Народнa Републикa Кинa

Закон о потврђивању Споразума о социјалноj сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине објављен је у “Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 12/18 од 26.09.2018.године.
Члан 2. овог закона садржи текст Споразума о социјалноj сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине у оригиналу на српском језику.
По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума
1. фебруара 2021. године ступио је на снагу Споразум о социјалноj сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине.

Споразум о социјалноj сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине

Административни договор за примену Споразума о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/CHN 1       Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/CHN 2       Продужење периода упућивања на рад
• SRB/CHN 3       Годишњи статистички подаци