Листе чекања - дневни пресек

 

16. септембар

17. септембар

18. септембар

19. септембар

20. септембар

Тренд

Укупан број лица на листама чекања

55.990 55.739 55.819 55.832 55.654

У односу на претходни дан, број лица на листама чекања је смањен за 178 лица.

 

Здравствене установе које према евиденцији РФЗО на листи чекања имају лица чији је ДАТУМ ПРИЈЕМА У ПРОШЛОСТИ!
(ажурирано 20.09.2019. године)

Здравствена установа Директор

Број лица чији је датум пријема у прошлости

ВОЈНО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Заступник начелника Војномедицинске академије
пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић

4

 

Кумулативно у месецу августу на дан

20. септембар

Број услуга пружених лицима на листи чекања

4.378

Број услуга пружених лицима мимо листе чекања

4.801

Укупно обрисаних са листа чекања

2.709

Број лица евидентираних на листама чекања више установа за исту интервенцију

0

 

Редни број

Назив интервенције

Број лица на листи чекања 16. септембар

Број лица на листи чекања 17. септембар

Број лица на листи чекања 18. септембар

Број лица на листи чекања 19. септембар

Број лица на листи чекања 20. септембар

1

ЦТ преглед абдомена и мале карлице

1.100 1.088 1.075 1.076 1.070
2

ЦТ преглед главе

1.289 1.278 1.254 1.251 1.242
3

ЦТ преглед главе и врата

95 94 93 90 90
4

ЦТ преглед грудног коша

1.529 1.525 1.516 1.493 1.484
5

ЦТ преглед кичменог стуба

205 204 202 197 195
6

Хируршка реваскуларизација миокарда

842 850 834 833 838
7

Катетеризација срца

314 310 305 304 304
8

Коронарографија срца

2.716 2.701 2.707 2.715 2.715
9

МР преглед абдомена

778 781 795 793 782
10

МР преглед дојки

195 200 201 203 206
11

МР преглед главе

3.893 3.885 3.920 3.921 3.945
12

МР преглед кичменог стуба

4.219 4.205 4.241 4.237 4.253
13

МР преглед мале карлице

814 816 832 840 831
14

МР преглед мускулоскелетног система

714 705 717 711 715
15

Нехируршка реваскуларизација миокарда

432 426 428 435 435
16

Операција катаракте

1 1 1 1 1
17

Операција катаракте са уградњом интраокуларног сочива

12.734 12.514 12.503 12.530 12.340
18

Реконструкција лигамената колена

3 3 3 4 4
19

Уградња ендопротеза колена

13.723 13.752 13.758 13.764 13.764
20

Уградња ендопротеза кука

8.330 8.347 8.373 8.368 8.375
21

Уградња ендоваскуларних протеза

4 4 4 4 4
22

Уградња интраокуларног сочива

4 4 4 4 4
23

Уградња кардиовертер дефибрилатора (ИЦД)

390 390 391 396 394
24

Уградња трајног вештачког водича срца (ТВЕС)

365 363 361 365 361
25

Уградња васкуларних гафтова од вештачког материјала

402 396 397 397 399
26

Уградња вештачких валвула

899 897 904 900 903