Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске

Конвенција о социјалном осигурању између Федеративне Народне Републике Југославије и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, закључена 24.маја  1958.године, објављена је у „Службеном листу ФНРЈ – Додатак MUIDS“ број 7/58 од 14.јула 1958.године. Ова Конвенција је ступила на снагу 1.септембра 1958.године.

Конвенција о социјалном осигурању између Федеративне Народне Републике Југославије и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске

Споразум за спровођење Конвенције о социјалном осигурању

 

Образац за спровођење споразума

• VB-1    Потврда за примену члана 4/2 Конвенције (деташирани радници)