Укључивање у обавезно здравствено осигурање

 

Месечни износ доприноса за укључивање у обавезно здравствено осигурање у 2023.години 3.607,57динара