ЦКЛ (Централна комисија за лекове)

Састав Централне комисије за лекове:

1. проф. др Бранислав Стефановић, Ургентни центар, Служба ургентне кардиологије, председник,

2. проф. др Иван Пауновић, Клинички центар Србије, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, потпредседник,

3. проф. др Ђорђе Ћулафић,Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,

4. проф. др Зоран Радојичић,Универзитетска дечја клиника, члан,

5. Проф. др Владимир Дилигенски, КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, члан

6. Проф. др Немања Дамјанов, Институт за реуматологију, Београд, члан

7. Проф. др. Милица Простран, Клинички центар Србије, Служба за клиничку Фармакологију, члан

8. Проф. др Борислав Каменов, продекан Медицинског факултета Универзитета у Нишу, члан

9. Проф. др Јовица Миловановић, Клинички центар Србије, Клиника за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију, члан

10. Проф. др Драган Миловановић, Клинички центар Крагујевац, Служба за клиничку фармакологију, члан,

11. др сци. мед. Бранка Терзић,Ургентни центар, Служба ургентне кардиологије, члан.

 

 

Комисије РФЗО

Комисије (I)

Стручне поткомисије за лекове

Комисије (II)