Ажурност здравствених установа у плаћању

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА - ОБЈАВЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОДАТАКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ПО ДАНИМА

 

Напомена: црвеном бојом су означене здравствене установе које нису ажурне у објављивању финансијских података на својим интернет страницама

 

НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 27.01.2020. 28.01.2020. 29.01.2020. 30.01.2020. 31.01.2020. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дом здравља Бач НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Апотека Нови Сад НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ Апотека Нови Сад доставила обавештење број: 400/01 од 28.03.2019. године да због блокаде рачуна, дужи период има техничких проблема са ажурирањем интернет странице и да ће по отклањању истих поступити по уговореној обавези.
Дом здравља ''Др Драган Фундук'', Пећинци НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Дом здравља ''Др Јован Јовановић Змај'', Стара Пазова НЕ ДА НЕ НЕ НЕ  
Специјална болница ''Термал'', Врдник НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Општа болница Лозница НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Дом здравља Коцељева НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Апотека Смедеревска Паланка НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ сајт не ради, није уплаћена претплата због фин.потешкоћа
Здравствени центар Аранђеловац НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ Здравствени центар „Аранђеловац“ из Аранђеловца наводи да се налази у стању перманентне блокаде рачуна, почев од 20.06.2017. године. Због те чињенице нису сматрали да имају обавезу дневног објављивљања финансијских података на сајту установе. Такође наводе да тренутно имају и техничких проблема који онемогућавају несметан рад сајта, да ће се потрудити да те проблеме отклоне у што краћем року и да ће кренути са испуњавањем обавеза.
Зaвод за стоматологију НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ За претходну недељу није било промета, па установа није објављивала извештаје
Дом здравља Параћин НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ Због истека закупа домена и хостинга, web страница је престала са радом 26.01, покренута је јавна набавка и ускоро се очекује да интернет презентација буде поново видљива
Дом здравља Бољевац НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Дом здравља Лучани НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Дом здравља Гаџин Хан ДА НЕ НЕ НЕ НЕ  
Специјална болница Горња Топоница НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Завод за судску медицину НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Дом здравља Прокупље НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Дом здравља Житорађа НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Специјална болница Сурдулица НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ сајт ажуриран 23.01.2020.-ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта,
Специјална болница Бујановачка бања НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ ЗУ-а jош увек није ажурирала сајт,
Специјална болница Врањска бања НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ сајт ажуриран до 03.01.2020., ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта,
Дом здравља Доња Гуштерица НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Дом здравља Косово Поље ДА НЕ НЕ НЕ НЕ  
Дом здравља Обилић НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ Сајт није ажуриран од 22.01.2019.
КБЦ Приштина НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Апотекарска установа Приштинa НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ ЗУ нема сајт.
Здравствени центар Призрен ДА НЕ НЕ НЕ НЕ  
Дом здравља Приштина НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Дом здравља Драгаш НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ Сајт није ажуриран од 10.04.2019.
Дом здравља Исток ДА НЕ НЕ НЕ НЕ  
Апотекарска установа Пећ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ ЗУ нема сајт.
РХ Исток НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Здравствени центар Пећ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Дом здравља Гроцка НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава" НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ последњи пут ажурирања 20.01.2020
Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ последњи пут ажурирања 27.06.2019
Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ последњи пут ажурирања 24.01.2020
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ последњи пут ажурирања 05.12.2019
Клиничко болнички центар "Др Драгиша Мишовић Дедиње" НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ последњи пут ажурирања 23.01.2019
Војномедицинска академија НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Институт за медицину рада "Др Драгомир Карајовић" НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  
Општа болница Суботица ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Суботица ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Бачка Топола ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Мали Иђош ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Суботица ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА            
Дом здравља Житиште ДА ДА ДА ДА НЕ извештај за петак ће бити постављен у току дана
Дом здравља Сечањ ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Нови Бечеј ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Српска Црња ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Зрењанин ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Зрењанин ДА ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за плућне болести Зрењанин ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље ДА ДА ДА ДА ДА  
Апотека Зрењанин           Концесија - Апотека Јанковић
РХ Русанда ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН            
Дом здравља Ада ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Кањижа ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Нови Кнежевац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Чока ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Сента ДА ДА ДА ДА ДА  
Апотека Сента ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Сента ДА ДА ДА ДА ДА  
Oпшта болница Кикинда ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Кикинда ДА ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за психијатријске болести Нови Кнежевац ДА ДА ДА ДА ДА  
РХ Бања Кањижа ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Кикинда ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА КИКИНДА            
Дом здравља Алибунар ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Бела Црква ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Ковачица ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Ковин ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Опово ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Пландиште ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Вршац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Вршац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Панчево ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Панчево ДА ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за плућне болести Бела Црква ДА ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за психијатријске болести Вршац ДА ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за психијатријске болести Ковин ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Панчево ДА ДА ДА ДА ДА  
Апотека Вршац ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО            
Општа болница "Др Радивој Симоновић" Сомбор ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Апатин ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Кула ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља "Ђорђе Лазић" Сомбор ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Оџаци ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Сомбор ДА ДА ДА ДА ДА  
РХ "Јунаковић" Апатин ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА СОМБОР            
Дом здравља Бачка Паланка ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Бачки Петровац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Беочин ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Бечеј ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Жабаљ ДА ДА НЕ ДА ДА  
Дом здравља Србобран ДА ДА НЕ ДА ДА  
Дом здравља Темерин ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Тител ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Нови Сад ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад ДА ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Врбас ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Врбас ДА ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за реуматске болести Нови Сад ДА ДА ДА ДА ДА  
Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица ДА ДА НЕ ДА ДА  
Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица ДА ДА ДА ДА НЕ  
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица ДА ДА ДА ДА ДА  
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад ДА ДА НЕ ДА ДА  
Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад ДА ДА НЕ ДА ДА  
Клинички центар Војводине Нови Сад ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад ДА ДА ДА ДА ДА  
Апотека Врбас ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД            
Дом здравља ''Др Милорад Мика Павловић'', Инђија НЕ ДА ДА НЕ ДА  
Дом здравља ''Рума'', Рума ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља ''Ириг'', Ириг ДА НЕ ДА ДА ДА  
Дом здравља ''Шид'', Шид ДА ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља ''Сремска Митровица'', Сремска Митровица ДА ДА НЕ ДА ДА  
Општа болница ''Сремска Митровица'', Сремска Митровица НЕ ДА НЕ НЕ ДА  
Завод за јавно здравље Сремска Митровица ДА НЕ НЕ ДА ДА  
Специјална болница ''Др Боривоје Гњатић'', Стари Сланкамен НЕ НЕ ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА            
Општа болница Шабац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Мали Зворник ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Владимирци ДА ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Шабац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Љубовија ДА ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Лозница ДА ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Крупањ ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Богатић ДА ДА ДА ДА НЕ  
ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ            
Општа болница Ваљево ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Уб ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Лајковац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Ваљево ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Осечина ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Љиг ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Мионица ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Ваљево ДА ДА ДА ДА ДА  
Апотекарска установа Ваљево ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО            
Дом здравља Смедерево ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Смедеревска Паланка ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Велика Плана ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Смедерево ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Смедеревска Паланка ДА ДА ДА ДА ДА  
Апотека Смедерево ДА ДА ДА ДА ДА  
Апотека Велика Плана ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО            
Дом здравља Велико Градиште ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Жагубица ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Жабари ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Голубац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Кучево ДА ДА ДА ДА НЕ поставиће у току дана
Дом здравља Мало Црнице ДА ДА ДА ДА НЕ поставиће у току дана
Дом здравља Пожаревац ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Пожаревац ДА ДА ДА НЕ ДА поставиће у току дана
Општа болница Петровац на Млави ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Петровац на Млави ДА ДА ДА ДА НЕ поставиће у току дана
Завод за јавно здравље Пожаревац ДА ДА ДА ДА ДА  
Апотекарска установа Пожаревац ДА ДА ДА ДА НЕ поставиће у току дана
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Крагујевац ДА ДА ДА ДА НЕ За 31.01.2020. извештај ће бити објављен у току дана.
Дом здравља Баточина ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Кнић ДА ДА ДА ДА НЕ За 31.01.2020. извештај ће бити објављен у току дана.
Дом здравља Лапово НЕ НЕ НЕ НЕ ДА За период 27.01.2020. - 30.01.2020.год., није било промена, па установа није објављивала извештаје
Дом здравља Рача ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Топола ДА ДА ДА ДА ДА  
Буковичка бања Аранђеловац ДА ДА ДА ДА ДА  
Клинички центар Крагујевац ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац ДА ДА НЕ НЕ НЕ За 29.01.2020. и 30.01.2020.год., није било промена, па установа није објављивала извештај, a за 31.01.2020. извештај ће бити објављен у току дана.
ЗЗЗР Застава Крагујевац ДА ДА ДА ДА НЕ За 31.01.2020. извештај ће бити објављен у току дана.
Институт за јавно здравње Крагујевац ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ            
Дом здравља Деспотовац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Свилајнац ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Ћуприја ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Рековац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Јагодина ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Јагодина ДА ДА ДА ДА ДА  
Апотека Јагодина ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Ћуприја ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Ћуприја ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Параћин ДА ДА ДА ДА ДА  
Апотека Параћин ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА            
Здравствени центар Неготин ДА ДА ДА ДА ДА  
Здравствени центар Кладово ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља "Др Верољуб Цакић" ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Мајданпек ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Бор ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Бор ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА БОР            
Апотекарска установа Зајечар ДА ДА ДА ДА НЕ  
Завод за јавно здравље Тимок Зајечар ДА ДА ДА ДА ДА  
Здравствени центар Зајечар ДА ДА ДА ДА ДА  
Здравствени центар Књажевац ДА ДА ДА НЕ НЕ  
Специјална болница Гамзиград ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР            
Здравствени центар Ужице ДА ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница “Златибор” ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ            
Завод за јавно здравље ДА ДА ДА ДА НЕ  
Општа болница Чачак ДА ДА ДА ДА НЕ  
Општа болница Горњи Милановац НЕ ДА НЕ ДА НЕ  
Дом здравља Ивањица ДА ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Горњи Милановац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Чачак ДА ДА ДА ДА ДА  
РХ Ивањица ДА НЕ НЕ НЕ ДА  
ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК            
Дом здравља Рашка ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Краљево ДА ДА ДА ДА ДА  
СПБ "Меркур" Врњачка Бања ДА ДА ДА ДА ДА  
СПБ "Агенс" Матарушка Бања ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља "Др Никола Џамић" Врњачка Бања ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља "Краљево" Краљево ДА ДА ДА ДА ДА  
СПБ за интерне болести Врњачка Бања ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница "Студеница" Краљево ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО            
Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Ћићевац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља "Др Властимир Годић" Варварин ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља "Др Добривоје Гер Поповић" Александровац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Брус ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Крушевац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Крушевац ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље ДА ДА ДА ДА ДА  
Апотека Крушевац ДА ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница "Рибарска Бања" ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ            
Дом здравља Дољевац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Сврљиг ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Сокобања ДА ДА ДА НЕ НЕ  
Дом здравља Ниш ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Мерошина ДА ДА ДА НЕ НЕ  
Дом здравља Ражањ ДА ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Алексинац ДА ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница Сокобања ДА ДА ДА ДА НЕ  
Специјална болница озрен ДА ДА ДА НЕ НЕ  
Завод за хитну медицинску помоћ Ниш ДА ДА ДД ДА НЕ  
Завод за здравствену заштиту радника Ниш ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за здравствену заштиту студената Ниш ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за трансфузију крви Ниш ДА ДА ДА ДА ДА  
Институт за лечење и рехабилитацију Нишка бања ДА ДА ДА ДА ДА  
Клинички центар Ниш ДА ДА ДА ДА НЕ  
Клиника за стоматологију Ниш ДА ДА ДА ДА ДА  
Институт за јавно здравље Ниш ДА ДА ДА ДА НЕ  
Апотека Ниш ДА ДА ДА ДА НЕ  
Општа болница Алексинац да ДА ДА ДА НЕ  
Војна болница Ниш           здравствена установа послује преко Рачуноводственог центра Министарства одбране и нема овлашћење за објављивање података
ФИЛИЈАЛА НИШ            
Општа болница Прокупље ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Блаце ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Куршумлија ДА ДА ДА ДА НЕ  
Апотека Прокупље ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ            
Дом здравља Бабушница ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Бела Паланка ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Димитровград ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Пирот ДА ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Пирот ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ПИРОТ            
Општа болница Лесковац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Власотинце ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Медвеђа ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Лебане ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Лесковац ДА ДА ДА ДА ДА Дом здравља Лесковац је установа у блокади и дневно ажурира податке о стању блокаде.Сва плаћања према добављачима врши путем асигнације.
Дом здравља Бојник ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ ДА          
Здравствени центар Врање ДА ДА ДА ДА да  
Здравствени центар Сурдулица ДА ДА НЕ НЕ НЕ ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта,
Завод за јавно здравље Врање ДА да да да да  
Апотека Врање ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Владичин Хан ДА ДА ДА ДА ДА ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта,
Дом здравља Бујановац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Босилеград ДА ДА ДА ДА ДА  
Апотека Бујановац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Прешево ДА ДА ДА ДА НЕ ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта,
Дом здравља Трговиште ДА ДА ДА НЕ НЕ ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта,
Дом за старе Сурдулица ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ            
Дом здравља Грачаница НЕ ДА НЕ НЕ ДА  
Дом здравља Штрпце НЕ ДА ДА НЕ НЕ  
ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА            
Дом здравља Звечан           Установа нема одговарајући кадар који би био у могућности да направи интернет страницу и свакодневно уноси и ажурира податке
Здравствени центар Косовска Митровица ДА ДА ДА ДА ДА 27.01.2020. објављен 31.01.2020. године
Апотека Косовска Митровица ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Косовска Митровица ДА ДА НЕ ДА ДА 29.01. није било промене
ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА            
Здравствени центар Гњилане ДА ДА ДА ДА ДА  
Aпотека Гњилане ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ГЊИЛАНЕ            
Општа болница Нови Пазар ДА НЕ ДА ДА ДА  
Дом здравља Нови Пазар ДА НЕ ДА ДА ДА  
Дом здравља Тутин ДА НЕ ДА ДА ДА  
Сецијална болница Нови Пазар ДА НЕ ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР            
Дом здравља Барајево ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Вождовац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Врачар ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Звездара ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Земун ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Лазаревац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Младеновац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Нови Београд ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Обреновац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Палилула ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Раковица ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Савски Венац ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Сопот ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Стари Град ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Чукарица ДА ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за интерне болести Младеновац ДА ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију ДА ДА ДА ДА ДА  
Институт за неонатологију ДА ДА ДА ДА ДА  
Градски завод за хитну медицинску помоћ ДА ДА ДА ДА ДА  
Градски завод за кожнe и венеричне болести ДА ДА ДА ДА ДА  
Градски завод за геронтологију ДА ДА ДА ДА ДА  
Градски завод за плућне болести и туберкулозу ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за здравствену заштиту студената ДА ДА ДА ДА ДА  
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова ДА ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику ДА ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за болести зависности ДА ДА ДА ДА ДА  
Институт за ортопедсконехируршке болести "Бањица" ДА ДА ДА ДА ДА  
Клиника за психијатријске болести "др Лаза Лазаревић" ДА ДА ДА ДА ДА  
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије"Др Вукан Чупић" ДА ДА ДА ДА ДА  
Институт за ментално здравље ДА ДА ДА ДА ДА  
Институт за онкологију и радиологију Србије ДА ДА ДА ДА ДА  
Институт за реуматологију ДА ДА ДА ДА ДА  
Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић" ДА ДА ДА ДА ДА  
Универзитетска дечја клиника ДА ДА ДА ДА ДА  
Гинеколошконеакушерска клиника "Народни фронт" ДА ДА ДА ДА ДА  
Клиничко болнички центар " Бежанијска Коса" ДА ДА ДА ДА ДА  
Клиничко болнички центар "Земун" ДА ДА ДА ДА ДА  
Клиничко болнички центар "Звездара" ДА ДА ДА ДА ДА  
Клинички центар Србије ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД