Руска Федерација

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности објављен је у “Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 9/18 од 29.06.2018.године.
Члан 2. овог закона садржи текст Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности у оригиналу на српском језику.
По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума
1. марта 2019. године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној  сигурности.

 

Споразум између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности

Административни споразум између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства рада и социјалне заштите Руске Федерације за примену Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности

Протокол о спровођењу Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности и Административног споразума

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/RU 1       Потврда о правним прописима који се примењују