Вести

Oбавештење о подношењу захтева за повраћај више уплаћених средстава за здравствену картицу

27 фебруар 2017

Републичком фонду за здравствено осигурање подношени су захтеви за повраћај више уплаћених средстава од стране физичких лица - осигураника и правних лица-послодаваца који су извршили уплату вишег износа средстава за једну здравствену картицу од износа утврђеног Одлуком о висини трошкова...

Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2016. године

27 јануар 2017

Објављене су кориговане капитационе табеле за 3. квартал 2016. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јануар, фебруар и март 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Важење здравствене исправе од 01.01.2017. године

30 децембар 2016

Поштовани осигураници, Од 01.јануара 2017. године Републички фонд за здравствено осигурање више неће издавати и оверавати „старе“ (папирнате) здравствене књижице. Од укупно 6.846.998 становника Србије који остварују право на здравствено осигурање њих 5.577.163 је поднело захтев за издавање Картице здравственог...

Обавештење апотекама

30 децембар 2016

Апотека која са Републичким фондом за здравствено осигурање има закључен Уговор о снабдевању осигураних лица лековима и одређеном врстом помагала за 2016. годину, а има намеру да уговор закључи и за 2017. годину, у циљу обезбеђења континуитета снабдевања осигураних лица,...

Информација о раду шалтера Републичког фонда за здравствено осигурање

28 децембар 2016

Због рада на информационом систему, од петка 30.12.2016. године (од 15:30h) до понедељка 09.01.2017. године, (до 07:00h), Централни регистар обавезног социјалног осигурања неће бити доступан. Због наведеног прекида у раду, ни на шалтерима Републичког фонда за здравствено осигурање неће се...