Република Француска

Општа Конвенција о социјалном осигурању између Француске и Владе Југославије, закључена 5. јануара 1950. године, објављена је у „Службеном Вјеснику ФНРЈ “ број 4/51.

Ова Конвенција је ступила на снагу 1.априла 1951.године.

Конвенција о социјалном осигурању између Француске и Југославије

 

Обрасци за спровођење споразума

• SE 21-01    Уверење о упућивању на рад
• SE 21-02    Потврда о периодима осигурања
• SE 21-03    Потврда о задржавању права на давања из осигурања у случају болести и материнства - у случају промене места боравка
• SE 21-04    Саопштење одлуке о праву радника на давања из осигурања за случај болести или материнства у случају привременог боравка
• SE 21-05    Захтев за одобрење протеза, ортопедских помагала и давања у натури већег значаја
• SE 21-06    Саопштење о хитном признавању протеза, ортопедских помагала и давања у натури већег значаја
• SE 21-08    Потврда о осигурању радника
• SE 21-09    Потврда која се односи на члана радникове породице који се вратио у своју земљу ради порођаја
• SRB/F 125 Појединачни обрачун стварних трошкова
• SE 21-18    Захтев за одобрење протеза, ортопедских помагала и давања у натури већег обима
• SE 21-19    Саопштење о хитном признавању протеза, ортопедских помагала и давања у натури већег значаја
• SRB/F 127 Појединачни преглед паушалних обрачуна
• SE 21-33    Потврда о осигурању сезонског радника
• SE 21-34    Захтев за потврђивање права на здравствену заштиту пензионера из једне земље који пребива у другој земљи (Пензионер или Корисник ренте и чланови његове породице)
• SE 21-35    Потврда о праву на здравствену заштиту за пензионера једне земље који пребива у другој земљи (Пензионер или Корисник ренте и чланови његове породице)
• SE 21-36    Саопштење о одбијању или укидању права на здравствену заштиту (Пензионер или Корисник ренте и чланови његове породице)