Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 11:38)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 14:09)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 11:42)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.10.2019 08:01)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 28.10.2019 09:18)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 12:11)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 15:03)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 10:49)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 18:58)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 10:49)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 11:06)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 10:59)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 17:16)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 13:43)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 09:13)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 18:45)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 10.11.2019 23:42)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 23.10.2019 14:03)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 09:43)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 12:58)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 14:29)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 11:16)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.11.2019 20:30)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 07.11.2019 11:21)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 12:51)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 13:20)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.11.2019 10:24)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 14:24)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 13:46)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 12:26)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 13:48)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 23:07)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 18:16)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 18:05)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 16:07)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 09:57)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 14:12)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 14:00)
- Клиничко болнички центар Др Драгиша Мишовић Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 13:21)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 18:53)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 14:58)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 14:55)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 10:27)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 12.11.2019 17:37)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције