Република Тунис

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности објављен је у “Службеном гласнику РС- Међународни уговори”, број 1/2023 од 13.02.2023.године.

Члан 2. овог закона садржи текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности у оригиналу на српском језику.

По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума 1. априла 2023.године ступио је на снагу Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности.

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности

Административни споразум за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности