Инострани стручњаци лече пацијенте у Србији о трошку РФЗО-а

Наставља се добра пракса Републичког фонда за здравствено осигурање, која се односи на одобравање финансирања ангажовања иностраних здравствених стручњака ради лечења осигураних лица у Републици Србији.
Овог пута се ради о доласку prof. Nizam Mamode-a из иностране здравствене установе Guys Hospital, London, Velika Bitanija  и чланова његовог медицинског тима који чине Dr Nicos Kessaris, такође из  Guys Hospital и Др Јелене Стојановић из Great Ormond Street Hospital, London, Velika Britanija, ради помоћи трансплантационом тиму Центра за хемодијализу и трансплантацију Универзитетске дечје клинике из Београда приликом обављања трансплантације бубрега са живог сродног донора у периоду од 31.10.2018. године до 04.11.2018. године.
У циљу реализације доласка стручњака  Фонд је на име трошкова смештаја, пута  и лиценце за рад исплатио износе од ЕУР 1.401,00 и  ДИН 174.419,28. Иначе, трошкови лечења које би се спровело у иностранству, у овом случају би износили око ЕУР 150.000,00.
Овим доласком започиње сарадња са две најчувеније болнице која обухвата клинички и едукативни програм  целог тима за трансплантацију бубрега примаоца телесне тежине испод 20 кг и лапараскопску нефректомију донора.

Такође, одбрено је финансирање ангажовања иностраног здравственог стручњака prof. dr Alessandro Giamberti-ja из Италије директора Центра за урођене срчане мане  из Policlinico San Donato Milanese, ради помоћи кардиохируршком тиму Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ приликом извођења комплексних хируршких интервенција урођених срчаних мана за шест одраслих осигураних лица Фонда. Инострани стручњак је отпочео операције  28.10.2018. године и планирано је да 31.10.2018. године буде оперисан последњи пацијент.
Трошкови на терет Фонда  за реализацију доласка иностраног  стручњака ради операције  6 пацијента, којима се покривају трошкова смештаја, пута, хонорара  и лиценце за рад укупно износе  ЕУР 12.000,00 и  ДИН 80.835,00.
Треба имати у виду да се цена једне операције урођених срчаних мана у иностранству креће око ЕУР 40.000,00 (без компликација), те да би код ових 6 пацијената лечење у иностранству износило оквирно ЕУР 240.000,00 из чега јасно произилази да је постигнута   значајна уштеда средстава и поред тога је домаћи тим лекара имао прилику да се едукује.

Истичемо да је претходно у 2018. години, РФЗО одобрио и финансирао ангажовање  3 инострана здравствена стручњака, кардиохирурга из Италије и САД-а, за извођење операција комлексних урођених срчаних мана у Универзитетској дечјој клиници, Институту за здравствену заштиту мајке и детета и ИКВБ „Дедиње“, као и  1 ОРЛ хирурга из Италије  ради извођења  операције у Универзитетској дечјој клиници.  Инострани здравствени стручњаци су успешно оперисали 9 педијатријских  и 6 адултних пацијената на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање. На овај начин је уместо упућивања на лечење у иностранство, обезбеђено лечење пацијената у Србији за индикације за које се упућују пацијенти на лечење у иностранство, а што је омогућило стицање нових знања домаћих стручњака и постигнута је уштеда финансијских средстава која могу бити употребљена за лечење других пацијената.