Prev Next

Prestanak rada zaštitnika prava osiguranih lica

11.04.2019

Zakon o zdravstvenom osiguranju objavljen je  u  „Službenom glasniku RS“, broj: 25/19 i stupa na snagu dana 11.04.2019. godine.Članom 276. stav 1. tačka 5) propisano je da danom stupanja na...

Opširnije

Objavljene su kapitacione tabele za 4. kvartal 2018. godine

01.03.2019

Objavljene su kapitacione tabele za 4. kvartal 2018. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za april, maj i jun 2019. godine. Možete ih preuzeti sa strane...

Opširnije

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 3. kvartal 2018. godine

28.01.2019

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 3. kvartal 2018. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za januar, februar i mart 2019. godine. Možete ih preuzeti sa...

Opširnije

Direktorka RFZO-a prof. Dr Sanja Radojević Škodrić posetila filijalu u Pančevu

15.01.2019

Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje prof. Dr Sanja Radojević-Škodrić obišla je danas Filijalu RFZO-a u Pančevu, što je ujedno početak i prva poseta rukovodstva RFZO-a mreži filijala i ispostava...

Opširnije

Obaveštenje

14.01.2019

Objavljeni javni pozivi za zaključivanje ugovora za 2019. godinu sa zdravstvenim ustanovama u privatnom vlasništvu za pružanje zdravstvenih usluga BMPO, operaciju katarakte i sa privatnim apotekama. Javni pozivi, sa modelima ugovora...

Opširnije

Obaveštenje u vezi sa preseljenjem ispostave Stari Grad

14.01.2019

Obaveštavamo Vas da će od 17.01.2019. godine Ispostava Stari grad raditi na novoj lokaciji u ul. Vojvode Vuka br.10.

Opširnije

Obaveštenje apotekama i davaocima zdravstvenim usluga BMPO

28.12.2018

Radi obezbeđivanja kontinuiteta u snabdevanju osiguranih lica lekovima i pružanja usluga biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO), obaveštavamo apoteke  i davaoce  zdravstvenih usluga BMPO, koji nisu u Planu mreže zdravstvenih ustanova, da...

Opširnije

Objavljene su kapitacione tabele za 3. kvartal 2018. godine

29.11.2018

Objavljene su kapitacione tabele za 3. kvartal 2018. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za januar, februar i mart 2019. godine. Možete ih preuzeti sa strane...

Opširnije

Saopštenje za medije

22.11.2018

Republički fond za zdravstveno osiguranje omogućio je građanima da na jednostavan i lak način dobiju sve neophodne informacije u vezi sa ostvarivanjem svojih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja putem Nacionalnog...

Opširnije

Inostrani stručnjaci leče pacijente u Srbiji o trošku RFZO-a

31.10.2018

Nastavlja se dobra praksa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koja se odnosi na odobravanje finansiranja angažovanja inostranih zdravstvenih stručnjaka radi lečenja osiguranih lica u Republici Srbiji.Ovog puta se radi o...

Opširnije

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 2. kvartal 2018. godine

31.10.2018

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 2. kvartal 2018. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za oktobar, novembar i decembar 2018. godine. Možete ih preuzeti sa...

Opširnije

U proteklih godinu izvršeno 7 miliona automatskih overa kartica zdravstvenog osiguranja

11.10.2018

U proteklih 365 dana, od kako je uvedena u oktobru 2017. godine, automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja omogućena je za više od 5,5 miliona osiguranika, a izvršeno je ukupno 7...

Opširnije

Puštena u rad prva info-linija RFZO-a

01.10.2018

Republički fond za zdravstveno osiguranje pustio je danas u rad prvu info-liniju na kojoj će zainteresovani građani moći da dobiju neophodne informacije u vezi sa lečenjem dece i odraslih u...

Opširnije

Objavljene su kapitacione tabele za 2. kvartal 2018. godine

29.08.2018

Objavljene su kapitacione tabele za 2. kvartal 2018. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za oktobar, novembar i decembar 2018. godine. Možete ih preuzeti sa strane...

Opširnije

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 1. kvartal 2018. godine

25.07.2018

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 1. kvartal 2018. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za jul, avgust i septembar 2018. godine. Možete ih preuzeti sa...

Opširnije

Potpisan kolektivni ugovor

15.06.2018

Predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (doc.dr Sanja Radojević Škodrić), Ministarstva zdravlja (ass.dr Zlatibor Lončar) i Sindikata RFZO-a, potpisali su u petak Kolektivni ugovor. Ugovor je sačinjen još pre sedam...

Opširnije

Rukovodstvo RFZO-a u poseti kolegama u Filijali Kragujevac

15.06.2018

Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje doc. Dr Sanja Radojević Škodrić, obišla je sa saradnicima u utorak 12. juna Filijalu RFZO-a u Kragujevcu. Tim povodom sastala se sa rukovodstvom Filijale...

Opširnije

Objavljene su kapitacione tabele za 1. kvartal 2018. godine

29.05.2018

Objavljene su kapitacione tabele za 1. kvartal 2018. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za jul, avgust i septembar 2018. godine.

Opširnije

Izveštaj o radu Sektora za kontrolu u periodu od 01.01.2018. godine do 31.03.2018. godine

18.05.2018

Sektor za kontrolu je izradio Izveštaj o radu Sektora za kontrolu u periodu od 01.01.2018. godine do 31.03.2018. godine koji možete pogledati na stranici Kontrola izvršavanja zaključenih ugovora sa davaocima...

Opširnije

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 4. kvartal 2017. godine

26.04.2018

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 4. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za april, maj i jun 2018. godine. Možete ih preuzeti sa...

Opširnije

RFZO izdao 6 780 000 Kartica zdravstvenog osiguranja

24.04.2018

Republički fond za zdravstveno osiguranje izdao je i isporučio ukupno 6 780 000 Kartica zdravstvenog osiguranja (KZO). Trenutni broj KZO koje čekaju na uručenje je 42 438. RFZO obaveštava osiguranike koji...

Opširnije

Obaveštenje u vezi sa preseljenjem ispostave Zvezdara

22.03.2018

Zbog preseljenja, ispostava Zvezdara neće raditi 23.03.2018 godine, a od 26.03.2018 godine ispostava Zvezdara će raditi na adresi Vladetina 5.

Opširnije

Obaveštenje u vezi sa preseljenjem ispostave Vračar

15.03.2018

Zbog preseljenja, ispostava Vračar neće raditi 16.03.2018 godine, a od 19.03.2018 godine ispostava Vračar će raditi na adresi Vojvode Milenka 4.

Opširnije

Automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja i za ostale osnove osiguranja

02.03.2018

Počev od 28.02.2018. godine, Republički fond za zdravstveno osiguranje automatski overava zdravstvene kartice osiguranicima samostalnih delatnosti, poljoprivrednicima, sveštenicima, verskim službenicima, inostarnim penzionerima, odnosno licima koja primaju penziju ili invalidninu od...

Opširnije

Objavljene su kapitacione tabele za 4. kvartal 2017. godine

01.03.2018

Objavljene su kapitacione tabele za 4. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za april, maj i jun 2018. godine. Možete ih preuzeti sa strane...

Opširnije

Doc. Dr Sanja Radojević-Škodrić u poseti filijali Zrenjanin i ispostavi RFZO-a Novi Bečej

07.02.2018

Vršilac dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje doc. dr Sanja Radojević-Škodrić obišla je u sklopu redovnih aktivnosti plana obilaska filijala i ispostava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, filijalu u...

Opširnije

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 3. kvartal 2017. godine

26.01.2018

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 3. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za januar, februar i mart 2018. godine. Možete ih preuzeti sa...

Opširnije

Izveštaj o obilasku filijala Užice i Čačak

25.01.2018

U sklopu redovnih aktivnosti, v.d. direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje doc. dr Sanja Radojević Škodrić posetila je filijalu za Zlatiborski okrug sa sedištem u Užicu, kao i filijalu za...

Opširnije

RFZO i Ministarstvo zdravlja nastavljaju dobru praksu angažovanja inostranih stručnjaka

17.01.2018

Dobra praksa dovođenja inostranih medicinskih stručnjaka za obavljanje intervencija koje će biti obavljene u našoj zemlje, a o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, nastavlja se i u 2018.godini. Tako...

Opširnije

Objavljeni su javni pozivi za zaključivanje ugovora

12.01.2018

Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je javni poziv za zaključivanje ugovora sa: privatnim apotekama, isporučiocima medicinsko-tehnička pomagala, davaocima zdravstvenih usluga za BMPO i davaocima zdravstvenih usluga za operaciju katarakte

Opširnije

O B A V E Š T E Nj E

29.12.2017

Radi obezbeđivanja kontinuiteta u snabdevanju osiguranih lica lekovima, medicinsko-tehničkim pomagalima i pružanja usluga biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO), obaveštavamo apoteke, isporučioce medicinsko-tehničkih pomagala i davaoce zdravstvenih usluga BMPO, koji nisu u...

Opširnije

Obaveštenje

05.12.2017

Obaveštavamo osiguranike Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da od 1.12.2017. godine zahteve za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja, mogu podneti preko Portala e-uprava i na šalterima filijala i ispostava Republičkog fonda...

Opširnije

Isplata trudničkog bolovanja

29.11.2017

Na današnjoj sednici Vlade Srbije, obezbeđeno je nedostajućih 400 miliona dinara za isplatu naknade trudničkog bolovanja. Republički fond za zdravstveno osiguranje u naredna dva dana počeće da isplaćuje navedena sredstva. Podsećamo...

Opširnije

Objavljene su kapitacione tabele za 3. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za januar, februar i mart 2018. godine

29.11.2017

Objavljene su kapitacione tabele za 3. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za januar, februar i mart 2018. godine. Možete ih preuzeti sa strane...

Opširnije

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 2. kvartal 2017. godine

27.10.2017

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 2. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za oktobar, novembar i decembar 2017. godine. Možete ih preuzeti sa...

Opširnije

Upućivanje na lečenje u inostranstvo na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu 01.01. do 30.09.2017 god

17.10.2017

RFZO je u periodu 01.01.2017.-30.09.2017. godine, uputio ukupno 429 osigurano lice na lečenje u inostranstvo i po ovom osnovu u navedenom periodu isplatio iznos od: 255.871.597,88 dinara. U odnosu na uzrast...

Opširnije

Automatska overa zdravstvenih kartica

16.10.2017

Republički fond za zdravstveno osiguranje je, nakon okončanja projekta zamene zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama, pristupio realizaciji projekta automatske overe zdravstvenih kartica. Automatska overa predstavlja overu zdravstvenih kartica elektronskim putem, za sva...

Opširnije

Objavljene su kapitacione tabele za 2. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za oktobar, novembar i decembar 2017. godine

28.08.2017

Objavljene su kapitacione tabele za 2. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za oktobar, novembar i decembar 2017. godine. Možete ih preuzeti sa strane...

Opširnije

Izveštaj o sprovedenim kontrolama u periodu od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine

22.08.2017

I Kontrola namenskog trošenja sredstava Sektor za kontrolu je u skladu sa planom rada za 2017. godinu,u izveštajnom periodu organizovao 21 kontrolu namenskog trošenja sredstava za plate ugovorenih radnika za period...

Opširnije

Ostvarivanje prava osiguranih lica na medicinsko-tehnička pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

21.08.2017

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju osiguranim licima obezbeđuju se medicinsko-tehnička pomagala koja služe za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečavanje nastanka deformiteta...

Opširnije