Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 12:21)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2018 10:00)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.03.2018 10:26)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.03.2018 09:13)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.03.2018 05:55)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 13:29)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 07:59)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 17:58)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 09:32)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 10:36)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 14:23)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2018 11:17)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 11:29)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 13:59)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 17:57)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.03.2018 10:23)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.03.2018 09:50)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 13:05)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.03.2018 08:06)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 13:04)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 10:12)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.03.2018 12:44)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 14.03.2018 08:02)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.03.2018 13:14)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.03.2018 11:32)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2018 11:57)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 13:33)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 13:34)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 13:51)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 14:03)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 15.03.2018 15:19)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 13:49)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 13:12)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 11:26)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 09:18)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 13:23)
- Здравствени центар ВРАЊЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.03.2018 10:33)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 13:07)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 10:50)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 16:58)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.03.2018 21:43)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 16:21)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 14:35)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 14:58)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 18:22)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 16.03.2018 20:00)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције