Зараде у РФЗО септембар 2016.

Назив радног места Нето плата без минулог рада
Директор Фонда 150.967,22
Заменик директора 137.733,31
Извршни директор 121.332,47
Директор Покрајинског фонда 118.705,93
Директор Сектора у Дирекцији, Директор филијале за град Београд 115.021,95
Директор Филијале преко 200.000 осигураника 112.463,64
Директор Филијале до 200,000 осигураника,
Заменик директора Покрајинског фонда,
Заменик директора Филијале за град Београд,
Заменик директора сектора у Дирекцији
109.905,32
Саветник директора Фонда 95.919,85
Начелник Одељења за послове лекарских комисија 64.368,22
Шеф испоставе преко 50.000 осигураника 64.012,99
Начелник одељења у Филијали 62.686,78
Лекар, члан лекарске комисије – вештак 58.068,75
Самостални стручни сарадник у Дирекцији 50.324,68
Самостални стручни сарадник у Филијали 46.488,16
Виши референт у Дирекцији 30.810,54

Виши референт у Филијали
30.029,03
Курир, Возач – курир, Кафе куварица,   Графичко-штампарски послови, Возач, Возач – економ, Занатско-технички послови у Филијали 23.997,91
Спремачица 20.998,17