Бар код налепнице - импланти

Процедура пријављивања бар код бројева за медицинска средства која се уграђују у људски организам, на терет средстава обавезног здравственог осигурања:

1. Иницијални документ

У циљу боље евиденције потрошње уградног материјала и смањивања могућности грешке у обради и достављању електронских фактура уводи се нова обавеза означавања потрошног уградног материјала путем бар код налепница. Бар код налепнице се уводе за медицинска средства која се уграђују у људски организам, на терет обавезног здравственог осигурања (у даљем тексту Имплантати). Допис којим се уводи ова нова обавеза можете преузети овде.

 

2. Правни оквир

Ова процедура односи се искључиво на Имплантате дефинисане Правилником о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам, на терет средстава обавезног здравственог осигурања (у даљем тексту Правилник). Правилник можете преузети овде.

 

3. Процедура пријављивања

Ова процедура уређује начин на који добављачи, у зависности од типа и врсте Имплантата, пријављују бар кодове за Импланте, делове Импланта и величине Импланта.

 

4. Попуњавање обрасца

Добављач попуњава образац за сваки Имплант који испоручује здравственим установама. Уколико предвиђени број места на обрасцу није довољан за све делове и величине имплантата, потребно је попунити још један образац. У поља „Назив здравствене установе са којом добављач има потписан уговор - 1 и - 2 „ уписује се минимално једна, односно две здравствене установе са којом добављач има потписане и важеће уговоре. Није потребно, без посебног захтева, достављати уговоре. Наглашавамо да у ова поља није неопходно уписати све здравствене установе са којима добављач има потписане уговоре него две по избору добављача.

 

5. Слање обрасца

Попуњен, потписан и скениран образац шаље се на e-mail адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

6. Један Имплант, једна пријава

Уколико један добављач испоручује Импланте у више здравствених установа које фактуре достављају Републичком фонду, довољно је да једном пријави Имплант.

 

7. Потврда о пријављивању

Не постоји посебна потврда о пријављивању. Имплант и добављач ће се појавити на списку пријављених бар кодова имплантата на сајту Републичког фонда.

 

8. Питања

Сва евентуална питања или недоумице везане за ову процедуру, могу се упутити на e-mail адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

9. Мишљење и препоруке националног огранка светске организације ГС1 у вези баркод означавања уградног материјала (http://www.gs1yu.org).

 

10. Шифарник материјала

Шифарник материјала које здравствене установе могу фактурисати Републичком фонду.

 

11. Списак пријављених баркодова

Овде мoжете преузети списак пријављених баркодова -  26.01.2024.:

- Абдоминална хирургија и Гастроентерологија

- Васкуларна хирургија

- Кардиохирургија

- Кардиологија и Интервентна радиологија

- Неурохирургија

- Офталмологија

- Онкологија

- Оториноларингологија и Максилофацијална хирургија

- Ортопедија

- Урологија и Нефрологија

- Гинекологија

- Интервентна Неурорадиологија

 

 

 

Најчешћа питања и одговоре о бар код бројевима за потрошни уградни материјал у здравственим установама можете преузети овде.