Prev Next

Objavljene su kapitacione tabele za 2. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za oktobar, novembar i decembar 2017. godine

28.08.2017

Objavljene su kapitacione tabele za 2. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za oktobar, novembar i decembar 2017. godine. Možete ih preuzeti sa strane Kapitacija.

Opširnije

Izveštaj o sprovedenim kontrolama u periodu od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine

22.08.2017

I Kontrola namenskog trošenja sredstava Sektor za kontrolu je u skladu sa planom rada za 2017. godinu,u izveštajnom periodu organizovao 21 kontrolu namenskog trošenja sredstava za plate ugovorenih radnika za period 01.01-31.03.2017. godine, kao i 1 vanrednu kontrolu namenskog trošenja sredstava...

Opširnije

Ostvarivanje prava osiguranih lica na medicinsko-tehnička pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

21.08.2017

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju osiguranim licima obezbeđuju se medicinsko-tehnička pomagala koja služe za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečavanje nastanka deformiteta i korigovanje postojećih deformiteta, i olakšavanje vršenja osnovnih životnih funkcija. Osiguranim...

Opširnije

Privremena sprečenost za rad za period 01.01.2017. – 30.06.2017. godine

21.08.2017

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju naknadu zarade osiguranim licima privremeno sprečenim za rad za prvih 30 dana sprečenosti obezbeđuje poslodavac iz svojih sredstava, a od 31. dana naknadu zarade obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, odnosno matična filijala...

Opširnije

Medicinska rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

21.08.2017

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju osigurana lica ostvaruju pravo na rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti u ambulantno-polikliničkim uslovima ili u...

Opširnije

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 1. kvartal 2017. godine

21.07.2017

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 1. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za jul, avgust i septembar 2017. godine. Možete ih preuzeti sa strane Kapitacija.

Opširnije

Ostvarivanje prava na pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti

05.07.2017

Pojedini mediji objavljuju neistinite navode da su smanjene količine pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Navodi se da su smanjene količine test traka, igli za pen špric i urin test traka...

Opširnije

Upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvu u periodu 01.01.2017.- 30.06.2017. godine

05.07.2017

RFZO je u periodu 01.01.2017.-30.06.2017. godine, uputio ukupno 321 osigurano lice na lečenje u inostranstvo i po ovom osnovu u navedenom periodu isplatio iznos od: 145.219.014,66 dinara. U odnosu na uzrast osiguranog lica koje je upućeno na lečenje u inostranstvo, izrađen...

Opširnije

Objavljene su kapitacione tabele za 1. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za jul, avgust i septembar 2017. godine.

30.05.2017

Objavljene su kapitacione tabele za 1. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za jul, avgust i septembar 2017. godine. Možete ih preuzeti sa strane Kapitacija.

Opširnije

Medicinska rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

04.05.2017

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju osigurana lica ostvaruju pravo na rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti u ambulantno-polikliničkim uslovima ili u...

Opširnije

Upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvo u periodu 01.01.2017.-30.04.2017. godine

04.05.2017

RFZO je u periodu 01.01.2017.-30.04.2017. godine, uputio ukupno 195 osigurano lice na lečenje u inostranstvo i po ovom osnovu u navedenom periodu isplatio iznos od: 83.710.722,55 dinara. U odnosu na uzrast osiguranog lica koje je upućeno na lečenje u inostranstvo, RFZO...

Opširnije

Ostvarivanje prava osiguranih lica na medicinsko-tehnička pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

03.05.2017

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju osiguranim licima obezbeđuju se medicinsko-tehnička pomagala koja služe za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečavanje nastanka deformiteta i korigovanje postojećih deformiteta, i olakšavanje vršenja osnovnih životnih funkcija. Osiguranim...

Opširnije

Privremena sprečenost za rad za period 01.01.2016. – 31.12.2016. godine

03.05.2017

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju naknadu zarade osiguranim licima privremeno sprečenim za rad za prvih 30 dana sprečenosti obezbeđuje poslodavac iz svojih sredstava, a od 31. dana naknadu zarade obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, odnosno matična filijala...

Opširnije

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 4. kvartal 2016. godine

21.04.2017

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 4. kvartal 2016. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za april, maj i jun 2017. godine. Možete ih preuzeti sa strane Kapitacija.

Opširnije

Proverite da li je Vaša zdravstvena kartica proizvedena

28.03.2017

Dana 28.03.2017. godine, Republički fond za zdravstveno osiguranje aktivirao je elektronski servis za proveru statusa proizvodnje zdravstvenih kartica. Ovaj servis pruža mogućnost osiguranim licima da na osnovu LBO broja provere da li je njihova zdravstvena kartica proizvedena, bez potrebe odlaska...

Opširnije

Obaveštenje o radu filijala

14.03.2017

Obaveštavamo Vas da će u cilju smanjenja gužvi filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Nišu i Novom Sadu i dalje raditi produženo. Filijala RFZO-a u Nišu od ponedeljka do petka radi od 7.30 do 18 sati, kao i subotom...

Opširnije