Преглед листа чекања

 

Liste cekanja

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА


- Општа болница СУБОТИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 12:26)
- Oпшта болница ЗРЕЊАНИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 11:14)
- Општа болница СЕНТА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.09.2018 12:52)
- Општа болница КИКИНДА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 05.09.2018 13:43)
- Општа болница ВРШАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.09.2018 12:43)
- Општа болница ПАНЧЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 12:58)
- Општа болница СОМБОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 13:05)
- Општа болница ВРБАС (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 18.09.2018 08:15)
- Институт за онкологију Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 18:42)
- Институт за плућне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 10:03)
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, СРЕМСКА КАМЕНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 13:27)
- Клинички центар Војводине, НОВИ САД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 13:54)
- Општа болница СРЕМСКА МИТРОВИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 14:17)
- Општа болница ЛОЗНИЦА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2018 00:07)
- Општа болница ШАБАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 13:08)
- Општа болница ВАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2018 13:42)
- Општа болница СМЕДЕРЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2018 16:05)
- Општа болница СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 11:59)
- Општа болница ПОЖАРЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 10:22)
- Здравствени центар АРАНЂЕЛОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2018 10:51)
- Клинички центар КРАГУЈЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 13:39)
- Општа болница ЋУПРИЈА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 14:48)
- Општа болница ЈАГОДИНА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.09.2018 20:33)
- Општа болница ПАРАЋИН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.09.2018 11:56)
- Здравствени центар БОР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 14:32)
- Здравствени центар ЗАЈЕЧАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 12:27)
- Здравствени центар УЖИЦЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 13:10)
- Здравствени центар ЧАЧАК (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 13:36)
- Општа болница НОВИ ПАЗАР (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 19.09.2018 13:08)
- Општа болница КРАЉЕВО (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 14:00)
- Општа болница КРУШЕВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 12:16)
- Општа болница АЛЕКСИНАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 17.09.2018 10:00)
- Институт за рехабилитацију реуматских и срчаних Болесника, НИШКА БАЊА (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 13:51)
- Клинички центар НИШ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 14:04)
- Општа болница ПРОКУПЉЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2018 13:23)
- Општа болница ПИРОТ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2018 10:38)
- Општа болница ЛЕСКОВАЦ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 15:59)
- Здравствени центар ВРАЊЕ (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 20.09.2018 08:01)
- Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава", БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 13:25)
- Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 07:54)
- Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 13:33)
- Клиничко болнички центар Бежанијска Коса, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 13:46)
- Клиничко болнички центар ЗЕМУН (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 13:20)
- Клиничко болнички центар Звездара, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 14:50)
- Клинички центар Србије, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 14:10)
- Завод за здравствену заштиту радника ЖТП (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 22.09.2018 12:24)
- Војно медицинска академија, БЕОГРАД (здравствена установа последњи пут ажурирала податке: 21.09.2018 20:39)


 

 

Листе чекања 

Вођење листа чекања за кардиохируршке интервенције

Јединствена листа чекања за кардиохируршке интервенције