Ажурност здравствених установа у плаћању

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА - ОБЈАВЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОДАТАКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ПО ДАНИМА

 

Напомена: црвеном бојом су означене здравствене установе које нису ажурне у објављивању финансијских података на својим интернет страницама

 

Назив здравствене установе 11.03.2019. 12.03.2019. 13.03.2019. 14.03.2019. 15.03.2019. Образложење
Дом здравља Апатин не не не не не у изради су исказивања података
Дом здравља Врбас не не не не не Последњи изв. Од 23.03.2018. сајт није у функцији
Апотека Нови Сад не не не не не Последњи изв. 14.12.2018. без изв. о добављачима
АПОТЕКА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА не не не не не сајт не ради, није уплаћена претплата због фин.потешкоћа
ДЗ КУЧЕВО не не не не не  
ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА не не не не не Сајт ће бити ажуриран 18.03.2019. године
ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО не не не не не Установа наводи да теренутно нема информатичара и да због тога није у могућности да ажурира сајт.
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ не не не не не Здравствени центар „Аранђеловац“ из Аранђеловца наводи да се налази у стању перманентне блокаде рачуна, почев од 20.06.2017. године. Због те чињенице нису сматрали да имају обавезу дневног објављивљања финансијских података на сајту установе. Такође наводе да тренутно имају и техничких проблема који онемогућавају несметан рад сајта, да ће се потрудити да те проблеме отклоне у што краћем року и да ће кренути са испуњавањем обавеза.
Дом здравља Деспотовац не не не не не Установа није у могућности да ажурира финансијске извештаје због недостатка кадра и финансијских средстава
Дом здравља Рековац не не не не не Извештаји се не ажурирају предвиђеном динамиком због финансијских проблема; задњи извештај је од 22.02.2019. године
Дом здравља Ћуприја не не не не не Израђена је тестна интернет страница и очекује се да ускоро буде стартована
Дом здравља Параћин не не не не не Израђена је тестна интернет страница и очекује се да ускоро буде стартована
Здравствени центар Књажевац не не не не не Последњи датум ажурирања 06.05.2011.
Дом здравља Бољевац не не не не не Последњи датум ажурирања 08.03.2019.
Специјална болница Гамзиград не не не не не Последњи датум ажурирања 24.12.2013.
Завод за јавно здравље не не не не не Не ажурирају податке из техничких разлога за које су навели да ће их отклонити.
СПБ за интерне болести Врњачка Бања не не не не не образложење зу број 455/19 од 15.03.2019.године да зу нема запосленог информатичара и да им је пословање отежано али да је у току конкурс за информатичара.последње објављени подаци 22.11.2018.године
Апотека Крушевац не не не не не Сајт здравствене установе није у функцији
ДОМ ЗДРАВЉА ГАЏИН ХАН не не не не не нема сајт због недостатка средстава
ДОМ ЗДРАВЉА ДОЉЕВАЦ не не не не не не врши унос података
ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА не не не не не сајт у изради
ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗ НИШ не не не не не не врши унос података
ЗАВОД ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ не не не не не не врши унос података
ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ не не не не не војна болница нема овлашћења за унос података
ДЗ Житорађа не не не не не  
Дом здравља Бојник не не не не не ДЗ Бојник дао је образложење у коме наводи да није обновљен уговор са програмером за 2019.год.и да ће проблем бити решен у што краћем року
ЗЦ Сурдулица (00224002) не не не не не  
СПБ Сурдулица (00224003) не не не не не  
СБ Бујановачка бања (00224004) не не не не не  
ДЗ Владичин Хан (00224008) не не не не не  
ДЗ Бујановац (00224009) не не не не не Ажурирано 01.03.2019
ДЗ Прешево (00224012) не не не не не  
ДЗ Трговиште (00224013) не не не не не  
Дом за старе Сурдулица (00424001) не не не не не  
ДЗ ГРАЧАНИЦА не не не не не  
ДЗ ДОЊА ГУШТЕРИЦА не не не не не  
ДЗ КОСОВО ПОЉЕ не не не не не  
ДЗ ОБИЛИЋ не не не не не  
КБЦ ПРИШТИНА не не не не не  
АУ ПРИШТИНЕ не не не не не  
ЗЦ ПРИЗРЕН не не не не не  
ДЗ ПРИШТИНА не не не не не  
ДЗ ДРАГАШ не не не не не  
ДЗ ИСТОК не не не не не  
АУ ПЕЋ не не не не не  
РХ ИСТОК не не не не не  
ЗЦ ПЕЋ не не не не не  
Дом здравља Звечан не не не не не Установа нема одговарајући кадар који би био у могућности да направи интернет страницу и свакодневно уноси и ажурира податке
Здравствени центар Косовска Митровица не не не не не Због техничких немогућности није отворен сајт у предвиђеном року. Исти ће се отворити у што краћем року.
Апотека Косовска Митровица не не не не не Из техничких разлога нису у могућности да отворе страницу. У што краћем року ће је отворити.
Дом здравља Барајево не не не не не доставили податке, није ажуриран пренос средстава и плаћање, сајт у припреми.
Дом здравља Сопот не не не не не доставили податке, немају сајт.
ОБ Суботица да да да да да  
ДЗ Суботица да да да да да  
ДЗ Бачка Топола да да да да да  
ДЗ Мали Иђош да да да да да  
ЗЗЈЗ Суботица да да да да да  
ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА            
Дом здравља Житиште да да да да да  
Дом здравља Нови Бечеј не не не да да не = није било дневних финанс. промена
Дом здравља Сечањ да да да да да  
Дом здравља Српска Црња да да да да да  
Дом здравља Зрењанин да да да да да  
Општа болница Зрењанин да да да да да  
Специјална болница за плућне болести Зрењанин да да да не не не = није било дневних финанс. промена
Завод за јавно здравље да да да да да  
Апотека Зрењанин да да да да да  
РХ Русанда да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН            
Дом здравља Ада да да да да да  
Дом здравља Кањижа да да да да да  
Дом здравља Нови Кнежевац да да да да да  
Дом здравља Чока да да да да да  
Дом здравља Сента да да да да да  
Апотека Сента да да да да да  
Општа болница Сента да да да да да  
Oпшта болница Кикинда да да да да да  
Дом здравља Кикинда да да да да да  
Специјална болница за психијатријске болести Нови Кнежевац да да да да да  
РХ Бања Кањижа да да да да да  
ЗЗЈЗ Кикинда да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КИКИНДА            
Дом здравља Алибунар да да да да да  
Дом здравља Бела Црква да да да да да  
Дом здравља Ковачица да да да да да  
Дом здравља Ковин да да да да да  
Дом здравља Опово да да да да да  
Дом здравља Пландиште да да да да да  
Општа болница Вршац да да да да да  
Дом здравља Вршац да да да да да  
Дом здравља Панчево не не да да да Сајт је у процесу редизајна
Општа болница Панчево да да да да да  
Специјална болница за плућне болести Бела Црква да да да да да  
Специјална болница за психијатријске болести Вршац да да да да да  
Специјална болница за психијатријске болести Ковин да да да да да  
Завод за јавно здравље Панчево да да да да да  
Апотека Вршац да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО            
ОБ "Др Радивој Симоновић" Сомбор да да да да да  
Дом здравља Кула да да да да да  
Дом здравља "Ђорђе Лазић" Сомбор да да да да да  
Дом здравља Оџаци да да да да да  
Завод за јавно здравље Сомбор да да да да да  
РХ "Јунаковић" Апатин да да да да да  
ФИЛИЈАЛА СОМБОР            
Дом здравља Бач да да да да не Не постоје извештаји по добављачима
Дом здравља Бачка Паланка да да да не не Не постоје извештаји по добављачима
Дом здравља Бачки Петровац да да да да да Не постоје извештаји по добављачима
Дом здравља Беочин да да да да да  
Дом здравља Бечеј да да да да да Не постоје извештаји по добављачима
Дом здравља Жабаљ да да да да не  
Дом здравља Србобран да да да да да Не постоје извештаји по добављачима
Дом здравља Темерин да не да не не Тренутно не ради сајт
Дом здравља Тител да да да да да Не постоје извештаји по добављачима
Дом здравља Нови Сад да да да да не Не постоје извештаји по добављачима
Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад да да да да да  
Општа болница Врбас да да да да да  
Специјална болница за реуматске болести Нови Сад да да да да да  
Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица да да да да не Не постоје извештаји по добављачима
Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица да да да да не Не постоје извештаји по добављачима
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица да да да да не  
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад да да да да не  
Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад да да да да да Не постоје извештаји по добављачима
Клинички центар Војводине Нови Сад да да да да да Не постоје извештаји по добављачима
Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад да не не не не Последњи изв. 11.03.2019. не ради сајт
Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад да да да не не Не постоје извештаји по добављачима
Апотека Врбас да да да да не Не постоје извештаји по добављачима
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД            
ДЗ ''Др Милорад Мика Павловић'', Инђија да да да да да  
ДЗ ''Др Драган Фундук'', Пећинци не да не да не  
ДЗ ''Рума'', Рума да да да да да  
ДЗ ''Ириг'', Ириг да да да да да  
ДЗ ''Др Јован Јовановић Змај'', Стара Пазова не да да да да  
ДЗ ''Шид'', Шид да да да да да  
ДЗ ''Сремска Митровица'', Сремска Митровица да да да да да  
Општа болница ''Сремска Митровица'', Сремска Митровица не да не да да  
Завод за јавно здравље Сремска Митровица не да да да да  
СБ ''Термал'', Врдник да да да да да  
СБ ''Др Боривоје Гњатић'', Стари Сланкамен да да да да не  
ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА            
Дом здравља Богатић да да   да    
Дом здравља Мали Зворник да да        
Дом здравља Владимирци да да да да да  
Дом здравља Крупањ да да да да    
Дом здравља Коцељева да да да да    
Дом здравља Шабац да да да да    
Дом здравља Љубовија да да да да    
Дом здравља Лозница да да да да    
Општа болница Шабац да да да да    
Општа болница Лозница            
ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ            
Општа болница Ваљево да да да да да  
Дом здравља Уб да да да да да  
Дом здравља Лајковац да да да да да  
Дом здравља Ваљево да да да да да  
Дом здравља Осечина да да да да да  
Дом здравља Љиг да да да да да  
Дом здравља Мионица да да да да да  
Завод за јавно здравље Ваљево да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО            
ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКА ПЛАНА да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА да да да да да  
ОПШТА БОЛНИЦА СМЕДЕРЕВО да да да да да  
ОПШТА БОЛНИЦА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА да да да да да  
АПОТЕКА СМЕДЕРЕВО да да да да да  
АПОТЕКА ВЕЛИКА ПЛАНА да да да да да  
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО            
ДЗ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ да да да да не  
ДЗ ЖАГУБИЦА да да да да да  
ДЗ ЖАБАРИ не не да не не  
ДЗ ГОЛУБАЦ да да да да не  
ДЗ МАЛО ЦРНИЋЕ да да не да не  
ДЗ ПОЖАРЕВАЦ да да да да не  
ДЗ ПЕТРОВАЦ да да да да да  
ОБ ПОЖАРЕВАЦ да да да да не  
ОБ ПЕТРОВАЦ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ            
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ да да да да не За 15.03.2019. сајт ће бити ажуриран 18.03.2019. године.
ДОМ ЗДРАВЉА РАЧА да да да да не За 15.03.2019. сајт ће бити ажуриран 18.03.2019. године.
ДОМ ЗДРАВЉА КНИЋ да да да да не За 15.03.2019. сајт ће бити ажуриран 18.03.2019. године.
ДОМ ЗДРАВЉА ТОПОЛА да да да да да  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ не да не не не За 11.,13, 14.03.2019.12. није било промена , а за 15.03.2019. сајт ће бити ажуриран 18.03.2019. године.
ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ не да да да да За 11.03.2019. године није било промена
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМИЋ КРАГУЈЕВАЦ да да да да не 15.03.2019. године није било промена.
ЗЗЗР ЗАСТАВА КРАГУЈЕВАЦ           У току је промена провајдера за потребе Zastava ZZZR doo, те сходно наведеној активности i site www.zzzrkg.rs неко време неће бити у функцији док се не изврше потребне техничке и прване радње.
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРAВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ да да не не не За 13, 14, 15.03.2019. сајт ће бити ажуриран 18.03.2019. године.
ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ            
Дом здравља Свилајнац да да да да да  
ЗЗЈЗ Ћуприја да да да да да  
Дом здравља Јагодина да да да да да  
Општа болница Јагодина да да да да да  
Апотека Јагодина да да да да да  
Општа болница Ћуприја да да да да да  
Општа болница Параћин да да да да да  
Апотека Параћин да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА            
Општа болница Бор да да да да да  
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО да да да да да  
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН да да да да да  
Општа болница Мајданпек да да не да да 13.03. није било промена на рачуну
Дом здравља "Др Верољуб Цакић" да да да да да  
Дом здравља Бор да да да да да  
ФИЛИЈАЛА БОР            
Апотекарска установа Зајечар да да да да не  
Завод за јавно здравље Тимок Зајечар да да да да да  
Здравствени центар Зајечар да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР            
Здравствени центар Ужице да да да да да  
Специјална болница “Златибор” да да да да да  
Завод за јавно здравље не да не да да  
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ            
ОБ Чачак да да да да да  
ОБ Горњи Милановац да да да да да  
ДЗ Ивањица да да да да да  
ДЗ Лучани да да да да да  
ДЗ Горњи Милановац да да да да да  
ДЗ Чачак да да да да да  
РХ Ивањица да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК            
Дом здравља Рашка да да да да да  
Завод за јавно здравље Краљево да да да да да  
СПБ "Меркур" Врњачка Бања да да да да да  
СПБ "Агенс" Матарушка Бања да да да да да  
Дом здравља "Др Никола Џамић" Врњачка Бања да да да да да  
Дом здравља "Краљево" Краљево да да да да да  
Општа болница "Студеница" Краљево да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО            
Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник да да да да да  
Дом здравља Ћићевац да да да да да  
Дом здравља "Др Властимир Годић" Варварин да да да да да  
Дом здравља "Др Добривоје Гер Поповић" Александровац да да да да да  
Дом здравља Брус да да да да да  
Општа болница Крушевац да да да да да  
Дом здравља Крушевац да да да да да  
Завод за јавно здравље да да да да да  
Специјална болница "Рибарска Бања" да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ            
ДОМ ЗДРАВЉА СВРЉИГ да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА НИШ да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА РАЖАЊ да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ да да да да не  
СПБ ГОРЊА ТОПОНИЦА да да да да не  
СП СОКОБАЊА да да да да да  
СБ ОЗРЕН да да да да да  
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ да да да да да  
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ да не да не не тврде да су унели све датуме, ми видимо само 11.03. и 13.03.
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ да да да да не  
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ да да да да не  
ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ НИШКА БАЊА да да да да да  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ да да да да не  
КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ да не не не да нередован унос због одсуства кадра који то ради
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ да да да да да  
АПОТЕКА НИШ да да да да не  
ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА НИШ            
ОБ Прокупље да да да да не  
ДЗ Прокупље да да да да не  
ДЗ Блаце да да да да да  
ДЗ Куршумлија да да да да не  
ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ            
ДЗ БАБУШНИЦА да да да да да  
ДЗ БЕЛА ПАЛАНКА да да да да да  
ДЗ ДИМИТРОВГРАД да да да да да  
ДЗ ПИРОТ да да да да да  
ОБ ПИРОТ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ПИРОТ            
Општа болница Лесковац да да да да да  
Дом здравља Власотинце да да да да да  
Дом здравља Медвеђа да да да да да  
Дом здравља Лебане да да да да да  
Дом здравља Лесковац да да да да да Дом здравља Лесковац је установа у блокади и дневно ажурира податке о стању блокаде.Сва плаћања према добављачима врши путем асигнације а у 2019 није их било како је наведено у образложенју установе.
ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ            
ЗЦ Врање (00224001) да да да да да  
СБ Врањска бања (00224005) да да да да да Aжурирање података на дневном нивоу приликом сваке промене
Завод за Јавно Здравље Врање (00224006) да да да да да  
Апотека Врање (00224007) да да да да да  
ДЗ Босилеград (00224010) да да да да да  
Апотерка Бујановац (00224011) да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ            
ДЗ ШТРПЦЕ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА            
Завод за јавно здравље Косовска Митровица да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА            
АПОТЕКА ГЊИЛАНЕ да да да да да  
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ГЊИЛАНЕ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ГЊИЛАНЕ            
ОБ НОВИ ПАЗАР да да да да да  
ДЗ НОВИ ПАЗАР да да да да да  
ДЗ ТУТИН да да да да да  
СПБ НОВИ ПАЗАР да да да да да  
ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР            
Дом здравља Вождовац            
Дом здравља Врачар           доставили податке
Дом здравља Гроцка            
Дом здравља Звездара            
Дом здравља Земун            
Дом здравља Лазаревац            
Дом здравља Младеновац            
Дом здравља Нови Београд           доставили податке
Дом здравља Обреновац            
Дом здравља Палилула            
Дом здравља Раковица            
Дом здравља Савски Венац           доставили податке
Дом здравља Стари Град           доставили податке
Дом здравља Чукарица            
Специјална болница за интерне болести Младеновац            
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију            
Институт за неонатологију            
Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава"            
Градски завод за хитну медицинску помоћ            
Градски завод за кожно-венеричне болести            
Градски завод за геронтологију            
Градски завод за плућне болести и туберкулозу            
Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац            
Завод за здравствену заштиту студената           доставили податке
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова            
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику            
Специјална болница за болести зависности           доставили податке
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију            
Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица"           доставили податке
Клиника за психијатријске болести "др Лаза Лазаревић"            
Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње"            
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије"Др Вукан Чупић"            
Институт за ментално здравље            
Институт за онкологију и радиологију Србије           доставили податке
Институт за реуматологију да да не да не доставили податке, 13.3. није било промена, за 15.3. биће ажурирано у понедељак 18.3.
Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић"            
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину            
Универзитетска дечја клиника да да не не да доставили податке, данима када нема преноса средстава ни промена стања на рачунима, подаци се не објављују.
Гинеколошко-акушерска клиника            
Клиничко-болнички центар " Бежанијска Коса"            
Клиничко-болнички центар "Др Драгиша Мишовић - Дедиње" да да да да не доставили податке, за 15.3. сајт ће бити ажуриран 18.3.
Клиничко-болнички центар "Земун"            
Клиничко-болнички центар "Звездара"           доставили податке
Клинички центар Србије           доставили податке
Војномедицинска академија            
Институт за медицину рада "Др Драгомир Карајовић"            
ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД