Република Кипар

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној сигурности објављен је у “Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 12/10 од 17.12.2010.године.
Члан 2. овог закона садржи текст Споразума између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној сигурности у оригиналу на српском језику.
По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума

1. фебруара 2011. године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној  сигурности.

 

Споразум између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној сигурности

Административни споразум за примену споразума између Републике Србије и Републике Кипар о социјалној сигурности

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/CY 101      Потврда о правним прописима који се примењују