Република Пољска

Конвенција о социјалном осигурању између Владе Федеративне Народне Републике Југославије и Владе Народне Републике Пољске, закључена 16. јануара 1958. године, објављена је у „Службеном листу ФНРЈ – Додатак МУИДС“ број 9/58.

Конвенција је ступила на снагу 1.јануара 1959.године.

Конвенција о социјалном осигурању између Владе Федеративне Народне Републике Југославије и Владе Народне Републике Пољске

Споразум за извршење конвенције о социјалном осигурању