Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 12:29)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.09.2021 06:28)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.09.2021 12:50)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.09.2021 05:44)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.09.2021 07:44)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 09:59)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.09.2021 08:02)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.09.2021 10:04)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 10:51)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.09.2021 07:33)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 13:31)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 13:00)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.09.2021 23:03)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 16:14)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 12:00)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2021 12:37)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 08:42)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.09.2021 07:55)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2021 12:27)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 08:04)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2021 13:08)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.09.2021 10:34)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2021 09:21)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 12:04)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 13:26)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2021 13:06)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.09.2021 07:55)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.09.2021 13:56)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 09:10)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 08:44)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 09:46)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.07.2021 09:37)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 07:13)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 13:56)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 14:15)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.09.2021 08:04)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.09.2021 07:52)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 13:50)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 12:06)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 11:59)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 14:43)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2021 19:54)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције