Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут доставила податке: 11.01.2018)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут доставила податке: 10.01.2018)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут доставила податке: 09.01.2018)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут доставила податке: 09.01.2018)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут доставила податке: 08.01.2018)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут доставила податке: 10.01.2018)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут доставила податке: 10.01.2018)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут доставила податке: 08.01.2018)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут доставила податке: 09.01.2018)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут доставила податке: 05.01.2018)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут доставила податке: 09.01.2018)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут доставила податке: 10.01.2018)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут доставила податке: 08.01.2018)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут доставила податке: 29.08.2017)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут доставила податке: 11.01.2018)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут доставила податке: 01.03.2017)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут доставила податке: 29.12.2017)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут доставила податке: 03.01.2018)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут доставила податке: 10.01.2018)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут доставила податке: 03.01.2018)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут доставила податке: 03.01.2018)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут доставила податке: 29.12.2017)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут доставила податке: 05.01.2018)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут доставила податке: 27.11.2017)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут доставила податке: 10.01.2018)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут доставила податке: 08.01.2018)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут доставила податке: 09.01.2018)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут доставила податке: 10.01.2018)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут доставила податке: 08.01.2018)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут доставила податке: 03.01.2018)
- Институт за лечење и рахабилитацију Нишка Бања, НИШ (здравствена установа последњи пут доставила податке: 09.01.2018)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут доставила податке: 09.01.2018)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут доставила податке: 04.01.2018)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут доставила податке: 10.01.2018)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут доставила податке: 05.01.2018)
- Здравствени центар ВРАЊЕ (здравствена установа последњи пут доставила податке: 11.01.2018)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут доставила податке: 10.01.2018)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут доставила податке: 10.01.2018)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут доставила податке: 05.01.2018)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут доставила податке: 10.01.2018)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут доставила податке: 09.01.2018)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут доставила податке: 09.01.2018)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут доставила податке: 09.01.2018)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут доставила податке: 09.01.2018)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут доставила податке: 09.01.2018)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције