Укључивање у обавезно здравствено осигурање

 

Висина доприноса за лица која се укључују у обавезно здравствено осигурање за 2019. годину износи 2.463,86 динара динара месечно.