Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 09:50)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 11:37)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 08.05.2018 10:02)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.05.2018 14:33)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.05.2018 10:49)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 12:29)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 14:42)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 13:21)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 15:02)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 11:46)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 15:35)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 15:13)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 08:47)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 12:19)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 07:13)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.05.2018 16:15)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 12:17)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.05.2018 14:29)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 11:05)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2018 13:14)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 13:26)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 13:27)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.05.2018 13:59)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 09:49)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 14:56)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 14:51)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 11:59)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 14:04)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 13:49)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 14:25)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 14:49)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 14:32)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 13:47)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 13:27)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 12:04)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2018 12:59)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 14:50)
- Здравствени центар ВРАЊЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.05.2018 10:50)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 14:27)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 13:03)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 12:30)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 15:25)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 12:37)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 14:51)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 15:21)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 14:09)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 25.05.2018 16:04)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције