Република Азербејџан

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности објављен је у “Службеном гласнику РС- Међународни уговори”, број 3/2023 од 08.05.2023.године.

Члан 2. овог закона садржи текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности у оригиналу на српском језику.

По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума 1. јуна 2023. године ступио је на снагу Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности.

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности

Административни договор између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства рада и социјалне заштите становништва Републике Азербејџан о примени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности

 

 

Обрасци за спровођење споразума

SRB/AZE 1       Потврда о примени правних прописа