Доступне замене за „аериус“

Републички фонд за здравствено осигурање не набавља сируп „аериус“, о чијој се несташици претходних дана говорило у медијима, нити за потребе државних нити за потребе приватних апотека. Лек се купује искључиво на рецепт и не издаје се о трошку РФЗО.

По закону, апотеке су дужне да се у случају проблема у вези са снабдевањем обрате релевантним институцијама које су у надлежности Министарства здравља.

Такође, обавештавамо грађане да су у апотекама доступне замене овог лека исте ефикасности – аерогал, цетиризин, левоцетиризин и рупатидин.