Директорка РФЗО-а проф. Др Сања Радојевић Шкодрић посетила филијалу у Панчеву

Директорка Републичког фонда за здравствено осигурање проф. Др Сања Радојевић-Шкодрић обишла је данас Филијалу РФЗО-а у Панчеву, што је уједно почетак и прва посета руководства РФЗО-а мрежи филијала и испостава у 2019. години. Заједно са директором Филијале Панчево Драгом Терзићем, директорка је обишла просторије, упознала се са актуелном проблематиком и могућим решењима актуелних проблема. У разговору са запосленима обавештена је о раду и функционисању филијале док је од присутних осигураника обавештена о могућностима унапређења квалитета услуга.

Обавештење

Објављени јавни позиви за закључивање уговора за 2019. годину са здравственим установама у приватном власништву за пружање здравствених услуга БМПО, операцију катаракте и са приватним апотекама.

Јавни позиви, са моделима уговора и моделима понуда, налазе се на банеру "Даваоци здравствених услуга", на падајућој листи за одговарајућу врсту здравствених услуга.

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2018. године

Објављене су капитационе табеле за 3. квартал 2018. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2019. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Обавештење апотекама и даваоцима здравственим услуга БМПО

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима и пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО), обавештавамо апотеке  и даваоце  здравствених услуга БМПО, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2019. године да издају лекове и пружају услуге БМПО, на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором за 2018. годину, до закључења уговора за 2019. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2018. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2018. године;
3) да намеравају  да закључе уговор са Републичким фондом за 2019. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО који нема намеру да закључи уговор за 2019. годину, може да се закључи анекс уговора о продужењу важења уговора за 2018. годину до завршетка лечења осигураних лица чије је лечење започело у 2018. години.

Саопштење за медије

Републички фонд за здравствено осигурање омогућио је грађанима да на једноставан и лак начин добију све неопходне информације у вези са остваривањем својих права из обавезног здравственог осигурања путем Националног контакт центра РФЗО-а.

На броју телефона 011/2053-683 грађани ће у директном разговору са оператерима РФЗО-а моћи да се информишу о свим информацијама и  потребној документацији за лечење у иностранству.

У пробној фази тренутно је и број 011/735-0900 путем којег ће сви заинтересовани моћи да добију информације о здравственом осигурању и услугама које се пружају на терет здравственог осигурања.

Цена позива оба телефонска броја (из фиксне телефоније) је по цени локалног позива, а радно време инфо-линије је сваког радног дана од 07:30 - 15:30.