ДСГ - дневни пресек

СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ У СИСТЕМУ ФИНАНСИРАЊА ПО ДСГ И КОЈЕ НИСУ ДОСТАВИЛЕ ФАКТУРЕ ЗА ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ

 Датум ажурирања: 06.12.2022.

НАЗИВ ФИЛИЈАЛЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДИРЕКТОР
НЕМА НЕМА НЕМА