ДСГ - дневни пресек

СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ У СИСТЕМУ ФИНАНСИРАЊА ПО ДСГ И КОЈЕ НИСУ ДОСТАВИЛЕ ФАКТУРЕ ЗА АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

 Датум ажурирања: 04.10.2022.

НАЗИВ ФИЛИЈАЛЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДИРЕКТОР
Филијала Београд КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ" - ДЕДИЊЕ Проф. др Владимир Ђукић