Централна комисија за лекове-дневни ред и датум

Oдлука ЦКЛ о приоритетној групи лекова са седнице одржане 24.10.2017. године

        Списак приоритетних лекова усвојен од Централне комисије за лекове

 

    • Тачка 3 Коначни списак лекова који се скидају са Листе лекова за које носиоци дозволе нису прихватили цену усклађену са одредбама члана 29. Правилника о критеријумима

                            *Тачка 3 А и А1 листа ЦКЛ 14 07 2014

                            *Тачка 3  Б листа ЦКЛ 14 07 2014

*Taчка 4.д) Б листа ЦКЛ 07.07.2014.

*Taчка 4.д) Ц листа ЦКЛ 07.07.2014.

 

 

Лекови

Листа лекова

Претрага листе лекова

Остало о лековима

Систем за праћење доступности лекова

Списак приватних апотека са огранцима са којима РФЗО има склопљен уговор