Вантелесна оплодња - Биомедицински потпомогнуто оплођење

Републички фонд за здравствено осигурање од краја 2006. године, финансира програм вантелесне оплодње.

Да би се пар укључио у програм вантелесне оплодње о трошку здравственог осигурања, неопходно је да испуњава прописане услове.

Упутство за спровођење лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО).

Осигурана лица Републичког фонда остварују право на лечење неплодности поступцима БМПО у складу са Упутством за спровођење лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО).

          pdf Упутство БМПО

          pdf Прилози за упутство за БМПО

          pdf Образац БМПО - 6

          pdf Образац БМПО - 7