Комисије (II)

Чланом 23. тачка 15. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) дефинисано је да Директор образује и именује чланове сталних и повремених стручних комисија.

(II.1) Чланом 4. Правилника о Листи лековa који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања дефинисано је да се за одређене лекове са Листе лекова, утврђују ограничења у прописивању у односу на мишљење надлежне стручне комисије РФЗО за одобравање употребе одређеног лека, коју образује и именује директор РФЗО. Решењем Директора  РФЗО формиране су следеће комисије и то:

1.  Комисија РФЗО за одобравање употребе лекова etanercept, infliksimab, rituksimab, adalimumab, tocilizumab и golimumab

1. Проф. др Јелена Војиновић, Клинички центар Ниш, Клиника за дечје интерне болести, председник,
2. Проф. др Мирјана Шефик-Букилицa, интерниста реуматолог, доцент Медицински факултет Београд, Институт за реуматологију Београд, заменик председника,
3. Прим. др Александар Адамовић, Градски завод за кожне и венеричне болести, члан,
4. Прим. др Биљана Обрадовић-Томашевић, Клиничко-болнички центар „Земун“, члан,
5. Прим. др Милијанка Лазаревић, Специјална болница за реуматске болести, Нови Сад, члан,
6. Доц. др Горица Ристић, Клиника за реуматологију и клиничку имунологију ВМА, члан и
7. Др Мирјана Лапчевић, Председник Удружења оболелих од реуматских болести Србије, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су др Милутин Пантовић и Соња Станковић, Републички фонд за здавствено осигурање.

2.  Комисијa за одобравање употребе лекова interferon beta 1a, interferon beta 1b и glatiramer acetat

1. Проф. др Слободан Војиновић, Клинички центар Ниш, Клиника за неурологију, председник;
2. Проф. др Гордана Тончев, Клинички центар Крагујевац, Клиника за неурологију, заменик председника,
3. Проф. др Јелена Друловић, Клинички центар Србије, Клиника за неурологију, члан,
4. Проф. Др Чонгор Нађ, Клинички центар Војводине, Клиника за неурологију, члан;
5. Др Мира Гаврић-Кезић, Здравствени центар Ужице, члан и
6. Јасмина Брајковић, Друштво мултипле склерозе Србије, члан
7. Др Александра Мунижаба, Републички фонд за здравствено осигурање, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су др Милутин Пантовић и Соња Станковић, Републички фонд за здавствено осигурање.

3.  Комисијa за одобравање употребе лекова nilotinib, bortezomib, romiplostim, eltrombopag, brentuksimab vedotin, ruksolitinib и lenalidomid у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1. Проф. др Андрија Богдановић, Клинички центар Србије, Клиника за хематологију, председник,
2. Проф. др Небојша Анђелковић, Клинички центар Крагујевац, Клиника за хематологију, заменик председника,
3. Проф. др Ивана Урошевић, Клинички центар Војводине, Клиника за хематологију, члан,
4. Проф. др Драгана Стаматовић, Војномедицинска академија, члан,
5. Прим. др мед. Ирена Ћојбашић, Клинички центар Ниш, Клиника за хематологију, члан,
6. Aсс. др Дарко Антић, Клинички центар Србије, Клиника за хематологију, члан,
7. Др Мила Пурић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан,
8. Др Радмила Живковић, КБЦ Бежанијска Коса, Клиника за интерну медицину, члан,
9. Милисав Чугуровић, председник Удружења грађана за помоћ у лечењу оболелим од хроничне мијелоидне леукемије, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су др Жељко Попадић и мр пх спец. Драгана Јанковић-Антић, Републички фонд за здравствено осигурање.

4.  Комисијa за одобравање употребе лекова peginterferon alfa-2b и peginterferon alfa-2a

1. Проф. Милотка Фабри, Клинички центар Војводине, Инфективна клиника, председник,
2. Проф. др Милош Кораћ, Клинички центар Србије, Клиника за инфективне и тропске болести, заменик председника,
3. Проф. др Бранко Брмболић, Клинички центар Србије, Клиника за инфективне и тропске болести, члан,
4. Проф. др Петар Сворцан, Клиничко-болнички центар „Звездара“, члан,
5. Пуковник Проф. др Драган Микић, Војно-медицинска академија, члан,
6. Проф. др Жарко Ранковић, Клинички центар Ниш, Клиника за инфективне болести, члан,
7. Мр. сци. др Татјана Цвејић-Пашић, Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
8. Проф. др Жељко Мијаиловић, Клинички центар Крагујевац, Инфективна клиника, члан и
9. Ивана Драгојевић, Удружење пацијената са болестима јетре “ХРОНОС”, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су др Милутин Пантовић и Соња Станковић, Републички фонд за здавствено осигурање.

5.  Комисијa за одобравање употребе лекова gefitinib, erlotinib и afatinib у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1. Др сц. мед. Зафир Муртезани, Одељење медикалне онкологије, Клиничко-болнички центар „Бежанијска Коса“ председник,
2. Др Јелена Спасић, Институт за онкологију и радиологију Србије, заменик председника,
3. Проф. др сц. мед. Бранислав Перин, Институт за плућне болести Војводине, Клиника за пулмолошку онкологију, члан,
4. Проф. др Милан Ранчић, Клинички центар Ниш, Клиника за плућне болести, члан,
5. Доц. др Татјана Аџић Вукичевић, Клинички центар Србије, Клиника за пулмологију, члан,
6. Др Марта Велиновић, Клинички центар Србије, Клиника за пулмологију, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су др Данијела Симовић, др спец. Оља Шљиванчанин и др Жељко Попадић, Републички фонд за здравствено осигурање.

6.  Комисије за одобравање употребе лекова sunitinib, pazopanib, cabazitaksel, enzalutamid и abirateron у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1. Проф. др Зоран Џамић, Клинички центар Србије, Клиника за урологију,председник,
2. Др сци. мед. Светлана Салма, Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица, заменик председникa,
3. Мр сци. мед. Предраг Никић, Клинички центар Србије, Клиника за урологију, члан,
4. Др сци. мед. Мирољуб Петровић, Клинички центар Ниш, Клиника за онкологију „Кнез село“, члан,
5. Др сци. мед. Сузана Матковић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан,
6. Др Радован Зарић, Клинички центар Крагујевац, Kлиника за урологију, нефрологију и дијализу, члан.
 
Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су др Данијела Симовић и мр пх спец. Јована Михић, Републички фонд за здравствено осигурање.

7.  Комисијa за одобравање употребе лекова adalimumab, golimumab и infliksimab у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање оболелих од Crohn-ове болести и најтежих облика улцерозног колитиса

1. Пуковник проф. др Дино Тарабар, Војномедицинска академија, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, председник,
2. Асс. др сци. мед. Срђан Марковић, Клиничко – болнички центар „Звездара“, заменик председника,
3. Проф. др Александра Павловић Марковић, Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерохепатологију, члан,
4. Доц. др Александра Сокић-Милутиновић, Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерохепатологију,члан,
5. Др Мирјана Цветковић, Клиничко-болнички центар „Бежанијска Коса“, Клиника за интерну медицину, члан,
6. Др Нина Ристић, Универзитетска дечја клиника, члан,
7. Др Дуња Јакшић, Клиничко болнички центар „Земун“, члан
8. Др Драгана Мијач, Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерохепатологију, члан,
9. Др Олгица Латиновић-Бошњак, Клинички центар Војводине, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
10. Др Мирјана Стојшић, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, члан и
11. Љиљан Ђаковић, председник Удружења оболелих од Crohn-ове болести и улцерозног колитиса „УКУКС“, члан.“
 
Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Нада Пецаљ, мр пх спец. Драгана Јанковић-Антић и др Жељко Попадић, Републички фонд за здравствено осигурање.

8.  Комисијa РФЗО за лечење урођених болести метаболизма

1. Проф. др Драгана Јанић, Универзитетска дечија клиника, Београд, председник,
2. Проф. др Јадранка Јовановић-Привродски, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, заменик председника,
3. Проф. др Светозар Дамјановић, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, Клинички центар Србије, члан,
4. Проф. др Милан Петаков, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, Клинички центар Србије, члан,
5. Проф. др  Небојша Јовић, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину Београд, члан,
6. Проф. др Србислав Кнежевић, Клиника за дигестивну хирургију – I хируршка, Клинички центар Србије, члан,
7. Проф. др Андрија Богдановић, Клиника за хематологију, Клинички центар Србије, члан,
8. Доц. др спец. педијатрије и спец. клиничке генетике Горан Чутурило, Универзитетска дечија клиника, Београд, члан,
9. Доц. др Ивана Кавечан, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, члан,
10. Доц. др Татјана Станковић, Клиника за дечије интерне болести, Клинички центар Ниш, члан,
11. Доц. др Маја Ђорђевић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, члан,
12. Др Јелена Вујовић, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину Београд, члан,
13. Др Слађана Андрејевић, Клинички центар Србије, Клиника за алергологију и имунологију, члан,
14. Горјана Ајзинберг, Удружење пацијената са ретким туморима, члан,
15. Давор Дубока, Национална организација за ретке болести Србије, члан.

Стручно – административне послове за потребе рада Комисије обављају запослени у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање др Жељко Попадић, дипл. правник Бојана Аврамовић-Илић и др Данијела Симовић.

9.  Комисија за одобравање употребе лекoва pembrolizumab и vemurafenib у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1. Проф. др Дејан Николић, КБЦ Бежанијска Коса, Клиника за онкологију, председник, 
2. Проф. др Лидија Кандолф Секуловић, Војномедицинска академија, Клиника за кожне и полне болести, заменик председника,
3. Проф. др Маријан Новаковић, Клинички центар Србије, Клиника за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију, члан,
4. Доц. др Дарко Здравковић, КБЦ Бежанијска Коса, Клиника за онкологију, члан,
5. Доц. др Борислава Николин, Институт за онкологију Сремска Каменица, Клиника за интерну онкологију, члан,
6. Доц. др Горан Стевановић, Клинички центар Ниш, Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију, члан,
7. Прим. др Горан Азањац, др сц мед., Клинички центар Крагујевац, Центар за пластичну   хирургију, члан,
8. Др Ивана Божовић-Спасојевић, мр сц мед., Институт за онкологију и радиологију Србије, члан.
 
Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Катарина Ковачевић и мр пх мед. био. Милица Стевановић, Републички фонд за здравствено осигурање.

10.   Комисија за одобравање употребе лекa bevacizumab у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурањее

1. Проф. др Aлександар Стефановић, Клинички центар Србије, Клиника за гинекологију и акушерство, председник,
2. Проф. др Живко Перишић, ГАК Народни фронт, заменик председникa,
3. Проф. др Аљоша Мандић, Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица, члан,
4. Др Маријана Миловић Ковачевић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан,
5. Др Јелена Бојовић, Клинички центар Крагујевац, члан,
6. Др Александар Дмитровић, Клинички центар Србије, Клиника за гинекологију и акушерство, члан.
 
Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Слађана Лешић и мр пх спец. Јована Миловановић, Републички фонд за здравствено осигурање.

11. Комисија за одобравање употребе лекa sorafenib у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1. Проф. др Драган Томић, Клинички центар Србије, Ургентни центар, Клиника за ургентну интерну медицину, председник,
2. Проф. др Горан Бјелаковић, Клинички центар Ниш, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, заменик председника,
3. Доц. др Небојша Манојловић, Војномедицинска академија, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
4. Доц. др сц. мед. Иван Николић, Институт за онкологију Војводине Сремска Каменица, Клиника за интерну онкологију, члан,
5. Асс. мр др Александар Даговић, Клинички центар Крагујевац, члан,
6. Асс. др Марија Бранковић, КБЦ Бежанијска Коса, члан,
7. др Марија Ристић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан,
8. Aсс. др Данијел Галун, Клинички центар Србије, члан.
 
Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Нада Пецаљ и мр пх спец. Марија Ненадић, Републички фонд за здравствено осигурање.

 

Комисије (I)

ЦКЛ (Централна комисија за лекове)

Стручне поткомисије за лекове