Шведска

Конвенција између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Шведске о социјалном осигурању потписана 30. марта 1978. године, објављена је у  "Службеном листу СФРЈ" - Међународни уговори, број 12/79
Конвенција је ступила на снагу 1. јануара 1979. године.


Конвенција између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Шведске о социјалном осигурању и Протокол уз Конвенцију између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Шведске о социјалном осигурању
    
Споразум о примени Конвенције о социјалном осигурању између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Шведске

Нису утврђени обрасци за спровођење споразума