 501 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате.

Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

-АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ-

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, КАО И ЗА СВЕ ДРУГЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 3.500,00 ДИНАРА - ЦЕНА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 19. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 502 - ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2) 502 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 502 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате.

Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

- БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ-

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, КАО И ЗА СВЕ ДРУГЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 1.200,00 динара- ЦЕНА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 19. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 503 - ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

     2) 503 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉЕНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 503 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате.

Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

 

ИНСТРУКЦИЈА ЗА ПЛАЋАЊЕ НА ДЕВИЗНИ РАЧУН

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-EUR

FIELD 32A:                     VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIELD 50K:                    ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                    DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY)         DEUTSCHE BANK AG., F/M
                                      TAUNUSANLAGE 12
                                      GERMANY

FIELD 57A:
(ACC.WITH BANK)       NBSRRSBGXXX
                                      NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK
                                      OF SERBIA-NBS)
                                      BEOGRAD,NEMANJINA 17
                                      SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY)          REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
                                    JOVANA MARINOVIĆA BR.2
                                    BEOGRAD
                                    SERBIA

FIELD 70:                    DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-USD

FIELD 32A:                 VALUE DATE-USD-AMOUNT
FIELD 50K:                 ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                 CITIUS33XXX
(INTERMEDIARY)      CITIBANK N.A., NEW YORK
                                   111 WALL STREET
                                   UNITED STATES

FIELD 57A:                 10942093
(ACC.WITH BANK)     NBSRRSBGXXX
                                    NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK
                                    OF SERBIA-NBS)
                                    BEOGRAD,NEMANJINA 17
                                    SERBIA

FIELD 59:                   /RS35840000000000578054
 (BENEFICIARY)        REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
                                   JOVANA MARINOVIĆA BR.2
                                   BEOGRAD
                                   SERBIA

FIELD 70:                   DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-CHF

FIELD 32A:         VALUE DATE-CHF-AMOUNT
FIELD 50K:         ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                ZKBKCHZZ80A
(INTERMEDIARY)     ZUERCHER KANTONALBANK, ZURICH
                                  9 BAHNHOFSTRASSE
                                  SWITZERLAND

FIELD 57A:                 /CH5000700070000025224
(ACC.WITH BANK)     NBSRRSBGXXX
                                    NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
                                    BEOGRAD,NEMANJINA 17
                                    SERBIA

FIELD 59:               /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY)    REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
                              JOVANA MARINOVIĆA BR.2, BEOGRAD
                              SERBIA

FIELD 70:         DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-DKK

FIELD 32A:         VALUE DATE-DKK-AMOUNT
FIELD 50K:         ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                NDEADKKKXXX
(INTERMEDIARY)     NORDEA DANMARK,FILIAL AF NORDEA BAN_K AB (PUBL), SVERIGE,COPENHAGEN
                                  STRANDGADE 3
                                  DENMARK

FIELD 57A:                 /DK9620005000405020
(ACC.WITH BANK)     NBSRRSBGXXX
                                    NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
                                    BEOGRAD,NEMANJINA 17
                                    SERBIA

FIELD 59:               /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY)     REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
                               JOVANA MARINOVIĆA BR.2
                               BEOGRAD
                               SERBIA

FIELD 70:         DETAILS OF PAYMENT


PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-GBP

FIELD 32A:         VALUE DATE-GBP-AMOUNT
FIELD 50K:         ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A:                    DEUTGB2LXXX
(THIRD REIMBURS.     DEUTSCHE BANK AG, LONDON
INSTITUTION)              6 BISHOPSGATE
                                     UNITED KINGDOM

FIELD 56A:                DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY)     DEUTSCHE BANK AG, F/M
                                  TAUNUSANLAGE 12
                                  GERMANY

FIELD 57A:                  /100935930800
(ACC.WITH BANK)     NBSRRSBGXXX
                                    NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
                                    BEOGRAD,NEMANJINA 17
                                    SERBIA

FIELD 59:              /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY)    REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
                              JOVANA MARINOVIĆA BR.2
                              BEOGRAD
                              SERBIA

FIELD 70:         DETAILS OF PAYMENT


PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-AUD


FIELD 32A:         VALUE DATE-AUD-AMOUNT
FIELD 50K:         ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                RSBKAU2SXXX
(INTERMEDIARY)     RESERVE BANK OF AUSTRALIA, SYDNEY
                                  65 MARTIN PLACE
                                  AUSTRALIA

FIELD 57A:                  /092002 81779-4
(ACC.WITH BANK)     NBSRRSBGXXX
                                    NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
                                    BEOGRAD,NEMANJINA 17
                                    SERBIA

FIELD 59:               /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY)    REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
                              JOVANA MARINOVIĆA BR.2
                              BEOGRAD
                              SERBIA

FIELD 70:         DETAILS OF PAYMENT


PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-NOK

FIELD 32A:         VALUE DATE-NOK-AMOUNT
FIELD 50K:         ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                NDEANOKKXXX
(INTERMEDIARY)     NORDEA BANK ABP, FILIAL I, NORGE, O_SLO
                                   ESSENDROPS GATE 7 P.O:BOX 1166 SENT_RUM
                                   NORWAY

FIELD 57A:                 60010202348
(ACC.WITH BANK)     NBSRRSBGXXX
                                    NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
                                    BEOGRAD,NEMANJINA 17
                                    SERBIA

FIELD 59:              /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY)    REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
                              JOVANA MARINOVIĆA BR.2
                              BEOGRAD
                              SERBIA

FIELD 70:         DETAILS OF PAYMENT


PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-JPY

FIELD 32A:         VALUE DATE-JPY-AMOUNT
FIELD 50K:         ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A:                   DEUTJPJTXXX
(THIRD REIMBURS.     DEUTSCHE BANK AG TOKYO
INSTITUTION)              2-11-1, NAGATACHO, CHIYODA-KU
                                      JAPAN

FIELD 56A:                DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY)     DEUTSCHE BANK AG, F/M
                                  TAUNUSANLAGE 12
                                  GERMANY

FIELD 57A:         /100935930800
(ACC.WITH BANK)     NBSRRSBGXXX
                                    NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
                                    BEOGRAD,NEMANJINA 17
                                    SERBIA

FIELD 59:              /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY)    REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
                              JOVANA MARINOVIĆA BR.2
                              BEOGRAD
                              SERBIA

FIELD 70:         DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-CAD

FIELD 32A:         VALUE DATE-CAD-AMOUNT
FIELD 50K:         ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                BOFMCAT2XXX
(INTERMEDIARY)     BANK OF MONTREAL, TORONTO
                                  234 SIMCOE STREET
                                  CANADA

FIELD 57A:                 /3144-1024-528
(ACC.WITH BANK)     NBSRRSBGXXX
                                    NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
                                    BEOGRAD,NEMANJINA 17
                                    SERBIA

FIELD 59:               /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY)     REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
                               JOVANA MARINOVIĆA BR.2
                               BEOGRAD
                               SERBIA

FIELD 70:        DETAILS OF PAYMENT


PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-SEK

FIELD 32A:         VALUE DATE-SEK-AMOUNT
FIELD 50K:         ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                NDEASESSXXX
(INTERMEDIARY)     NORDEA BANK ABP, FILIAL I, SWERIGE,_STOCKHOLM
                                  SMAALANDSGATAN 17
                                  SWEDEN

FIELD 57A:                 39527710448
(ACC.WITH BANK)     NBSRRSBGXXX
                                    NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
                                    BEOGRAD,NEMANJINA 17
                                    SERBIA

FIELD 59:              /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY)    REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
                              JOVANA MARINOVIĆA BR.2
                              BEOGRAD
                              SERBIA

FIELD 70:         DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-RUB

FIELD 32A:         VALUE DATE-RUB-AMOUNT
FIELD 50K:         ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A:                   COBARUMMXXX
(THIRD REIMBURS.     COMMERZBANK (EURASIJA) SAO
INSTITUTION)              14/2 KADASHEVSKAYA NABREZHNAYA
                                      RUSSIAN FEDERATION

FIELD 56A:                COBADEFFXXX
(INTERMEDIARY)     COMMERZBANK AG, F/M
                                  KAISERSTRASSE 16
                                  GERMANY

FIELD 57A:                  /400876804600RUB
(ACC.WITH BANK)     NBSRRSBGXXX
                                    NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
                                    BEOGRAD,NEMANJINA 17
                                    SERBIA

FIELD 59:               /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY)    REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
                              JOVANA MARINOVIĆA BR.2
                              BEOGRAD
                              SERBIA

FIELD 70:         DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS
SWIFT MESSAGE MT103-HUF

FIELD 32A:         VALUE DATE-HUF-AMOUNT
FIELD 50K:         ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A:                    DEUTHU2BXXX
(THIRD REIMBURS.      DEUTSCHE BANK AG HUNGARY BRANCH
INSTITUTION)               HOLD UTCA 27
                                       HUNGARY

FIELD 56A:               DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY)    DEUTSCHE BANK AG F/M
                                 TAUNUSANLAGE 12
                                 GERMANY

FIELD 57A:                 100 9359308 0064
(ACC.WITH BANK)     NBSRRSBGXXX
                                    NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS)
                                    BEOGRAD,NEMANJINA 17
                                    SERBIA

FIELD 59:              /RS35840000000000578054
(BENEFICIARY)    REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE
                              JOVANA MARINOVIĆA BR.2
                              BEOGRAD
                              SERBIA


FIELD 70:         DETAILS OF PAYMENT