ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији због појаве корона вируса, здравствене установе за рехабилитацију (бање) неће примати осигурана лица РФЗО-а којима је одобрена продужена рехабилитација на терет средстава обавезног здравственог осигурања до даљег.
О свим даљим информацијама бићете благовремено обавештени путем сајта РФЗО-а.

 

Због предузимања превентивних мера за спречавање ширења корона вируса  (COVID-19), Републички фонд за здравствено осигурање препоручује осигураним лицима да се телефоном обавесте о могућности остваривања права из здравственог осигурања  без доласка у  филијалу или испоставу Републичког фонда, јер је обустављен рад са странкама на шалтерима по филијалама и испоставама.
Осигураним лицима којима су за 2019. годину били издати Обрасци УП-2 (ослобађање од плаћања партиципације), важиће и даље.
Осигураницима који се налазе на „боловању“  које је утврдила лекарска комисија и осигураницима упућеним од стране изабраног лекара на лекарску комисију за „продужење боловања“, биће аутоматски продужено „боловање“ за 30 дана БЕЗ ИЗЛАСКА НА ЛЕКАРСКУ КОМИСИЈУ.

    За све информације можете да се обратите контакт центру на телефон:
     0700/333-443 по цени локалног позива
     011/7350-900  за позиве са мобилног телефона

или на телефоне филијала Републичког фонда:

1.

Суботица

024/554-523

2.

Зрењанин

023/566-820

3.

Кикинда

0230/421-125

4.

Панчево

013/346-733; 013/355-933

5.

Сомбор

025/463-521

6.

Нови Сад

021/4885-602; 021/4885-604

7.

Сремска Митровица

022/610-480; 022/610-484

8.

Шабац

015/343-468

9.

Ваљево

014/222-115

10.

Смедерево

026/4622-267

11.

Пожаревац

012/524-654

12.

Крагујевац

034/504-403

13.

Јагодина

034/8220-190; 035/8221-059

14.

Бор

030/424-987; 030/422-653

15.

Зајечар

019/425-844

16.

Ужице

031/513-237

17.

Чачак

032/324-046

18.

Краљево

036/311-792

19.

Крушевац

037/428-055

20.

Ниш

018/522-679

21.

Прокупље

027/321-611

22.

Пирот

010/311-994

23.

Лесковац

016/253-894

24.

Врање

017/400-192

25.

Косовска Митровица

028/497-932

26.

Грачаница

038/644-37

27.

Ранилуг

0280/750-14

28.

Београд

011/2646-866

29.

Нови Пазар

020/337-780

 

 

 

Први пут на листи најсавременији лекови за карцином плућа и мултиплу склерозу

Републички фонд за здравствено осигурање усвојио је нову листу лекова, на коју је стављено чак 16 иновативних лекова, који представљају најсавременију терапију. На листи су и најновији лекови за карцином простате, малигни меланом, а први пут и најсавременији лекови за карцином плућа и мултиплу склерозу. Држава је ове године издвојила додатна средства од пет милијарди динара за савремене терапије.

Вршилац дужности директора Републичког фонда за здравствено осигурање Сања Радојевић Шкодрић каже да су на листи иновативни лекови за карцином плућа, простате, малигни меланом и мултиплу склерозу.

На седници Управног одбора РФЗО-а усвојена је нова листа лекова.Након овог усвајања следеће недеље очекујем да ће листа бити усвојена од стране Владе Републике Србије, потом иде процедура јавне набавке, такода ће лекови бити доступни за три месеца", рекла је Сања Радојевић Шкодрић.

Иновативну терапију добиће пацијенти са карциномом плућа, који сваког дана у Србији усмрти 13 особа.

"За плућа морам да подсетим да су критеријуми посебни дијагностички тестови које је одредила струка, тако да ће сви пацијенти који испунајвају те критеријуме бити на терапији+20. Први пут се од стране државе уводи финасирање имунолошке терапије за карцином плућа, а са новом имунолошком терапијом убијају се само туморске ћелије, самим тим пацијнети имају минималне нежељене ефекте, квалитет живота је јако добар, они нормално живе", каже Радојевић Шкодрић.

На листи су и најсавремнији лекови за мултиплу склерозу. Процењује се да у Србији око девет хиљада људи има мултиплу склерозу, а свега 12 одсто њих прима терапију старе генерације. Тако је било до сада.

"Ове године смо повећали број пацијената који су на класичној старој интерферонској терапији за 800 пацијената и такође смо увели нову терапију и то седам иновативних лекова од којих је пет за другу линију ,а два лека у у првој линији", изјавила је Радојевић Шкодрић.

Уведена је и терапија за ретке болести.

"Лек код деце која болују од ретког тумора неуробластома и та деца неће морати да иду уиностранство, сада им је обезбеђена терапија у нашој земљи", изјавила је Радојевић Шкодрић.

У Републичком фонду за здравствено осигурање додају да ће се трудити да из године у годину повећавају број пацијената који добијају те најсавременије лекове.

 

Обавештење даваоцима здравствених услуга који уговоре закључују по јавном позиву

Објављени су јавни позиви за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже ради уговарања одређених врста здраваствених услуга за 2020. годину.

Уговори се могу закључити после ступања на снагу Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину („Службени гласник РС“ број 94/19), односно после 01. јануара 2020. године и у року који је одређен јавним позивом.

Јавни позиви су објављени у оквиру ознаке „Даваоци здравствених услуга“, у страницама, на падајућој листи, које се односе на одређене врсте здравствених услуга које су предмет уговарања

Обавештење даваоцима здравствених услуга у уговорном односу са Републичким фондом за здравствено осигурање који нису у Плану мреже о пружању здравствених услуга од 01. јануара 2020. године.

Објављени су јавни позиви  за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга  који нису у Плану мреже ради уговарања одређених врста здраваствених услуга за 2020. годину.

Уговори се могу закључити после ступања на снагу Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину („Службени гласник РС“ број 94/19), односно после 01. јануара 2020. године и у року који је одређен јавним позивом.

Јавни позиви су објављени у оквиру ознаке „Даваоци здравствених услуга“,  у страницама, на падајућој листи, које се односе на одређене врсте здравствених услуга које су предмет уговарања.

Обавештење даваоцима здравствених услуга у уговорном односу са Републичким фондом за здравствено осигурање који нису у Плану мреже о пружању здравствених услуга од 01. јануара 2020. године

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) и хипербаричне оксигенације, обавештавамо апотеке, даваоце  здравствених услуга БМПО и даваоце здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2020. године да издају лекове, пружају услуге БМПО и услуге хипербаричне оксигенације на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором за 2019. годину, до закључења уговора за 2020. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:
     1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2019. години;
     2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2019. године;
     3) да намеравају  да закључе уговор са Републичким фондом за 2020. годину.
Са даваоцем здравствених услуга БМПО и даваоцем здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који не закључе уговор за 2020. годину, може се закључити анекс уговора о продужењу важења уговора за 2019. годину до завршетка лечења осигураних лица чије је лечење започело у 2019. години.
Обавештавају се испоручиоци медицинско - техничких помагала, који имају закључене уговоре са Републичким фондом за здравствено осигурање, да се највиши износи накнада трошкова за медицинско-техничких помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања утврђују Правилником о највишим износима накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет обавезног здравственог осигурања који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 93/19 од 26.12.2019. године, а који се налази и на интернет страници под ознаком „ДОКУМЕНТИ-Правилници“, на страници која се односи на медицинско-техничка помагала