Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2019 09:14)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 11:24)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.09.2019 13:46)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.09.2019 09:50)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.09.2019 10:37)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 13:03)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 09:11)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 18:22)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 09:20)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 11:29)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 14:01)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 17:42)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 13:59)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2019 23:53)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2019 10:27)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.09.2019 11:55)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.09.2019 14:37)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 12:17)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.09.2019 12:26)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 14:09)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 07:42)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 13:05)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.09.2019 11:57)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 13:15)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 11:23)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.09.2019 11:25)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.09.2019 14:22)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 14:15)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 16:37)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 14:07)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 13:38)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 11:13)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 12:46)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 11:10)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 09:17)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 13:56)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 08:16)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.07.2019 07:52)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 12:51)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 14:09)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 14:42)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2019 12:04)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2019 17:44)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције