Prev Next

Ангажовање иностраног стручњака у Универзитетској Дечјој Клиници у Београду

18.05.2016

Републички фонд за здравствено осигурање је одобрио ангажовање иностраног кардиохируршког здравственог стручњака Проф. др Ingo Dahnert-a из Лајпцига (Немачка), који ће у периоду од 18-22.маја 2016. године оперисати 5 осигураних лица са комплексним срчаним манама у Универзитетској дечјој клиници у...

Опширније

Обавештење о изласку трудница на лекарску комисију

06.05.2016

У циљу обезбеђивања једноставнијег и ефикаснијег остваривања права на привремену спреченост за рад, односно „боловање“ осигураницама чији је разлог одржавање трудноће (болест или компликација у вези са одржавањем трудноће) првостепене лекарске комисије имаће могућност да им продуже привремену спреченост за...

Опширније

Обавештење осигураницима у вези операције катаракте у државним установама

04.05.2016

Поштовани осигураници, Операција катаракте са уградњом интраокуларних сочива осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање, када за то постоје медицинске индикације, јесте право из обавезног здравственог осигурања. У циљу остваривања наведеног права, у складу са важећим прописима, Републички фонд за здравствено осигурање...

Опширније

Обавештење у вези са текстом "Нема операција катаракте због грешке РФЗО", објављеног у листу "Блиц" 27.априла 2016. године

27.04.2016

Наводи да „нема опeрација катаракте због грешке РФЗО“ нису тачни. Наиме, Републички фонд за здравствено осигурање је спровео поступак јавне набавке Интраокуларних сочива, број 404-1-110/15-18 и са изабраним понуђачима закључио оквирне споразуме на период од 2 године, за укупно 26.374 сочива...

Опширније

Објављене кориговане капитационе табеле

25.04.2016

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2015. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2016. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Опширније

Отворена Испостава Републичког фонда за здравствено осигурање у Опову

18.04.2016

Дана 18. априла 2016. године др Верица Лазић, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање и Милош Марков, председник Општине Опово отворили су Испоставу Опово. Осигураницима са подручја Општине Опово до сада није било обезбеђено остваривање права у седишту општине, већ...

Опширније

Посета приватним здравственим установама са којима је Републички фонд закључио уговор по објављеном јавном позиву

15.04.2016

Републички фонд за здравствено осигурање је дана 17.02.2016. године на својој интернет страници објавио јавни позив за закључење уговора са здравственим установама ван Плана мреже тј.приватним здравственим установама и то за пружање здравствених услуга: - лечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења...

Опширније

Посета Сигурној кући у Београду

13.04.2016

В.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, др Верица Лазић посетила је данас Сигурну кућу у Београду. Повод за посету је недавно закључени Анекс 2 Уговора о донацији између Народне банке Србије и Републичког фонда за здравствено осигурање којим је...

Опширније

Ангажовање иностраних стручњака у априлу 2016. године

08.04.2016

Правилником о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство предвиђена је могућност да се осигураном лицу, ако је то целисходније и економичније, под условима утврђеним Правилником уместо упућивања на лечење у иностранство, обезбедити лечење у одговарајућој здравственој...

Опширније

Бесплатне персонализоване здравствене картице за децу са посебним потребама и жртве насиља у породици

04.04.2016

На иницијативу в.д.директора Републичког фонда за здравствено осигурање, др Верице Лазић са гувернером Народне банке Србије, др Јоргованком Табаковић дана 4. априла 2016. године, закључен је Анекс 2 Уговора о донацији. Наведеним анексом је утврђено да ће Народна банка Србије израђене...

Опширније

Информација у вези преноса средстава за новчане накнаде и отпремнине запосленима у здравственим установама

04.04.2016

Одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015), између осталог је дефинисан и начин и поступак достављања захтева и исплате средстава здравственим установама, за новчане накнаде, односно отпремнине за запослене, којима је...

Опширније

Састанак са представницима друштва мултипле склерозе србије

04.04.2016

ЛЕКОВИ СТИЖУ НА ВРЕМЕ ЗА ОБОЛЕЛЕ ОД МС-а У разговору са представницима Друштва мултипле склерозе Србије дана 29.3.2016. године, др Верица Лазић, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, исказала је уверавање да ће Републички фонд наставити са тежњом да сваке...

Опширније

Удружења грађана за помоћ оболелима од мијелофиброзе

29.03.2016

РАЗУМЕВАЊЕ И ПОДРШКА ЗА СВАКОГ ПАЦИЈЕНТА Спремност на сарадњу, отворен разговор и помоћ удружењима пацијената у решавању проблема, др Верица Лазић, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање, потврдила је и недавно одржаним састанком са представницима Удружења грађана за помоћ оболелима...

Опширније

Јавни позив за закључење уговора са приватним здравственим установама

18.02.2016

Републички фонд за здравствено осигурање је дана 17.02.2016 године на својој интернет страници објавио јавни позив за закључење уговора са здравственим установама ван Плана мреже тј.приватним здравственим установама и то за пружање здравствених услуга: - Лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења...

Опширније

Закључени уговори са даваоцем здравствених услуга за 2016. годину

19.01.2016

У децембру месецу 2015. године на Управном одбору Републичког фонда донет је Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину. У складу са наведеним Правилником закључно са 31.12.2015. године закључени су уговори са...

Опширније

Годишњи извештај о раду заштитника права осигураних лица у 2015. години

04.01.2016

Извештај о раду заштитника права осигураних лица у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године објављен је на сајту Републичког фонда за здравствено осигурање у делу Статистика и извештаји-Заштита права осигураних лица.

Опширније

Издавање картице здравственог осигурања (КЗО)

29.12.2015

Републички фонд за здравствено осигурање од почетка 2015. године активно ради на реализацији пројекта замене здравствених књижица здравственим картицама, имајући у виду да је рок за замену 31.12.2016. године. Са аспекта примене здравствене картице у здравственом систему Републике Србије, може се...

Опширније

Саопштење у вези са провером исправности картице здравственог осигурања у здравственим установама

28.12.2015

Републички фонд за здравствено осигурање издаје здравствене књижице или здравствене картице као исправу за остваривање права из обавезног здравственог осигурања. Здравствена картица на себи садржи следеће физички видљиве податке о осигураном лицу и то: име и презиме, датум рођења, ЛБО и...

Опширније

Ангажовање иностраних здравствених стручњака у здравственим установама у Републици Србији на терет средстава Републичког фонда

16.12.2015

Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду 01.01.2015.-17.12.2015. године, поступајући у складу са чланом 27. и 28. Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство, одобрио 5 захтева домаћих здравствених установа за довођење иностраног здравственог...

Опширније

Измиривање обавеза Републичког фонда за здравствено осигурање

11.12.2015

Републички фонд за здравствено осигурање нема доспелих а неизмирених обавеза према својим повериоцима као ни према здравственим установама са којима има закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите за 2015. годину. Републички фонд редовно измирује своје обавезе према здравственим установама...

Опширније

Извештај у упућивању осигураних лица на лечење у иностранство у периоду од 01.01. до 30.11.2015 године на терет средстава обавезног здравственог осигурања

02.12.2015

Републички фонд за здравствено осигурање је у периоду 01.01.2015.-30.11.2015. године, упутио укупно 434 осигураних лица на лечење у иностранство и у наведеном периоду исплатио износ од: 403.419.880,00 динара. У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство...

Опширније