Вантелесна оплодња и у приватним клиникама

Програм вантелесне оплодње о трошку здравственог осигурања, према критеријумума које је дефинисала Републичка стручна комисија  Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију, до сада се спроводио у:

 
- Институту за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије,
- Гинеколошко-акушерској клиници Народни фронт, Београд,
- Гинеколошко-акушерској клиници Клиничког центра Војводине.
У току реализације програма, уочено је да се, због великог броја заинтересованих брачних парова који испуњавају прописане критеријуме и капацитета којима наведене здравствене установе располажу, стварају дуге листе чекања.
Како би се време чекања на сам поступак вантелесне оплодње смањило, одлуком Републичког завода за здравствено осигурање, програм вантелесне оплодње спроводиће се и у шест приватних здравствених установа, које су се квалификовале на тендеру РЗЗО. Све техничке и кадровске услове испуниле су следеће здравствене установе:
- Специјална гинеколошка болница, Београд, Ул. Господар Јованова бр. 54,
- Специјална гинеколошка болница „Ивановић“, Београд, Ул. Грчића Миленка бр. 51,
- Специјална болница за гинекологију „Јевремова“, Београд, Ул. Господар Јованова бр. 51,
- Специјална болница ѕа лечење стерилитета „INTERMEDICUS BIS“, Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр. 45,
- Oпшта болница „ MEDICAL CENTAR“, Београд, Ул. М. Ковачевића бр. 10,
- Специјална гинеколошка болница „GENESIS“, Нови Сад , Ул. Уроша Предића бр. 4.
Одлуком Републичког завода да се програм вантелесне оплодње спроводи и у приватним здравственим установама, тај програм ће се од сада спроводити у укупно девет установа.