Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 15:00)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 13:34)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.09.2020 13:20)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 13:06)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 13:22)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.09.2020 14:06)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 18:03)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 14:04)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 11:13)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 14:16)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 09:27)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 11:08)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.09.2020 09:33)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 17:25)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 03.03.2020 12:09)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2020 08:36)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 14:01)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 11:31)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 14:17)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 12:44)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 12:57)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.09.2020 07:35)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 08:02)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 13:10)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 26.08.2020 10:46)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.09.2020 14:09)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 18:36)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.09.2020 10:07)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 12:51)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.09.2020 13:31)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 10:28)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 12:51)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 14:36)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 12:54)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 14:57)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.08.2020 15:59)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.09.2020 10:51)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 14:32)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 15:39)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.08.2020 12:36)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.09.2020 19:02)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције