Накнаде члановима УО и НО РФЗО

ОРГАНИ РФЗО ФУНКЦИЈА МЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА РАД (НЕТО) МЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА РАД (БРУТО)
УПРАВНИ ОДБОР ПРЕДСЕДНИК 61.129,35 96.723,66
УПРАВНИ ОДБОР ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 48.903,48 77.378,92
УПРАВНИ ОДБОР ЧЛАН 40.752,90 64.482,44
НАДЗОРНИ ОДБОР ПРЕДСЕДНИК 50.941,13 80.603,05
НАДЗОРНИ ОДБОР ЧЛАН 38.715,26 61.258,31

 

Примања наведена у табеларном приказу утврђена су Одлуком Управног одбора о примањима чланова Управног одбора, Надзорног одбора и комисија које именује Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање. Основни текст Одлуке донет је на седници Управног одбора од 8. јуна 2012. године, исправка од 12. новембра 2013. године док су измене Одлуке донете на седници Управног одбора од 29. октобра 2015. године.