Листе чекања - дневни пресек

 

  19. април 20. април 23. април 24. април 25. април Тренд
Укупан број лица на листама чекања 74.539 74.538 74.512 74.120 74.128 У односу на претходни дан, број лица на листама чекања је повећан за 8 лица.

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО нису обрисале УМРЛА ЛИЦА са листе чекања!
(ажурирано 25.04.2018. године)
Здравствена установа Директор Број умрлих лица
на листи
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ доц. др Милика Ашанин  3
ВОЈНО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА Заступник начелника Војномедицинске академије - пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић 2
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА проф.др Петар Сворцан 1
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ др Предраг Саздановић 1
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ЖТП-А Прим. др Владо Батножић 1
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР др Мирослав Стојановић 1

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО на листи чекања имају лица чији је ДАТУМ ПРИЈЕМА У ПРОШЛОСТИ!
(ажурирано 25.04.2018. године)
Здравствена установа Директор Број лица чији је датум пријема у прошлости
ВОЈНО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА Заступник начелника Војномедицинске академије - пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић 38
ОПШТА БОЛНИЦА КРАЉЕВО др Зоран Мрвић 7
ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА Проф. др Илија Андријевић 1

 

Кумулативно у месецу априлу на дан 25. април
Број услуга пружених лицима на листи чекања 6.344
Број услуга пружених лицима мимо листе чекања

4.122

Укупно обрисаних са листа чекања

2.743

Број лица евидентираних на листама чекања више установа за исту интервенцију 53

 

Редни број Назив интервенције Број лица на листи чекања 19. април Број лица на листи чекања 20. април Број лица на листи чекања 23. април Број лица на листи чекања 24. април Број лица на листи чекања 25. април
1 ЦТ преглед абдомена и мале карлице 1.214 1.224 1.244 1.232 1.254
2 ЦТ преглед главе 1.831 1.848 1.914 1.902 1.891
3 ЦТ преглед главе и врата 165 164 162 162 160
4 ЦТ преглед грудног коша 1.758 1.753 1.783 1.797 1.807
5 ЦТ преглед кичменог стуба 248 262 264 267 273
6 Хируршка реваскуларизација миокарда 1.370 1.363 1.356 1.362 1.354
7 Катетеризација срца 1.745 1.740 1.746 1.744 1.738
8 Коронарографија срца 3.217 3.211 3.239 3.241 3.271
9 МР преглед абдомена 682 689 675 673 678
10 МР преглед дојки 152 154 146 149 147
11 МР преглед главе 3.374 3.381 3.380 3.367 3.380
12 МР преглед кичменог стуба 3.222 3.236 3.230 3.191 3.223
13 МР преглед мале карлице 752 769 768 769 775
14 МР преглед мускулоскелетног система 684 670 669 667 675
15 Нехируршка реваскуларизација миокарда 598 600 601 599 605
16 Операција катаракте 2 2 2 2 2
17 Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива 27.271 27.226 27.165 26.824 26.701
18 Реконструкција лигамената колена 1 1 1 1 1
19 Уградња ендопротеза колена 13.445 13.454 13.409 13.420 13.434
20 Уградња ендопротеза кука 10.083 10.071 10.050 10.046 10.040
21 Уградња ендоваскуларних протеза 3 3 3 3 3
22 Уградња интраокуларног сочива 5 5 5 5 5
23 Уградња кардиовертер дефибрилатора (ICD) 356 356 355 350 350
24 Уградња трајног вештачког водича срца (TVES) 399 403 403 406 417
25 Уградња васкуларних гафтова од вештачког материјала 443 435 434 433 434
26 Уградња вештачких валвула 1.519 1.518 1.508 1.508 1.510