Комисије (II)

Чланом 23. тачка 15. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) дефинисано је да Директор образује и именује чланове сталних и повремених стручних комисија.

(II.1) Чланом 4. Правилника о Листи лековa који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања дефинисано је да се за одређене лекове са Листе лекова, утврђују ограничења у прописивању у односу на мишљење надлежне стручне комисије РФЗО за одобравање употребе одређеног лека, коју образује и именује директор РФЗО. Решењем Директора  РФЗО формиране су следеће комисије и то:

1.  Комисија РФЗО за одобравање употребе лекова etanercept, infliksimab, rituksimab, adalimumab, tocilizumab и golimumab

1. Проф. др Јелена Војиновић, Клинички центар Ниш, Клиника за дечје интерне болести, председник,
2. Доц. др Мирјана Шефик-Букилицa, интерниста реуматолог, доцент Медицински факултет Београд, Институт за реуматологију Београд, заменик председника,
3. Прим. др Биљана Обрадовић-Томашевић, Клиничко-болнички центар „Земун“, члан,
4. Др Милијанка Лазаревић, Специјална болница за реуматске болести, Нови Сад, члан,
5. Проф. др Душан Стефановић, Клиника за реуматологију и клиничку имунологију ВМА, члан,
6. Др Мирјана Лапчевић, Председник Удружења оболелих од реуматских болести Србије, члан и
7. Др Ивана Пандуровић, Републички фонд за здравствено осигурање, члан.
 
За обављање стручно-административних послова за потребе рада Комисије задужена је др Александра Мунижаба, Републички фонд за здравствено осигурање.

2.  Комисијa за одобравање употребе лекова interferon beta 1a, interferon beta 1b и glatiramer acetat

1. Проф. др Слободан Војиновић, Клинички центар Ниш, Клиника за неурологију, председник;
2. Проф. др Гордана Тончев, Клинички центар Крагујевац, Клиника за неурологију, заменик председника,
3. Проф. др Јелена Друловић, Клинички центар Србије, Клиника за неурологију, члан,
4. Проф. Др Чонгор Нађ, Клинички центар Војводине, Клиника за неурологију, члан;
5. Др Мира Гаврић-Кезић, Здравствени центар Ужице, члан,
6. Јасмина Брајковић, Друштво мултипле склерозе Србије, члан
7. Др Александра Мунижаба, Републички фонд за здравствено осигурање, члан.

За обављање стручно-административних послова за потребе рада Комисије задужена је др спец. Ивана Пандуровић, Републички фонд за здравствено осигурање.

3.  Комисијa за одобравање употребе лекова nilotinib и bortezomib

1. Проф. др Андрија Богдановић, Клинички центар Србије, председник,
2. Проф. др Небојша Анђелковић, Клинички центар Крагујевац, Клиника за хематологију, заменик председника,
3. Проф. др Ивана Урошевић, Клинички центар Војводине, Клиника за хематологију, члан,
4. Проф. др Драгана Стаматовић, Војномедицинска академија, члан,
5. Прим. др мед Ирена Ћојбашић, Клинички центар Ниш, Клиника за хематологију,члан,
6. Мр сци. мед. Здравко Ждрале, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан,
7. Милисав Чугуровић, председник Удружења грађана за помоћ у лечењу оболелим од хроничне мијелоидне леукемије, члан и
8. Ана Кесић, Удружење оболелих од мултиплог мијелома Србије, члан

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су др спец. Драгана Атанасијевић, др Данијела Симовић и др Жељко Попадић, Републички фонд за здравствено осигурање.

4.  Комисијa за одобравање употребе лекова peginterferon alfa-2b и peginterferon alfa-2a

1. Проф. др Милотка Фабри, Клинички центар Војводине, Инфективна клиника, председник,
2. Доц. др Милош Кораћ, Клинички центар Србије, Клиника за инфективне и тропске болести, заменик председника,
3. Проф. др Петар Сворцан, Клиничко-болнички центар „Звездара“, члан,
4. Проф. др Маја Јовановић, Клинички центар Ниш, Клиника за инфективне болести, члан,
5. Пуковник Проф. др Драган Микић, Војно-медицинска академија, члан,
6. Мр. сци. др Татјана Цвејић-Пашић, Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
7. Доц. др Жељко Мијаиловић, Клинички центар Крагујевац, Инфективна клиника, члан,
8. Доц. др Тамара Алемпијевић, Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерологију и хепатологију,
9. Петар Мартиновић, Удружење пацијената са болестима јетре “ХРОНОС”, члан и
10. Др Ивана Пандуровић, Републички фонд за здавствено осигурање, члан.

За обављање стручно-административних послова за потребе рада Комисије задужена је др Александра Мунижаба, Републички фонд за здравствено осигурањe.

5.  Комисијa за одобравање употребе лекова gefitinib, erlotinib и afatinib у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1. др сц. мед. Зафир Муртезани, Клиничко-болнички центар „Бежанијска Коса“, Одељење медикалне онкологије, председник,
2. др Јелена Спасић, Институт за онкологију и радиологију Србије, заменик председника;
3. Проф. др Бранислав Перин, Институт за плућне болести Војводине, Клиника за пулмолошку онкологију, члан,
4. Проф. др Милан Ранчић, Клинички центар Ниш, Клиника за плућне болести, члан,
5. Проф. др Љиљана Томашић, Клиничко-болнички центар „Земун“, члан,
6. др Марта Велиновић, Клинички центар Србије, Клиника за пулмологију, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су др Данијела Симовић, др спец. Оља Шљиванчанин и др Жељко Попадић, Републички фонд за здравствено осигурање.

6.  Комисијa за одобравање употребе лека sunitinib и pazopanib у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1. Проф. др Зоран Џамић, Клинички центар Србије, Клиника за урологију, председник,
2. др сци. мед. Светлана Салма, Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица, заменик председникa,
3. мр сци. мед. Предраг Никић, Клинички центар Србије, Клиника за урологију, члан,
4. др сци. мед. Мирољуб Петровић, Клинички центар Ниш, Клиника за онкологију „Кнез село“, члан,
5. др сци. мед. Сузана Матковић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан.
 
Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су др Данијела Симовић, др спец. Драгана Атанасијевић и др Жељко Попадић, Републички фонд за здравствено осигурање.

7.  Комисијa за одобравање употребе лекова adalimumab и infliksimab у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање оболелих од Crohn-ове болести и најтежих облика улцерозног колитиса

1. Проф. др Мирјана Стојковић, Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерохепатологију, председник,
2. Проф. др Радоје Додер, Војномедицинска академија, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, заменик председника,
3. Проф. др Његица Вигњевић-Јојић, Клиничко-болнички центар „Звездара“, члан,
4. Прим. др Игор Јовановић, Клиничко-болнички центар „Бежанијска Коса“, члан,
5. Проф. др Александра Павловић Марковић, Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерохепатологију, члан,
6. Проф. др Златко Ђурић, Клинички центар Ниш, Клиника за дечије интерне болести, члан,
7. Доц. др Александра Сокић-Милутиновић, Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерохепатологију,члан,
8. Спец. др мед. Славко Кнежевић, Клинички центар Крагујевац, Центар за гастроентерохепатологију, члан,
9. Др Олгица Латиновић-Бошњак, Клинички центар Војводине, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
10. Др Мирјана Стојшић, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, члан,
11. Љиљан Ђаковић, председник Удружења оболелих од Crohn-ове болести и улцерозног колитиса „УКУКС“, члан и
12. Марко Перовић, Удружење оболелих од Crohn-ове болести и улцерозног колитиса „УКУКС“, члан.
 
Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Нада Пецаљ, мр пх спец. Драгана Јанковић-Антић и др Жељко Попадић, Републички фонд за здравствено осигурање.

8.  Комисијa РФЗО за лечење урођених болести метаболизма

1. Проф. др Драгана Јанић, Универзитетска дечија клиника, Београд, председник,
2. Проф. др Јадранка Јовановић-Привродски, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, заменик председника,
3. Проф. др Милан Петаков, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, Клинички центар Србије, члан,
4. Доц. др спец. педијатрије и спец. клиничке генетике Горан Чутурило, Универзитетска дечија клиника, Београд, члан,
5. Др Јелена Вујовић, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину Београд, члан,
6. Доц. др Ивана Кавечан, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, члан,
7. Доц. др спец. педијатрије Татјана Станковић, Клиника за дечије интерне болести, Клинички центар Ниш, члан,
8. Доц. др Маја Ђорђевић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, члан,
9. Проф. др Светозар Дамјановић, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, Клинички центар Србије, члан,
10. Проф. др Србислав Кнежевић, Клиника за дигестивну хирургију – I хируршка, Клинички центар Србије, члан,
11. Проф. др Миодраг Крстић, Клиника за гастроентерохепатологију, Клинички центар Србије, члан,
12. Проф. др Небојша Јовић, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину Београд, члан,
13. Проф. др Андрија Богдановић, Клиника за хематологију, Клинички центар Србије, члан,
14. Горјана Ајзинберг, Удружење пацијената са ретким туморима, члан,
15. Давор Дубока, Национална организација за ретке болести Србије, члан.

Стручно – административне послове за потребе рада Комисије обављају запослени у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање др Жељко Попадић, дипл. правник Лидија Ловраш и др Данијела Симовић.

 

Комисије (I)

ЦКЛ (Централна комисија за лекове)

Стручне поткомисије за лекове