Ажурност здравствених установа у плаћању

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА - ОБЈАВЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОДАТАКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ПО ДАНИМА

 

Напомена: црвеном бојом су означене здравствене установе које нису ажурне у објављивању финансијских података на својим интернет страницама

 

НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 15.07.2019. 16.07.2019. 17.07.2019. 18.07.2019. 19.07.2019. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Апотека Нови Сад не не не не не Апотека Нови Сад доставила обавештење број: 400/01 од 28.03.2019. године да због блокаде рачуна, дужи период има техничких проблема са ажурирањем интернет странице и да ће по отклањању истих поступити по уговореној обавези.
Општа болница ''Сремска Митровица'', Сремска Митровица не не не не не  
СБ ''Термал'', Врдник не не не не не  
АПОТЕКА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА не не не не не сајт не ради, није уплаћена претплата због фин.потешкоћа
ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА не не не не не Из техничких разлога ДЗ Баточина није објављивала извештаје.Проблем ће бити решен данас у току дана.
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ не не не не не Здравствени центар „Аранђеловац“ из Аранђеловца наводи да се налази у стању перманентне блокаде рачуна, почев од 20.06.2017. године. Због те чињенице нису сматрали да имају обавезу дневног објављивљања финансијских података на сајту установе. Такође наводе да тренутно имају и техничких проблема који онемогућавају несметан рад сајта, да ће се потрудити да те проблеме отклоне у што краћем року и да ће кренути са испуњавањем обавеза.
Апотекарска установа Зајечар не не не не не  
Здравствени центар Књажевац не не не не не Последњи датум ажурирања 06.05.2011.зу у блокади
Специјална болница Гамзиград не не не не не  
ЗАВОД ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ не не не не не здравствена установа ће промене на свом рачну унети у току дана
ЗЦ Сурдулица (00224002) не не не не не  
СПБ Сурдулица (00224003) не не не не не  
СБ Бујановачка бања (00224004) не не не не не  
СБ Врањска бања (00224005) не не не не не  
ДЗ Босилеград (00224010) не не не не не  
Апотерка Бујановац (00224011) не не не не не  
ДЗ ДРАГАШ не не не не не  
ДЗ ИСТОК не не не не не  
АУ ПЕЋ не не не не не  
РХ ИСТОК не не не не не  
ЗЦ ПЕЋ не не не не не  
Апотека Косовска Митровица не не не не не Установа нема одговарајући кадар који би био у могућности да направи интернет страницу и свакодневно уноси и ажурира податке
ОБ Суботица да да да да да  
ДЗ Суботица да да да да да  
ДЗ Бачка Топола да да да да да  
ДЗ Мали Иђош да да да да да  
ЗЗЈЗ Суботица да да да да да  
ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА            
Дом здравља Житиште да не не не не службеник који поставље податке на интернет страницу зу је на го
Дом здравља Нови Бечеј да да да да не извештај за петак ће бити постављен у току дана
Дом здравља Сечањ да да да да не извештај за петак ће бити постављен у току дана
Дом здравља Српска Црња да да да да да  
Дом здравља Зрењанин да да да да не извештај за петак ће бити постављен у току дана
Општа болница Зрењанин да да да не не извештаји за четвртак и петак ће бити постављен у току дана
Специјална болница за плућне болести Зрењанин да да да да не извештај за петак ће бити постављен у току дана
Завод за јавно здравље да да да да не извештај за петак ће бити постављен у току дана
Апотека Зрењанин           концесија -апотека јанковић
РХ Русанда да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН            
Дом здравља Ада да да да да да  
Дом здравља Кањижа да да да да да  
Дом здравља Нови Кнежевац да да да да да  
Дом здравља Чока да да да да да  
Дом здравља Сента да да да да да  
Апотека Сента да да да да да  
Општа болница Сента да да да да да  
Oпшта болница Кикинда да да да да да  
Дом здравља Кикинда да да да да да  
Специјална болница за психијатријске болести Нови Кнежевац да да да да да  
РХ Бања Кањижа да да да да да  
ЗЗЈЗ Кикинда да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КИКИНДА            
Дом здравља Алибунар да да да да да  
Дом здравља Бела Црква да да да да да  
Дом здравља Ковачица да да да да да  
Дом здравља Ковин да да да да да  
Дом здравља Опово да да да да да  
Дом здравља Пландиште да да да да да  
Општа болница Вршац да да да да да  
Дом здравља Вршац да да да да да  
Дом здравља Панчево да да да да да  
Општа болница Панчево да да да да да  
Специјална болница за плућне болести Бела Црква да да да да да  
Специјална болница за психијатријске болести Вршац да да да да да  
Специјална болница за психијатријске болести Ковин да да да да да  
Завод за јавно здравље Панчево да да да да да  
Апотека Вршац да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО            
ОБ "Др Радивој Симоновић" Сомбор да да да да да  
Дом здравља Апатин да да да да да  
Дом здравља Кула да да да да да  
Дом здравља "Ђорђе Лазић" Сомбор да да да да да  
Дом здравља Оџаци да да да да да  
Завод за јавно здравље Сомбор да да да да да  
РХ "Јунаковић" Апатин да да да да да  
ФИЛИЈАЛА СОМБОР            
Дом здравља Бач да да да да да  
Дом здравља Бачка Паланка да да да да да  
Дом здравља Бачки Петровац не да да да да  
Дом здравља Беочин да да да да да  
Дом здравља Бечеј да да да да да  
Дом здравља Жабаљ да да не не не Установа путем е-маила обавестила да због годишњег одмора у периоду од 17.07.-29.07.2019.неће достављати извештаје о плаћању.
Дом здравља Србобран да да да да да  
Дом здравља Темерин да да да да да  
Дом здравља Тител да да не да не  
Дом здравља Нови Сад да да да да да  
Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад да не да да да  
Дом здравља Врбас да да да да да  
Општа болница Врбас да да да да да  
Специјална болница за реуматске болести Нови Сад да да да да да  
Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица да да да да да  
Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица да да да да да  
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица да да да да да  
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад не да да да да  
Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад да да да да да  
Клинички центар Војводине Нови Сад да да да да да  
Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад не да да да не  
Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад да да да да да  
Апотека Врбас да да да да да  
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД            
ДЗ ''Др Милорад Мика Павловић'', Инђија не не да не не  
ДЗ ''Др Драган Фундук'', Пећинци не не да не не  
ДЗ ''Рума'', Рума да да да да не  
ДЗ ''Ириг'', Ириг да да да не не  
ДЗ ''Др Јован Јовановић Змај'', Стара Пазова не не да не не  
ДЗ ''Шид'', Шид да да да да не  
ДЗ ''Сремска Митровица'', Сремска Митровица да да да да не  
Завод за јавно здравље Сремска Митровица да не не не не  
СБ ''Др Боривоје Гњатић'', Стари Сланкамен да да да да не  
ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА            
Општа болница Лозница да да да не не  
Општа болница Шабац да да да да да  
Дом здравља Мали Зворник да да да да да  
Дом здравља Владимирци да да да да да  
Дом здравља Шабац да да да да да  
Дом здравља Љубовија да да да да да  
Дом здравља Лозница да да да не не  
Дом здравља Коцељева да да да да не  
Дом здравља Крупањ да да да да не  
Дом здравља Богатић да да да да не  
ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ            
Општа болница Ваљево да да да да да  
Дом здравља Уб да да да да да  
Дом здравља Лајковац да да да да да  
Дом здравља Ваљево да да да да да  
Дом здравља Осечина да да да да да  
Дом здравља Љиг да да да да да  
Дом здравља Мионица да да да да да  
Завод за јавно здравље Ваљево да да да да да  
Апотекарска установа Ваљево да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО            
ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО да да да не не проблем техничке природе
ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКА ПЛАНА да да да да да  
ОПШТА БОЛНИЦА СМЕДЕРЕВО да да да да да  
ОПШТА БОЛНИЦА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА да да да да да  
АПОТЕКА СМЕДЕРЕВО да да да да да  
АПОТЕКА ВЕЛИКА ПЛАНА да да да да да  
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО            
ДЗ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ да да да да да  
ДЗ ЖАГУБИЦА да да да да да  
ДЗ ЖАБАРИ да да да да не 19.07.2019. поставиће у току дана
ДЗ ГОЛУБАЦ да да да да да  
ДЗ КУЧЕВО да да не да не 17.07.2019. имали технички проблем 19.07.2019. поставиће у току дана
ДЗ МАЛО ЦРНИЋЕ да да да да не 19.07.2019. поставиће у току дана
ДЗ ПОЖАРЕВАЦ да да да да да  
ОБ ПОЖАРЕВАЦ да да да да да  
ОБ ПЕТРОВАЦ да да да да да  
ДЗ ПЕТРОВАЦ да да да да да  
ЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ да да да да не 19.07.2019. поставиће у току дана
АУ ПОЖАРЕВАЦ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ            
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА КНИЋ да да да да не За 19.07.2019. сајт ће бити ажуриран 22.07.2019.год.
ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО не да не да да За 15.07.2019.и 17.07.2019.није било промена па установа није објављивала извештај.
ДОМ ЗДРАВЉА РАЧА да да да да не За 19.07.2019.није било промена па установа није објављивала извештај.
ДОМ ЗДРАВЉА ТОПОЛА да да да да не За 19.07.2019.није било промена па установа није објављивала извештај.
ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ не да не да да За 15.07.2019.и 17.07.2019.није било промена па установа није објављивала извештај.
БУКОВИЧКА БАЊА АРАНЂЕЛОВАЦ да да да да да  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ да да да да да  
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМOЋ КРАГУЈЕВАЦ да не да да да За 16.07.2019.није било промена па установа није објављивала извештај.
ЗЗЗР ЗАСТАВА КРАГУЈЕВАЦ да да не да не За 17.07.2019.и 19.07.2019.није било промена па установа није објављивала извештај.
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРAВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ            
Дом здравља Деспотовац да да да да да  
Дом здравља Свилајнац да да да да да  
ЗЗЈЗ Ћуприја да да да да да  
Дом здравља Рековац да да да да да  
Дом здравља Јагодина да да да да да  
Општа болница Јагодина да да да да да  
Апотека Јагодина да да да да да  
Дом здравља Ћуприја да да да да да  
Општа болница Ћуприја да да да да да  
Дом здравља Параћин да да да да да  
Општа болница Параћин да да да да да  
Апотека Параћин да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА            
Здравствени центар Неготин да да да да да  
Здравствени центар Кладово да да да да да  
Дом здравља "Др Верољуб Цакић" да да да да да  
Општа болница Мајданпек да да да да да  
Дом здравља Бор            
Општа болница Бор да да да да да  
ФИЛИЈАЛА БОР            
Завод за јавно здравље Тимок Зајечар да да да да да  
Здравствени центар Зајечар да не не не не  
Дом здравља Бољевац да да да да не  
ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР            
Здравствени центар Ужице да да да да да  
Специјална болница “Златибор” да да да да да  
Завод за јавно здравље да да да да да  
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ            
Завод за јавно здравље да да да да не  
ОБ Горњи Милановац да да да да не  
ДЗ Ивањица не да да да не  
ДЗ Лучани не да да да да  
ОБ Чачак не да да да да  
ДЗ Чачак да да да да да  
ДЗ Горњи Милановац да да да да не  
РХ Ивањица            
ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК            
Дом здравља Рашка да да да да да  
Завод за јавно здравље Краљево да да да да да  
СПБ "Меркур" Врњачка Бања да да да да да  
СПБ "Агенс" Матарушка Бања да да да да да  
Дом здравља "Др Никола Џамић" Врњачка Бања да да да да да  
Дом здравља "Краљево" Краљево да да да да да  
СПБ за интерне болести Врњачка Бања да да да да да  
Општа болница "Студеница" Краљево да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО            
Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник да да да да да  
Дом здравља Ћићевац да да да да да  
Дом здравља "Др Властимир Годић" Варварин да да да да да  
Дом здравља "Др Добривоје Гер Поповић" Александровац да да да да да  
Дом здравља Брус да да да да да  
Општа болница Крушевац да да да да да  
Дом здравља Крушевац да да да да да  
Завод за јавно здравље да да да да да  
Апотека Крушевац да да да да да  
Специјална болница "Рибарска Бања" да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ            
ДОМ ЗДРАВЉА ГАЏИН ХАН да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА ДОЉЕВАЦ да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА СВРЉИГ да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА да да да не не  
ДОМ ЗДРАВЉА НИШ да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА да да да да не  
ДОМ ЗДРАВЉА РАЖАЊ да да да да не  
ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ да да да да не  
СПБ ГОРЊА ТОПОНИЦА да да да да да  
СП СОКОБАЊА да да да да не  
СБ ОЗРЕН да да да да не  
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ да да да да не  
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ да да да да да  
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ да да да да не  
ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗ НИШ не да да да не  
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ да да да да не  
ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ НИШКА БАЊА да да да да да  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ да да да да не  
КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ да да да да да  
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ да да да да не  
АПОТЕКА НИШ да да да да да  
ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ да да да да да  
ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ           здравствена установа послује преко Рачуноводственог центра Министарства одбране и нема овлашћење за објављивање података
ФИЛИЈАЛА НИШ            
ОБ Прокупље да да да не не  
ДЗ Прокупље да да да да не  
ДЗ Житорађа да да не не не  
ДЗ Блаце да да да да да  
ДЗ Куршумлија да да да да не  
АУ Прокупље да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ            
ДЗ БАБУШНИЦА да да да да да  
ДЗ БЕЛА ПАЛАНКА да да да да да  
ДЗ ДИМИТРОВГРАД да да да да да  
ДЗ ПИРОТ да да да да да  
ОБ ПИРОТ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ПИРОТ            
Општа болница Лесковац да да да да да  
Дом здравља Власотинце да да да да да  
Дом здравља Медвеђа да да да да да  
Дом здравља Лебане да да да да да  
Дом здравља Лесковац да да да да да Дом здравља Лесковац је установа у блокади и дневно ажурира податке о стању блокаде.Сва плаћања према добављачима врши путем асигнације.
Дом здравља Бојник да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ            
ЗЦ Врање (00224001) да да да да не  
Завод за Јавно Здравље Врање (00224006) да да да да да  
Апотека Врање (00224007) да да да да не  
ДЗ Владичин Хан (00224008) да да не не не  
ДЗ Бујановац (00224009) да да да да не  
ДЗ Прешево (00224012) да да да не не  
ДЗ Трговиште (00224013) да да не не не  
Дом за старе Сурдулица (00424001) да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ            
ДЗ ГРАЧАНИЦА не да да   да  
ДЗ ДОЊА ГУШТЕРИЦА не не не не    
ДЗ КОСОВО ПОЉЕ не не не не    
ДЗ ОБИЛИЋ не да не да не  
ДЗ ШТРПЦЕ да да да да да  
КБЦ ПРИШТИНА не да не да не  
АУ ПРИШТИНA не не не не    
ЗЦ ПРИЗРЕН не не не не    
ДЗ ПРИШТИНА не да да   не  
ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА            
Дом здравља Звечан да да да да да 19.07.2019. - објављено за 18.07.2019.године
Здравствени центар Косовска Митровица не не да не да 17.07.2019. - објављено за 12.07. - 15.07. - 16.07.2019.године
Завод за јавно здравље Косовска Митровица да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА            
АПОТЕКА ГЊИЛАНЕ да да да да да  
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ГЊИЛАНЕ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ГЊИЛАНЕ            
ОБ НОВИ ПАЗАР да да да да да  
ДЗ НОВИ ПАЗАР да да да да не  
ДЗ ТУТИН да да да не не  
СПБ НОВИ ПАЗАР да да да да да  
ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР            
Дом здравља Барајево            
Дом здравља Вождовац            
Дом здравља Врачар            
Дом здравља Гроцка            
Дом здравља Звездара            
Дом здравља Земун            
Дом здравља Лазаревац            
Дом здравља Младеновац            
Дом здравља Нови Београд            
Дом здравља Обреновац            
Дом здравља Палилула            
Дом здравља Раковица            
Дом здравља Савски Венац           Доставио податке
Дом здравља Сопот            
Дом здравља Стари Град            
Дом здравља Чукарица           Доставио податке
Специјална болница за интерне болести Младеновац           Доставио податке
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију            
Институт за неонатологију            
Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава"            
Градски завод за хитну медицинску помоћ            
Градски завод за кожно-венеричне болести            
Градски завод за геронтологију            
Градски завод за плућне болести и туберкулозу           Доставио податке
Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац            
Завод за здравствену заштиту студената            
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова            
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику            
Специјална болница за болести зависности            
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију            
Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица"            
Клиника за психијатријске болести "др Лаза Лазаревић"            
Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње"            
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије"Др Вукан Чупић"           Доставио податке
Институт за ментално здравље           Доставио податке
Институт за онкологију и радиологију Србије            
Институт за реуматологију не да да да не 15.07.2019.није било промене , 19.07.2019. биће постављено 22.07.2019
Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић"            
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину            
Универзитетска дечја клиника            
Гинеколошко-акушерска клиника "Народни фронт" да да не не да сајт је последњи пут ажуриран 19.07.2019
Клиничко-болнички центар " Бежанијска Коса"            
Клиничко-болнички центар "Др Драгиша Мишовић - Дедиње"           Доставио податке
Клиничко-болнички центар "Земун"           Доставио податке
Клиничко-болнички центар "Звездара"           Доставио податке
Клинички центар Србије            
Војномедицинска академија            
Институт за медицину рада "Др Драгомир Карајовић"            
ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД