Листе чекања - дневни пресек

 

06. новембар

07. новембар

08. новембар

12. новембар

13. новембар

Тренд

Укупан број лица на листама чекања

55.860 55.913 55.509 55.295 54.727

У односу на претходни дан, број лица на листама чекања је смањен за 568 лица.

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО на листи чекања имају лица чији је ДАТУМ ПРИЈЕМА У ПРОШЛОСТИ!
(ажурирано 13.11.2019. године)

Здравствена установа Директор

Број лица чији је датум пријема у прошлости

ВОЈНО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Начелник Војномедицинске академије пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

22

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић

1

 

Кумулативно у месецу новембру на дан

13. новембар

Број услуга пружених лицима на листи чекања

2.374

Број услуга пружених лицима мимо листе чекања

2.697

Укупно обрисаних са листа чекања

1.793

Број лица евидентираних на листама чекања више установа за исту интервенцију

0

 

Редни број

Назив интервенције

Број лица на листи чекања 06. новембар

Број лица на листи чекања 07. новембар

Број лица на листи чекања 08. новембар

Број лица на листи чекања 12. новембар

Број лица на листи чекања 13. новембар

1

ЦТ преглед абдомена и мале карлице

1.062 1.067 1.066 1.066 1.066
2

ЦТ преглед главе

1.250 1.258 1.255 1.250 1.237
3

ЦТ преглед главе и врата

90 91 82 81 84
4

ЦТ преглед грудног коша

1.551 1.579 1.576 1.593 1.597
5

ЦТ преглед кичменог стуба

200 202 195 192 193
6

Хируршка реваскуларизација миокарда

754 752 742 742 722
7

Катетеризација срца

264 261 261 262 260
8

Коронарографија срца

2.679 2.687 2.682 2.668 2.683
9

МР преглед абдомена

817 807 789 791 794
10

МР преглед дојки

242 245 243 234 232
11

МР преглед главе

3.920 3.903 3.891 3.892 3.858
12

МР преглед кичменог стуба

4.251 4.242 4.221 4.235 4.202
13

МР преглед мале карлице

797 807 798 797 802
14

МР преглед мускулоскелетног система

671 667 669 676 665
15

Нехируршка реваскуларизација миокарда

427 425 417 411 419
16

Операција катаракте

1 1 1 1 1
17

Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива

12.479 12.482 12.167 11.968 11.486
18

Реконструкција лигамената колена

1 1 1 1 1
19

Уградња ендопротеза колена

13.993 14.003 14.027 14.028 14.028
20

Уградња ендопротеза кука

8.432 8.435 8.417 8.411 8.403
21

Уградња ендоваскуларних протеза

3 3 3 3 3
22

Уградња интраокуларног сочива

5 5 4 4 4
23

Уградња кардиовертер дефибрилатора (ИЦД)

400 401 409 407 406
24

Уградња трајног вештачког водича срца (ТВЕС)

341 344 347 344 349
25

Уградња васкуларних гафтова од вештачког материјала

388 393 392 391 392
26

Уградња вештачких валвула

842 852 854 847 840