Квебек

Закон о потврђивању Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека објављен је у “Службеном гласнику РС”, број 9/21 од 10.05.2021.године.
Члан 2 овог закона садржи текст Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека у оригиналу на српском језику.
По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог уговора
1. фебруара 2022.године ступио је на снагу Уговор о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека.

Закон о потврђивању Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека

Уговор о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека

Административни договор за примену Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека

Протол за примену Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе КвебекаУговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека

 

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/QUÉ 1 Потврда о примени правних прописа
• SRB/QUÉ 1A Потврда о праву на давања у натури у случају привременог боравка у Квебеку
• SRB/ QUÉ 8 Захтев за потврђивање периода изложености у случају професионалне болести
• SRB/ QUÉ 9 Извештај о подељеним трошковима
• SRB/ QUÉ 10 Потврда о праву на давања у натури у случају професионалне повреде
• SRB/ QUÉ 11 Одобрење права на давања у натури веће вредности
• SRB/ QUÉ 12 Појединачни обрачун стварних трошкова
• SRB/ QUÉ 12A Појединачни обрачун стварних трошкова
• SRB/QUÉ 13 Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/QUÉ 14 Пoтврдa o праву на давања у натури