Вести

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2017. године

27 октобар 2017

Објављене су кориговане капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Упућивање на лечење у иностранство на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01. до...

17 октобар 2017

РФЗО је у периоду 01.01.2017.-30.09.2017. године, упутио укупно 429 осигурано лице на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 255.871.597,88 динара. У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство,...

Аутоматска овера здравствених картица

16 октобар 2017

Републички фонд за здравствено осигурање је, након окончања пројекта замене здравствених књижица здравственим картицама, приступио реализацији пројекта аутоматске овере здравствених картица. Аутоматска овера представља оверу здравствених картица електронским путем, за сва осигурана лица за које је, према подацима добијеним из...

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати...

28 август 2017

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.