Провера ИНО-1 Обрасца

На овој страници можете извршити проверу личног броја осигураника (ЛБО) на основу здравственог листа (обрасца ИНО-1) за осигурана лица која здравствену заштиту користе по међународном споразуму. У питању су ИНО-1 обрасци издати у периоду од 25.12.2014. до 18.06.2015. године на којима није постојао податак о личном броју осигураника (ЛБО). Да бисте извршили проверу, потребно је да у поље испод унесете број ИНО-1 обрасца (једанаестоцифрени број - почиње са 966…).

У складу са Изменом Упутства за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2015. годину, 03 број: 450-835/15-3 од 13.07.2015.  године здравствене установе у фактури за лица осигурана по међународним споразумима обавезно уносе ЛБО и број исправе на основу које је пружена услуга.