ДСГ - дневни пресек

СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ У СИСТЕМУ ФИНАНСИРАЊА ПО ДСГ И КОЈЕ НИСУ ДОСТАВИЛЕ ФАКТУРЕ ЗА ЈАНУАР 2024. ГОДИНЕ

 Датум ажурирања: 19.07.2024.

НАЗИВ ФИЛИЈАЛЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДИРЕКТОР
НЕМА НЕМА НЕМА