Република Грчка

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању објављен је у “Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 9/18 од 02.07.2018.године. Члан 2. овог закона садржи текст Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању у оригиналу на српском језику. По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума 1. марта 2020. године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању.

 

Споразум између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању

Администартивни договор за примену Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању

 

 Обрасци за спровођење споразума

• SRB/GR 1          Потврда о правним прописима који се примењују