Аустралија

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности објављен је у “Службеном гласнику РС- Међународни уговори”, број 3/2023-182 од 08.05.2023.године.

Члан 2. овог закона садржи текст Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности у оригиналу на српском језику.

По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума 1. фебруара 2024.године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности.

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности

Споразум између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности

Административни договор за примену Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности