Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 12:36)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 13:07)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.11.2018 13:34)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 12:52)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 13:52)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 08:39)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.11.2018 09:35)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 11:51)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 10:31)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 14:34)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 11:01)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.11.2018 11:02)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 08:29)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 16:04)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.11.2018 23:14)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.11.2018 14:18)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 09:16)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 08:49)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 14:53)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 10:51)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 11:50)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 10:59)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 13:22)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 12:47)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 13:07)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 14:35)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 14:16)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 16:27)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 12:59)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.11.2018 14:00)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 11:02)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 13:31)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 12:35)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 09:00)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.11.2018 14:45)
- Здравствени центар ВРАЊЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.11.2018 11:37)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 13:36)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 07:27)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 13:38)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 13:30)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 13:07)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 16:57)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.11.2018 16:05)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 18:41)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.11.2018 19:02)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције