Важно саопштење

Поводом саопштења да ће и приватници издавати електронске рецепте, наглашавамо да се наведено не односи на лекове који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Као и до сада лекове који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања прописиваће само изабрани лекар.

Омогућавањем издавања електронског рецепта и у приватном здравственом сектору уводи се јединствени информационих систем како би се успоставио увид у количине лекова који се прописују у јавном и приватном сектору, односно како би се остварила јединствена евиденција прописивања лекова коју пацијент примењује.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОМЕРАЊЕМ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ ЗА ПОСТУПКЕ БМПО

Дана 21. јула 2022. године ступио је на снагу Правилник о изменама Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2022. годину којим је предвиђено померање старосне границе за спровођење поступака БМПО на терет средстава обавезног здравственог осигурања за осигурана лица-жене до 45 године живота.

Упутство за спровођење лечења БМПО које је измењено у складу са напред наведеним Правилником и  обавештење у вези примене Упутства налази се на  следећем линку. овде

Обавештење у вези са исплатом боловања осигураним лицима

Поводом обраћања осигураника у вези са исплатом боловања коју врши Републички фонд за здравствено осигурање, обавештавамо вас да је због увођења новог информационог система (SAP) каснила исплата појединих боловања из претходног периода.
У међувремену су решени технички услови, тако да ће Републички фонд током ове недеље одмах извршити исплату ових боловања.
Републички фонд ће наставити са редовном исплатом боловања у наредном периоду.

Хвала на разумевању.

Обавешетење за иновативне лекове

Поводом обраћања осигураника у вези са доступношћу иновативних лекова који су стављени на Листу лекова од 31.05.2022. године, а који се примењују током лечења у здравственим установама терцијарног нивоа здравствене заштите (клинички центри, клиничко-болнички центри, институти итд), обавештавамо вас да због увођења новог информационог система (SAP) није била могућа испорука ових лекова здравственим установама, али да је у току завршна фаза припреме система за испоруку ових лекова, која се очекује у првој половини јула месеца, након чега ће њихова доступност у здарвственим установама бити континуирана.

Хвала на разумевању.

Обавештење у вези са поступцима БМПО и померањем старосне границе за жене са 43 на 45 година старости

Дана 28.03.2022 године Републички фонд за здравствено осигурање је донео одлуку да финансира покушаје вантелесне оплодње за жене до 45 године живота уместо до 43 године и предузете су све радње из надлежности Републичког фонда како би се акт којим се регулише наведено право изменило.

У вези са тим, након добијања мишљења струке и доношења одлуке Управног одбора Републичког фонда о усвајању измене Правилника, дана 31.05.2022 године Републички фонд је предлог правилника доставио Министарству здравља на даљу надлежност и поступање, у складу са чланом 133. Закона о здравственом осигурању.

Имајући у виду да наведени правилник још није ступио на снагу, а како је потребно да се што пре омогући женама преко 43 године живота право на поступке вантелесне оплодње, Републички фонд је Министарству здравља дана 13.06.2022. године  упутио и Ургенцију на измену Правилника.