Обавештење о снабдевању леком „Utrogestan“

Снабдевање леком „Utrogestan“, који се користи у лечењу поремећаја узрокованих недостатком хормона прогестерона, је редовно и према подацима о залихама лекова у апотекама од ове седмице, овај лек доступан је у апотекама.

Најчешће коришћеног „Utrogestan“ од 200 милиграма, чија је укупна месечна потрошња око 40.000 кутија, у апотекама има у количинама довољним за више од 15 дана, док и поједине велепродаје располажу одређеним количинама. До краја месеца биће увезено још 120.000 кутија, што одговара тромесечној потрошњи, од чега ће већ 15. септембра бити увезено 85.000 кутија. Напомињемо да је само у августу апотекама испоручено више од 70.000 кутија лека што је готово двомесечна потрошња лека.

Када је реч о „Utrogestanu“ од 100 милиграма, чија је просечна месечна потрошња око 5.000 кутија, у апотекама је расположив у количинама већим од просечне месечне потрошње, а увоз се обавља редовно и без прекида.

Осим наведених количина „Utrogestana“, према најавама носиоца дозволе за овај лек, до краја године биће испоручено још око 240.000 кутија у јачини од 200 мг и око 28.000 кутија у јачини од 100 мг.

Републички фонд за здравствено осигурање 

          

Објављена је Табела учинка за 2. квартал 2023. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ

Објављена је  Табела учинка за 2. квартал 2023. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних наканада здравствених установа из Прилога 2 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину.
Табелу можете преузети на ДСГ порталу на  https://site.zus.rfzo.rs/dsg/

Обавештење

Обавештавамо стручну и општу јавност да ће лек Natriumbicarbonat Fresenius 8.4% (natrijum-hidrogenkarbonat), 8.4%, koncentrat za rastvor za infuziju, ukupno 10 kom, boca staklena, 10 x 100 mL до краја ове недеље бити расположив код добављача са којим Републички фонд има потписан оквирни споразум кроз поступак ЦЈН, Amicus SRB d.o.o. у ограниченим количинама, док се потпуна стабилизација снабдевања овим леком очекује средином месеца августа.

Такође, када се ради о расположивости лека testosteron, rastvor za injekciju, ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml), обавештавамо вас да је Републички фонд покренуо процедуру (упућен хитан захтев Министарству здравља) за стављање лека testosteron, rastvor za injekciju, ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml) на Листу Д Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, како би се омогућило превазилажење најављених проблема у снабдевању здравствених установа предметним леком.

Доступне замене за „аериус“

Републички фонд за здравствено осигурање не набавља сируп „аериус“, о чијој се несташици претходних дана говорило у медијима, нити за потребе државних нити за потребе приватних апотека. Лек се купује искључиво на рецепт и не издаје се о трошку РФЗО.

По закону, апотеке су дужне да се у случају проблема у вези са снабдевањем обрате релевантним институцијама које су у надлежности Министарства здравља.

Такође, обавештавамо грађане да су у апотекама доступне замене овог лека исте ефикасности – аерогал, цетиризин, левоцетиризин и рупатидин.

Републички фонд за здравствено осигурање позива осигуранике који још увек имају старе папирне здравствене књижице, да их замене за нове здравствене картице

Потребно је да у надлежној филијали или испостави РФЗО или преко портала е-управе поднесу захтев за издавање картице здравственог осигурања.

До уручења нове картице, осигураници остварују право на здравствену заштиту на основу оверене старе књижице.

ZDRAVSTVENE KARTICE