Дијагностички сродне групе

 

Основни појмови:

Дијагностички сродне групе (ДСГ) су метода класификације болнички лечених пацијената у групе које имају сличне клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса.                          

Епизода болничког лечења: период који се рачуна од првог дана пријема у болницу до отпуста из болнице. Епизода болничког лечења се не прекида превођењем пацијента на друго одељење ради наставка лечења или додатне дијагностике.

Основни узрок хоспитализације (ОУХ): главни разлог због кога је пацијент примљен на болничко лечење. За шифрирање дијагноза у сврху извештавања према систему ДСГ потребно је користити четири кодна места. Не постоје различити основни узроци хоспитализације за свако одељење на коме је пацијент био лечен, већ један за једну епизоду болничког лечења. ОУХ се одређује на крају епизоде болничког лечења и не мора бити исти као и дијагноза под којом је пацијент примљен (тзв.“упутна дијагноза”).

Пратеће дијагнозе: компликације (стања која настају током хоспитализације) и коморбидитети (стања која већ постоје у време пријема пацијента) који су проузроковали потребу за додатном дијагностиком, терапијом, негом и/или надзором, дужом хоспитализацијом. Пратеће дијагнозе се шифрирају по истим правилима као и ОУХ и утичу на групирање. MKБ-10 и други системи шифрирања болести не омогућавају разликовање компликација и коморбитета, па због тога ДСГ систем третира на исти начин компликације и коморбидитете (КК).

МКБ10: Међународна класификација болести и повезаних здравствених проблема, десета ревизија (engl. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10) је медицинска класификација која садржи шифре дијагноза, знакова, симптома, као и спољашњег узрока повреда, објављена од стране Светске здравствене организације (СЗО). Крстић † - означава етиологију болести. Звездица * - означава клиничку манифестацију болести. Мала заграда ()- користи се за допунске изразе који прате дијагнозу, али не мењају шифру и за приказивање дијагноза које подлежу правилу “Искључује се” , “Крстић”, “Звездица”. Две тачке : - користе се код набрајања дијагноза. Обухватница } – користи се код набрајања термина који се укључују и искључују, означава термине који ни пре ни после ње нису потпуни. NOSнеозначено – означава термин који указује да треба користити дату шифру уколико није другачије назначено. NECнекласификовано на другом месту - представља означене варијанте наведеног стања некласификоване на другом месту.

Правилник о номенклатури услуга на секундарном и терцијарном нивоу: За извештавање по систему ДСГ се користи Правилник о номенклатури услуга на секундарном и терцијарном нивоу, објављен у Сл. гласнику бр. 58 од 04.07.2013.године. Виртуелно је подељен на четири нивоа тако да први ниво представља анатомску регију, други ниво односи се на тип процедуре, трећи ниво на блок, а четврти ниво на саму процедуру. ''Укључује'': термин обухвата процедуре које се изводе у склопу основне процедуре и не треба их посебно шифрирати. ''Искључује'': термин обухвата процедуре које је потребно шифрирати посебно.

 Упутство: doc Упутство за анализу табела индикатора квалитета

 

Учинак по систему ДСГ и индикаатори квалитета

2018

Контакт - Други пројекат развоја здравства Србије – Компонента 1

1. др Симо Вуковић - Координатор Компоненте 1
2. др Марина Топаловић - Локални консултант на унапређењу финансирања болница
3. др Биљана Тривић Ивановић - Локални консултант на унапређењу финансирања болница
4. Ивана Зубац - Финансијски консултант
5. Тамара Новаковић - ИТ консултант
6. др Мирјана Спасојевић - Национални консултант за рад на унапређењу финансирања здравства