Објављена је Табела учинка за 4. квартал 2022. године за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ

Објављена је  Табела учинка за 4. квартал 2022. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних наканада здравствених установа из Прилога 3 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину.
Табелу можете преузети на ДСГ порталу на  https://site.zus.rfzo.rs/dsg/

Обавештење о објави јавних позива за закључење уговора за 2023. годину

Објављени су јавни позиви за закључење уговора за 2023. годину са даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже. Детаљније у оквиру банера ("Даваоци здравствених услуга")

Одржан састанак директора РФЗО са представницима синдиката

Дана 21.12.2022. године у просторијама Дирекције РФЗО, на иницијативу Проф. др Сање Радојевић Шкодрић, вршиоца дужности директора Републичког фонда одржан је састанак са представницима основних синдикалних организација запослених у Филијалама РФЗО.

На састанку је кроз конструктиван дијалог изнет низ предлога за побољшање услова рада запослених и унапређење знања и вештина запослених, потребних за обављање послова у РФЗО.

Исказана је жеља да се и у наредном периоду настави успешна сарадња и дијалог послодавца и синдиката на задовољство свих запослених у РФЗО.

Обавештење даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже здравствених установа о обезбеђивању континуитета пружања здравствене заштите од 1. јануара 2023. године

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, медицинско-техничким помагалима, пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) и хипербаричне оксигенације, обавештавамо апотеке, испоручиоце медицинско-техничких помагала, даваоце здравствених услуга БМПО и даваоце здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2023. године да издају лекове, испоручују медицинско-техничка помагала, пружају услуге БМПО и услуге хипербаричне оксигенације на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором који је важио за 2022. годину, до закључења уговора за 2023. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2022. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2022. године;
3) да намеравају  да закључе уговор са Републичким фондом за 2023. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО и даваоцем здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који не закључе уговор за 2023. годину, може се закључити анекс уговора о продужењу важења уговора за 2022. годину до завршетка лечења осигураних лица које је започело у 2022. години.

Од данас пријаве за ВТО са дарованим репродуктивним материјалом

Сви заинетересовани за учешће у програму вантелесне оплодње са дарованим репродуктивним материјалом о трошку Републичког фонда за здравствено осигурање, а који испуњавају услове за овај поступак, од данас могу да контактирају надлежну здравствену установу, како би заказали термин за преглед пред комисијом за биомедицински потпомогнуту оплодњу.  

Пријављивање од 10.12.2022. године обављаће се искључиво преко портала еУправе за поступке са дарованим репродуктивним материјалом.

Право на ВТО са дарованим репродуктивним ћелијама имају жене до 45 година старости које имају партнера, а једно од њих не може да се оствари у улози родитеља, као и жене до 45 година које немају партнера, а желе да постану мајке.

Упутство за спровођење поступка биомедицински потпомогнуте оплодње (БМПО) објављено је на сајту Републичког фонда за здравствено осигурање где се сви заинтересовани могу детаљно информисати о корацима у току самог поступка вантелесне оплодње са дарованим репродуктивним материјалом, од неопходне документације за припрему, као и начина заказивања термина пред комисијом.

Ово упутство и друге детаље поступка, директорка РФЗО проф. др Сања Радојевић Шкодрић је претходних дана представила и директорима свих здравствених установа у којима ће се одвијати БМПО о трошку обавезног здравственог осигурања. 

Линк ка страници ВТО