Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 13:02)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.01.2020 13:13)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.01.2020 12:17)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.01.2020 10:26)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 13.01.2020 10:08)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 10:15)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 13:02)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 08:02)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 13:03)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 10:07)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 11:04)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 13:03)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 12:34)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 11:16)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 11:28)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 11:17)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.01.2020 11:26)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.01.2020 08:27)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 11:24)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 08:50)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 12:25)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 10:51)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 11:56)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.01.2020 12:02)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 13:04)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 12:17)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 09:33)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 24.01.2020 14:35)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.01.2020 18:14)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 12:13)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 13:04)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 12:16)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 10:47)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 11:59)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 12:59)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 09:00)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 13:01)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 13:04)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.01.2020 07:22)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 13:02)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 12:29)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 12:51)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 12:36)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 29.01.2020 12:01)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције