Чешка Република

Конвенција о социјалном осигурању између Федеративне Народне Републике Југославије и Чехословачке Републике

Закон о потврђивању Споразума између Савезне Републике Југославије  и Чешке  Републике о социјалном осигурању објављен је у “Службеном листу СРЈ – Међународни уговори”, број 7/02 од 03.07.2002.године.

Члан 2 овог закона садржи текст Споразума у оригиналу на српском језику.

По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума

1.децембра 2002.године ступио је на снагу Споразум између Савезне Републике Југославије и Чешке Републике о социјалном осигурању.

Ступањем на снагу овог споразума, престала је да важи Конвенција о социјалном осигурању између Федеративне Народне Републике Југославије и Чехословачке Републике, потписана у Београду, 22. маја 1957. године.

Закон о потврђивању Споразума између Савезне Републике Југославије и Чешке Републике о социјалном осигурању

Споразум између Савезне Републике Југославије и Чешке Републике о социјалном осигурању

Административни споразум за спровођење споразума о социјалном осигурању

Договор о коришћењу европске картице здравственог осигурања на територији Републике СрбијеАрхива

Конвенција о социјалном осигурању између Федеративне Народне Републике Југославије и Чехословачке Републике

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/CZ 101    Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/CZ 104    Потврда о сабирању стажа осигурања
• SRB/CZ 107    Образац за тражење/достављање потврде/података/обавештења/ургенција
• SRB/CZ 108    Обавештење о мировању или престанку права на давање у натури за време трајног боравка у Чешкој Републици
• SRB/CZ 111    Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Чешкој Републици
• SRB/CZ 112    Потврда о одобрењу лечења у другој држави уговорници
• SRB/CZ 113    Обавештење о болничком лечењу
• SRB/CZ 114    Одобрење протеза, помагала и других давања у натури веће вредности
• SRB/CZ 115    Обавештење о радној неспособности
• SRB/CZ 121    Потврда о праву на давања у натури за време трајног боравка у Чешкој Републици
• SRB/CZ 123    Потврда о праву на давања у натури за случај повреде на раду или професионалне болести
• SRB/CZ 125    Појединачни обрачун стварних трошкова
• SRB/CZ 126    Упит о висини трошкова за давања у натури који би настали да их је пружио носилац у месту боравка