ЦКЛ (Централна комисија за лекове)

Састав Централне комисије за лекове:

1. проф. др Бранислав Стефановић, Ургентни центар, Служба ургентне кардиологије, председник,
2. проф. др Иван Пауновић, Клинички центар Србије, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, потпредседник,
3. проф. др Ђорђе Ћулафић,Клинички центар Србије, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
4. проф. др Зоран Радојичић,Универзитетска дечја клиника, члан,
5. проф. др Предраг Милојевић, Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, члан,
6. пуковник проф. др сц. мед. Ранко Раичевић, Војномедицинска академија, Клиника за неурологију, члан,
7. проф. др Радан Џодић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан,
8. доц. др сци. мед. Милика Ашанин, Клинички центар Србије, члан,
9. доц. др Сања Радојевић-Шкодрић, Институт за патологију, Медицински факултет Универзитета у Београду, члан,
10. асс. др Синиша Дучић, Универзитетска дечја клиника, члан,
11. др сци. мед. Бранка Терзић,Ургентни центар, Служба ургентне кардиологије, члан.

 

 

 

Комисије РФЗО

Комисије (I)

Стручне поткомисије за лекове

Комисије (II)