Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 12:02)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 10:34)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.02.2019 11:24)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.02.2019 09:47)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.02.2019 11:26)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 09:49)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:58)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:51)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:41)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:16)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 09:59)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:37)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 10:29)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 10:40)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 09:27)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:01)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.02.2019 20:40)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.01.2019 12:10)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 10:02)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:20)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:53)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:16)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.02.2019 11:02)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.02.2019 10:18)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:09)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.02.2019 13:20)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 10:24)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 07:21)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.02.2019 14:38)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 10:09)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 09:13)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 10:53)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.02.2019 12:04)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:57)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.02.2019 10:06)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.02.2019 10:48)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:38)
- Здравствени центар ВРАЊЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 10:46)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:42)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 08:37)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:54)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 07:00)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.02.2019 14:37)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 12:04)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:57)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 12:04)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:21)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.02.2019 11:56)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције