Вантелесна оплодња - Биомедицински потпомогнуто оплођење

Сва питања у вези са остваривањем права на вантелесну оплодњу могу бити упућена на број телефона 064/8522-537.

Републички фонд за здравствено осигурање од краја 2006. године, финансира програм вантелесне оплодње.

Да би се пар укључио у програм вантелесне оплодње о трошку здравственог осигурања, неопходно је да испуњава прописане услове.

Осигурана лица Републичког фонда остварују право на лечење неплодности поступцима БМПО у складу са Упутством за спровођење лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО).

  pdf Ново - Упутство за спровођење лечења неплодности поступцима БМПО 08.04.2021

  pdf Упутство за спровођење поступка БМПО по укидању ванредног стања 26.05.2020. године

  pdf Продужење рока важења потврда о испуњености услова за поступак БМПО

  pdf Образац БМПО 1

  pdf Образац БМПО 2

  pdf Образац БМПО 3

  pdf Образац БМПО 4

  pdf Образац БМПО 5

  pdf Образац БМПО 6

  pdf Образац БМПО 7

  pdf Образац БМПО 8

 

pdf Обавештење у вези са пружањем услуге БМПО - постављено 16.07.2020.

 

pdf БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА БМПО