Норвешка

Конвенција између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Норвешке о социјалном осигурању потписана 22. новембра 1974. године, објављена је у  "Службеном листу СФРЈ" - Међународни уговори, број 22/75
Конвенција је ступила на снагу 1. септембра 1976. године.


Конвенција између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Норвешке о социјалном осигурању и Протокол
    
Споразум о примени Конвенције између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Норвешке о социјалном осигурању

Нису утврђени обрасци за спровођење споразума