Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 13:41)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 14:27)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 11:39)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.11.2019 11:11)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2019 09:18)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 09:58)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 15:33)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 08:56)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 18:34)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 09:29)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.12.2019 10:36)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 14:14)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 14:04)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 13:26)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 08:00)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 11:22)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.11.2019 23:15)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.10.2019 14:03)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.12.2019 12:34)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.12.2019 13:49)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 14:18)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 11:44)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.12.2019 13:42)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.12.2019 11:23)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 12:44)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 17:59)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 08:22)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.12.2019 14:31)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 13:33)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 30.11.2019 12:11)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.12.2019 09:38)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 14:35)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 13:13)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 15:29)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 13:22)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 11:03)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 14:50)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 17:35)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.12.2019 16:46)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 13:23)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 13:24)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 14:11)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 04.12.2019 11:25)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 06.12.2019 20:59)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције