Prev Next

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 1. kvartal 2017. godine

21.07.2017

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 1. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za jul, avgust i septembar 2017. godine. Možete ih preuzeti sa strane Kapitacija.

Opširnije

Ostvarivanje prava na pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti

05.07.2017

Pojedini mediji objavljuju neistinite navode da su smanjene količine pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Navodi se da su smanjene količine test traka, igli za pen špric i urin test traka...

Opširnije

Upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvu u periodu 01.01.2017.- 30.06.2017. godine

05.07.2017

RFZO je u periodu 01.01.2017.-30.06.2017. godine, uputio ukupno 321 osigurano lice na lečenje u inostranstvo i po ovom osnovu u navedenom periodu isplatio iznos od: 145.219.014,66 dinara. U odnosu na uzrast osiguranog lica koje je upućeno na lečenje u inostranstvo, izrađen...

Opširnije

Objavljene su kapitacione tabele za 1. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za jul, avgust i septembar 2017. godine.

30.05.2017

Objavljene su kapitacione tabele za 1. kvartal 2017. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za jul, avgust i septembar 2017. godine. Možete ih preuzeti sa strane Kapitacija.

Opširnije

Medicinska rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

04.05.2017

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju osigurana lica ostvaruju pravo na rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti u ambulantno-polikliničkim uslovima ili u...

Opširnije

Upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvo u periodu 01.01.2017.-30.04.2017. godine

04.05.2017

RFZO je u periodu 01.01.2017.-30.04.2017. godine, uputio ukupno 195 osigurano lice na lečenje u inostranstvo i po ovom osnovu u navedenom periodu isplatio iznos od: 83.710.722,55 dinara. U odnosu na uzrast osiguranog lica koje je upućeno na lečenje u inostranstvo, RFZO...

Opširnije

Ostvarivanje prava osiguranih lica na medicinsko-tehnička pomagala na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

03.05.2017

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju osiguranim licima obezbeđuju se medicinsko-tehnička pomagala koja služe za funkcionalnu i estetsku zamenu izgubljenih delova tela, odnosno za omogućavanje oslonca, sprečavanje nastanka deformiteta i korigovanje postojećih deformiteta, i olakšavanje vršenja osnovnih životnih funkcija. Osiguranim...

Opširnije

Privremena sprečenost za rad za period 01.01.2016. – 31.12.2016. godine

03.05.2017

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju naknadu zarade osiguranim licima privremeno sprečenim za rad za prvih 30 dana sprečenosti obezbeđuje poslodavac iz svojih sredstava, a od 31. dana naknadu zarade obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, odnosno matična filijala...

Opširnije

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 4. kvartal 2016. godine

21.04.2017

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 4. kvartal 2016. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za april, maj i jun 2017. godine. Možete ih preuzeti sa strane Kapitacija.

Opširnije

Proverite da li je Vaša zdravstvena kartica proizvedena

28.03.2017

Dana 28.03.2017. godine, Republički fond za zdravstveno osiguranje aktivirao je elektronski servis za proveru statusa proizvodnje zdravstvenih kartica. Ovaj servis pruža mogućnost osiguranim licima da na osnovu LBO broja provere da li je njihova zdravstvena kartica proizvedena, bez potrebe odlaska...

Opširnije

Obaveštenje o radu filijala

14.03.2017

Obaveštavamo Vas da će u cilju smanjenja gužvi filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Nišu i Novom Sadu i dalje raditi produženo. Filijala RFZO-a u Nišu od ponedeljka do petka radi od 7.30 do 18 sati, kao i subotom...

Opširnije

Objavljene su kapitacione tabele za 4. kvartal 2016. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za april, maj i jun 2017. godine

01.03.2017

Objavljene su kapitacione tabele za 4. kvartal 2016. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za april, maj i jun 2017. godine. Možete ih preuzeti sa strane Kapitacija.

Opširnije

Obaveštenje o podnošenju zahteva za povraćaj više uplaćenih sredstava za zdravstvenu karticu

27.02.2017

Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje podnošeni su zahtevi za povraćaj više uplaćenih sredstava od strane fizičkih lica - osiguranika i pravnih lica-poslodavaca koji su izvršili uplatu višeg iznosa sredstava za jednu zdravstvenu karticu od iznosa utvrđenog Odlukom o visini troškova...

Opširnije

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 3. kvartal 2016. godine

27.01.2017

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 3. kvartal 2016. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za januar, februar i mart 2017. godine. Možete ih preuzeti sa strane Kapitacija.

Opširnije

Važenje zdravstvene isprave od 01.01.2017. godine

30.12.2016

Poštovani osiguranici, Od 01.januara 2017. godine Republički fond za zdravstveno osiguranje više neće izdavati i overavati „stare“ (papirnate) zdravstvene knjižice. Od ukupno 6.846.998 stanovnika Srbije koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje njih 5.577.163 je podnelo zahtev za izdavanje Kartice zdravstvenog osiguranja. Svi...

Opširnije

Obaveštenje apotekama

30.12.2016

Apoteka koja sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje ima zaključen Ugovor o snabdevanju osiguranih lica lekovima i određenom vrstom pomagala za 2016. godinu, a ima nameru da ugovor zaključi i za 2017. godinu, u cilju obezbeđenja kontinuiteta snabdevanja osiguranih lica...

Opširnije

Informacija o radu šaltera Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

28.12.2016

Zbog rada na informacionom sistemu, od petka 30.12.2016. godine (od 15:30h) do ponedeljka 09.01.2017. godine, (do 07:00h), Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja neće biti dostupan. Zbog navedenog prekida u radu, ni na šalterima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje neće se...

Opširnije

Rok važenja stare isprave zdravstvenog osiguranja

23.12.2016

Od 01.januara 2017. godine Republički fond za zdravstveno osiguranje više neće izdavati i overavati „stare“ (papirnate) zdravstvene knjižice. Osigurana lica kojima su pre 1.01.2017. godine overene „stare“ zdravstvene knjižice, a podneli su zahtev za novu zdravstvenu karticu, zdravstvenu zaštitu ostvaruju na...

Opširnije

Podnošenje zahteva za zamenu knjižica i u JP “Pošta Srbije”

07.12.2016

U cilju rasterećenja i smanjenja gužvi na šalterima Filijala RFZO-a, osigurana lica od danas, 7.12.2016. godine u mogućnosti su da na šalterima i jedinica poštanske mreže JP “Pošta Srbije” (na teritoriji cele Srbije), putem namenske aplikacije, podnose zahteve za izdavanje...

Opširnije

Angažovanje inostranog stručnjaka u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu

07.12.2016

Republički fond za zdravstveno osiguranje je odobrio angažovanje inostranog zdravstvenog stručnjaka kardiohirurga prof. dr Christopher Baird-a, kardiohirurga iz Boston Children Hospital, SAD, radi obavljanja kompleksnih kardiohirurških intervencija kod 5 pedijatrijskih pacijenata u periodu 08-12.12.2016.godine u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke...

Opširnije

UO RFZO usvojio Listu lekova sa novim inovativnim lekova

01.12.2016

Upravni odbor Republičkog fonda je dana 1.12.2016. godine usvojio Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji je dostavljen Ministarstvu zdravlja radi sprovođenja zakonom propisanog postupka za...

Opširnije

Objavljene su kapitacione tabele za 3. kvartal 2016. godine

29.11.2016

Objavljene su kapitacione tabele za 3. kvartal 2016. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za januar, februar i mart 2017. godine. Možete ih preuzeti sa strane Kapitacija.

Opširnije

Počinje potpisivanje posebnih ugovora za lekove

22.11.2016

Potpisivanje posebnih ugovora u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, počinje dana 23.11.2016. godine sa 11 farmaceutskih kompanija  za  18 lekova.. Napominjemo da  će na Listu lekova pored ovih 18 lekova, biti stavljeno   još 5 lekova namenjenih pedijatriskoj populacije bez zaključenja...

Opširnije

Informacija o aktivnostima RFZO za stavljanje novih originalnih/inovativnih lekova na Listu lekova kroz zaključenje posebnih ugovora

15.11.2016

Centralna komisija za lekove, sastavljena od 11 eminentnih stručnjaka iz oblasti medicine, je dana 23.09.2016. godine, na osnovu odgovora o prioritetnim lekovima dostavljenih od nadležnih republičkih stručnih komisija i u skladu sa opredeljenim finansijskim sredstvima, utvrdila spisak 29 prioritetnih lekova...

Opširnije

Upućivanje na lečenje u inostranstvo

14.11.2016

RFZO je u periodu 01.01.2016.-31.10.2016. godine, uputio ukupno 544 osiguranih lica na lečenje u inostranstvo i po ovom osnovu u navedenom periodu isplatio iznos od: 307.476.219,34 dinara. U odnosu na uzrast osiguranog lica koje je upućeno na lečenje u inostranstvo, izrađen...

Opširnije

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 2. kvartal 2016. godine

24.10.2016

Objavljene su korigovane kapitacione tabele za 2. kvartal 2016. godine na osnovu kojih će se obračunavati plate izabranih lekara za oktobar, novembar i decembar 2016. godine. Možete ih preuzeti sa strane Kapitacija.

Opširnije

Započeti pregovori RFZO i farmaceutskih kompanija za inovativne lekove

07.10.2016

Danas su u Republičkom fondu započeti pregovori sa farmaceutskim kompanijama za stavljanje inovativnih lekova na Listu lekova kroz modele posebnih ugovora. Centralna komisija za lekove, sastavljena od 11 eminentnih stručnjaka iz oblasti medicine., je dana 23.09.2016 godine utvrdila spisak 28 prioritetnih...

Opširnije

Angažovanje inostranog stručnjaka u Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“

07.10.2016

Republički fond za zdravstveno osiguranje je odobrio angažovanje inostranog zdravstvenog stručnjaka - kardiohirurga prof. dr Alessandro Giamberti-a iz bolnice San Donato, Milano, Italija, radi obavljanja kompleksnih kardiohirurških intervencija kod 4 pacijenta u periodu 09-12.10.2016.godine u Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“...

Opširnije

Produženo radno vreme ispostava RFZO-a

06.10.2016

Republički fond za zdravstveno osiguranje doneo je danas odluku da zbog povećanog obima posla i u cilju smanjenja velikih redova ispred šaltera za predaju dokumentacije za zamenu „kartonskih“ knjižica Karticama zdravstvenog osiguranja uvede produženo radno vreme u Ispostavama RFZO-a na...

Opširnije

Projekat zamene isprava zdravstvenog osiguranja

05.10.2016

Kartica zdravstvenog osiguranja (KZO) definisana je Odlukom o pokretanju postupka Projekta zamene isprava zdravstvenog osiguranja, na sednici Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 29. decembra 2009. godine. Republički fond zdravstvenog osiguranja zaključio je nakon toga Ugovor o izradi isprava...

Opširnije