Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 13:32)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 07:47)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.10.2019 13:21)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.10.2019 11:45)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 12:39)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 08:16)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 08:56)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 08:43)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 07:14)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 09:50)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 09:03)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 08:35)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 12:29)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 20:32)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 19:13)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.10.2019 14:02)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 12:27)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 09:04)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 11:39)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 09:04)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 11:22)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 12:11)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.10.2019 10:52)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 13:20)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 08:31)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 11.10.2019 10:49)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.10.2019 14:07)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 15:00)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 13:45)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 13:28)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.10.2019 14:10)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 08:45)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 07:32)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 08:37)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 08:36)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 08:57)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.10.2019 14:08)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.10.2019 12:33)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 13:06)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 09:04)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 09:00)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.10.2019 13:21)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.10.2019 07:12)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције