Обавештење о измени рада првостепене лекарске комисије Филијале РФЗО за град Београд

Обавештење о измени рада првостепене лекарске комисије Филијале РФЗО за град Београд за осигурана лица која имају изабране лекаре у Дому здравља Чукарица (Дом здравља „Др Симо Милшевић“), Дому здравља Раковица и Дому здравља Барајево (Дом здравља „Др Милорад Влајковић“).

Ова лекарска комисија ће од 27.05.2019. године заседати на Чукарици понедељком, средом и петком од 07:30 до 15:30 часова у просторијама испоставе Филијале за град Београд, на адреси Шумадијски трг 2, а уторком и четвртком на Раковици у просторијама испоставе Филијале за град Београд на адреси Богдана Жерајића 24а, од 07:30 до 15:30 часова.

Директорка РФЗО у обиласку Филијале Нови Пазар

Директорка РФЗО докторка Сања Радојевић-Шкодрић боравила је у Новом Пазару и одржала састанак са директорима свих здравствених установа у Новом Пазару, али и околних градова. Она је истакла задовољство функционисањем рада фонда и сарадње са здравственим установама. На састанку директорке РФЗО-а говорило се о проблемима са којима се руководиоци свакодневно сусрећу. “Политика Републичког фонда је партнерски однос са здравственим установама, тај партнерски однос наставаљамо да развијамо и да унапређујемо. Циљ нам је да се настави овако, заиста јако добро стање које смо овде видели, да се кавлитет и континуитет ових здравствених услуга које су по нашим проценама данашњим јако добре, да се задржи, али исто тако да се унапреди и довођењем нових стручњака, увођењем нових метода и нових иновативних лекова”, истакла је проф.др Сања Радојевић Шкодрић.

Престанак рада заштитника права осигураних лица

Закон о здравственом осигурању објављен је  у  „Службеном гласнику РС“, број: 25/19 и ступа на снагу дана 11.04.2019. године.
Чланом 276. став 1. тачка 5) прописано је да даном ступања на снагу Закона престаје да важи Правилник о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање („Службени гласник РС" број: 68/13).
Имајући у виду наведено од 11.04.2019. године заштитници права осигураних лица више неће обављати послове заштите права из обавезног здраственог осигурања.

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2018. године

Објављене су кориговане капитационе табеле за 4. квартал 2018. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за април, мај и јун 2019. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Објављен јавни позив за закључивање уговора ради пружања услуга ХБО са даваоцима здравствених услуга у приватној својини

https://www.rfzo.rs/index.php/davaocizdrusluga/hb-2019