Данска

Конвенција између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Данске о социјалном осигурању потписана 22. јуна 1977. године, објављена је у  "Службеном листу СФРЈ" - Међународни уговори, број 5/80
Конвенција је ступила на снагу 1. фебруара 1979. године.


Конвенција између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Данске о социјалном осигурању и Протокол
    
Административни споразум о начину примене Конвенције о социјалном осигурању између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Данске

Нису утврђени обрасци за спровођење споразума