Ажурност здравствених установа у плаћању

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА - ОБЈАВЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОДАТАКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ПО ДАНИМА

 

Напомена: црвеном бојом су означене здравствене установе које нису ажурне у објављивању финансијских података на својим интернет страницама

 

НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 09.09.2019. 10.09.2019. 11.09.2019. 12.09.2019. 13.09.2019. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дом здравља Оџаци не не не не не због коришћења годишњег одмора одговорног лица
Апотека Нови Сад не не не не не Апотека Нови Сад доставила обавештење број: 400/01 од 28.03.2019. године да због блокаде рачуна, дужи период има техничких проблема са ажурирањем интернет странице и да ће по отклањању истих поступити по уговореној обавези.
ДЗ ''Др Драган Фундук'', Пећинци не не не не не  
СБ ''Термал'', Врдник не не не не не  
АПОТЕКА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА не не не не не сајт не ради, није уплаћена претплата због фин.потешкоћа
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ не не не не не Здравствени центар „Аранђеловац“ из Аранђеловца наводи да се налази у стању перманентне блокаде рачуна, почев од 20.06.2017. године. Због те чињенице нису сматрали да имају обавезу дневног објављивљања финансијских података на сајту установе. Такође наводе да тренутно имају и техничких проблема који онемогућавају несметан рад сајта, да ће се потрудити да те проблеме отклоне у што краћем року и да ће кренути са испуњавањем обавеза.
Апотека Јагодина не не не не не Од 30.08. финансијски извештаји се не ажурирају због техничких проблема
Апотекарска установа Зајечар не не не не не  
ДЗ Ивањица не не не не не имали су технички проблем данас ће бити решено све
Дом здравља Брус не не не не не лице које објављује податке на годишњем одмору до 01.10.2019.године
ДЗ Житорађа не не не не не  
СПБ Сурдулица (00224003) не не не не не сајт ажуриран 16.07.19. - ЗУ-а поново упозорена о неажурирању сајта,
СБ Бујановачка бања (00224004) не не не не не ЗУ-а jош увек није ажурирала сајт,
ДЗ Владичин Хан (00224008) не не не не не сајт ажуриран 23.08., запослени ЗУ-е дали обећање да ће току дана ажурирати податке по данима,
ДЗ ДОЊА ГУШТЕРИЦА не не не не не зу редовно ажурира сајт, али за одређене дане нема финансијских података.
КБЦ ПРИШТИНА не не не не не  
АУ ПРИШТИНA не не не не не зу нема сајт.
ЗЦ ПРИЗРЕН не не не не не зу редовно ажурира сајт, али за одређене дане нема финансијских података.
ДЗ ДРАГАШ не не не не не сајт није ажуриран од 10.04.2019. због блокаде рачуна.
ДЗ ИСТОК не не не не не зу нема сајт.
АУ ПЕЋ не не не не не зу нема сајт.
РХ ИСТОК не не не не не зу редовно ажурира сајт, али за одређене дане нема финансијских података.
ОБ Суботица да да да да да  
ДЗ Суботица да да да да да  
ДЗ Бачка Топола да да да да да  
ДЗ Мали Иђош да да да да да  
ЗЗЈЗ Суботица да да да да да  
ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА            
Дом здравља Житиште да да да да не залихе материјала и лекова нису редовно постављене, још увек немају архиву мед.и санитет.материјала. финанисјски извештај за петак претходне недеље ће бити постављен након књижења извода.
Дом здравља Нови Бечеј да да да да да  
Дом здравља Сечањ да да да да да  
Дом здравља Српска Црња да да да да да  
Дом здравља Зрењанин да да да да не финанисјски извештај за петак претходне недеље ће бити постављен након књижења извода.
Општа болница Зрењанин да да да да не финанисјски извештај за петак претходне недеље ће бити постављен након књижења извода.
Специјална болница за плућне болести Зрењанин да да да да не финанисјски извештај за петак претходне недеље ће бити постављен након књижења извода.
Завод за јавно здравље да да да да да  
Апотека Зрењанин           концесија -апотека јанковић
РХ Русанда да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН            
Дом здравља Ада да да да да да  
Дом здравља Кањижа да да да да да  
Дом здравља Нови Кнежевац да да да да да  
Дом здравља Чока да да да да да  
Дом здравља Сента да да да да да  
Апотека Сента да да да да да  
Општа болница Сента да да да да да  
Oпшта болница Кикинда да да да да да  
Дом здравља Кикинда да да да да да  
Специјална болница за психијатријске болести Нови Кнежевац да да да да да  
РХ Бања Кањижа да да да да да  
ЗЗЈЗ Кикинда да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КИКИНДА            
Дом здравља Алибунар да да да да да  
Дом здравља Бела Црква да да да да да  
Дом здравља Ковачица да да да да да  
Дом здравља Ковин да да да да да  
Дом здравља Опово да да не не не Нису приложили образложење
Дом здравља Пландиште да да да да да  
Општа болница Вршац да да да да да  
Дом здравља Вршац да да да да да  
Дом здравља Панчево да да да да да  
Општа болница Панчево да да да да да  
Специјална болница за плућне болести Бела Црква да да да да да  
Специјална болница за психијатријске болести Вршац да да да да да  
Специјална болница за психијатријске болести Ковин да да да да да  
Завод за јавно здравље Панчево да да да да да  
Апотека Вршац да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО            
ОБ "Др Радивој Симоновић" Сомбор да да да да да  
Дом здравља Апатин да да да да да  
Дом здравља Кула да да да да да  
Дом здравља "Ђорђе Лазић" Сомбор да да да да да  
Завод за јавно здравље Сомбор да да да да да  
РХ "Јунаковић" Апатин да да да да да  
ФИЛИЈАЛА СОМБОР            
Дом здравља Бач да да да да не  
Дом здравља Бачка Паланка да да да да да  
Дом здравља Бачки Петровац да да да да не  
Дом здравља Беочин да да да да да  
Дом здравља Бечеј да да да да да  
Дом здравља Жабаљ да да да да да  
Дом здравља Србобран да да да да да  
Дом здравља Темерин да да да да да  
Дом здравља Тител да да да да да  
Дом здравља Нови Сад да да да да да  
Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад да не не да да  
Дом здравља Врбас да да да да да  
Општа болница Врбас да да да да да  
Специјална болница за реуматске болести Нови Сад да да да да да  
Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица да да да да да  
Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица да да да да да  
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица да да да да да  
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад да не не да да  
Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад да да да да не  
Клинички центар Војводине Нови Сад да да да да да  
Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад да да да не да  
Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад да да да да да  
Апотека Врбас да да да да да  
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД            
ДЗ ''Др Милорад Мика Павловић'', Инђија да да да не да  
ДЗ ''Рума'', Рума да да да да не  
ДЗ ''Ириг'', Ириг да да да да не  
ДЗ ''Др Јован Јовановић Змај'', Стара Пазова да да да не не  
ДЗ ''Шид'', Шид да да да да не  
ДЗ ''Сремска Митровица'', Сремска Митровица не да да не да  
Општа болница ''Сремска Митровица'', Сремска Митровица не не не не да  
Завод за јавно здравље Сремска Митровица да да да да да  
СБ ''Др Боривоје Гњатић'', Стари Сланкамен да да да да да  
ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА            
Општа болница Лозница да да да да не  
Општа болница Шабац да да да да не  
Дом здравља Мали Зворник да да да да да  
Дом здравља Владимирци да да да да да  
Дом здравља Шабац да да да да да  
Дом здравља Љубовија да да да да не  
Дом здравља Лозница да да да да да  
Дом здравља Коцељева да не не не не  
Дом здравља Крупањ да да да да не  
Дом здравља Богатић да да да да не  
ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ            
Општа болница Ваљево да да да да да  
Дом здравља Уб да да да да да  
Дом здравља Лајковац да да да да да  
Дом здравља Ваљево да да да да да  
Дом здравља Осечина да да да да да  
Дом здравља Љиг да да да да да  
Дом здравља Мионица да да да да да  
Завод за јавно здравље Ваљево да да да да да  
Апотекарска установа Ваљево да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО            
ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКА ПЛАНА да да да да да  
ОПШТА БОЛНИЦА СМЕДЕРЕВО да да да да да  
ОПШТА БОЛНИЦА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА да да да да да  
АПОТЕКА СМЕДЕРЕВО да да да да да  
АПОТЕКА ВЕЛИКА ПЛАНА да да да да да  
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО            
ДЗ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ да да да да да  
ДЗ ЖАГУБИЦА да да да да да  
ДЗ ЖАБАРИ да да да да да  
ДЗ ГОЛУБАЦ да да да да да  
ДЗ КУЧЕВО да да не не не 16.09.2019. поставиће у току дана
ДЗ МАЛО ЦРНИЋЕ да да да не не 16.09.2019. поставиће у току дана
ДЗ ПОЖАРЕВАЦ да да да да да  
ОБ ПОЖАРЕВАЦ да да да да да  
ОБ ПЕТРОВАЦ да да да да не 16.09.2019. поставиће у току дана
ДЗ ПЕТРОВАЦ да да да да да  
ЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ да да да да да  
АУ ПОЖАРЕВАЦ да да да да не 16.09.2019. поставиће у току дана
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ            
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ не да да да да За 09.09.2019. није било промена, па установа није објављивала извештај
ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА да да да да не За 13.09.2019. извештај ће бити објављен у току дана.
ДОМ ЗДРАВЉА КНИЋ да да да да не За 13.09.2019. извештај ће бити објављен у току дана.
ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО не да да да не За 09.09.2019. није било промена, па установа није објављивала извештај, a за 13.09.2019. извештај ће бити објављен у току дана.
ДОМ ЗДРАВЉА РАЧА да да да да не За 13.09.2019. извештај ће бити објављен у току дана.
ДОМ ЗДРАВЉА ТОПОЛА да да да да да  
ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ не не не не да За период 09.09.2019.-12.09.2019.год. није било промена, па установа није објављивала извештај
БУКОВИЧКА БАЊА АРАНЂЕЛОВАЦ да да да да да  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ да да да да да  
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМOЋ КРАГУЈЕВАЦ да да да не не За 12.09.2019. није било промена, па установа није објављивала извештај, а за 13.09.2019. извештај ће бити објављен у току дана.
ЗЗЗР ЗАСТАВА КРАГУЈЕВАЦ да да да не не За 12.09.2019. није било промена, па установа није објављивала извештај, а за 13.09.2019. извештај ће бити објављен у току дана.
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРAВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ            
Дом здравља Деспотовац да да да да да  
Дом здравља Свилајнац да да да да да  
ЗЗЈЗ Ћуприја да да да да да  
Дом здравља Рековац да да да да да  
Дом здравља Јагодина да да да да да  
Општа болница Јагодина да да да да да  
Дом здравља Ћуприја да да да да да  
Општа болница Ћуприја да да да да да  
Дом здравља Параћин да да да да да  
Општа болница Параћин да да да да да  
Апотека Параћин да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА            
Здравствени центар Неготин да да да да да  
Здравствени центар Кладово да да да да да  
Дом здравља "Др Верољуб Цакић" да да да да да  
Општа болница Мајданпек да да да да да  
Дом здравља Бор да да да да да  
Општа болница Бор да да да да да  
ФИЛИЈАЛА БОР            
Завод за јавно здравље Тимок Зајечар да да да да да  
Здравствени центар Зајечар да да да да не  
Здравствени центар Књажевац да да да да да  
Дом здравља Бољевац да не не не не  
Специјална болница Гамзиград да да да да не  
ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР            
Здравствени центар Ужице да да не да да  
Специјална болница “Златибор” да да да да да  
Завод за јавно здравље да да не не да  
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ            
Завод за јавно здравље да да да да да  
ОБ Чачак да да да да да  
ОБ Горњи Милановац да не да да не  
ДЗ Лучани не да не      
ДЗ Горњи Милановац да да да да да  
ДЗ Чачак да да да да да  
РХ Ивањица не не не не да  
ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК            
Дом здравља Рашка да да да да да  
Завод за јавно здравље Краљево да да да да да  
СПБ "Меркур" Врњачка Бања да да да да да  
СПБ "Агенс" Матарушка Бања да да да да да  
Дом здравља "Др Никола Џамић" Врњачка Бања да да да да да  
Дом здравља "Краљево" Краљево да да да да да  
СПБ за интерне болести Врњачка Бања да да да да да  
Општа болница "Студеница" Краљево да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО            
Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник да да да да да  
Дом здравља Ћићевац да да да да да  
Дом здравља "Др Властимир Годић" Варварин да да да да да  
Дом здравља "Др Добривоје Гер Поповић" Александровац да да да да да  
Општа болница Крушевац да да да да да  
Дом здравља Крушевац да да да да да  
Завод за јавно здравље да да да да да  
Апотека Крушевац да да да да да  
Специјална болница "Рибарска Бања" да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ            
ДОМ ЗДРАВЉА ГАЏИН ХАН да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА ДОЉЕВАЦ да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА СВРЉИГ да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА да да да да не  
ДОМ ЗДРАВЉА НИШ да да да да не  
ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА да да да да не  
ДОМ ЗДРАВЉА РАЖАЊ да да да да не  
ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ да да да да да  
СПБ ГОРЊА ТОПОНИЦА да да да да да  
СП СОКОБАЊА да да да да да  
СБ ОЗРЕН да да да не не  
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ да да да не не  
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ да да да да да  
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ да да да да не  
ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗ НИШ да да да да да  
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ да да да да не  
ЗАВОД ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ да да да не не  
ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ НИШКА БАЊА да да да да да  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ да да да да не  
КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ да да да да да  
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ да да не не не  
АПОТЕКА НИШ да да да да не  
ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ да да да да да  
ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ           здравствена установа послује преко Рачуноводственог центра Министарства одбране и нема овлашћење за објављивање података
ФИЛИЈАЛА НИШ            
ОБ Прокупље да да да да да  
ДЗ Прокупље да да да да да  
ДЗ Блаце да да да да да  
ДЗ Куршумлија да да да да да  
АУ Прокупље да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ            
ДЗ БАБУШНИЦА да да да да да  
ДЗ БЕЛА ПАЛАНКА да да да да да  
ДЗ ДИМИТРОВГРАД да да да да да  
ДЗ ПИРОТ да да да да да  
ОБ ПИРОТ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ПИРОТ            
Општа болница Лесковац да да да да да  
Дом здравља Власотинце да да да да да  
Дом здравља Медвеђа да да да да да  
Дом здравља Лебане да да да да да  
Дом здравља Лесковац да да да да да Дом здравља Лесковац је установа у блокади и дневно ажурира податке о стању блокаде.Сва плаћања према добављачима врши путем асигнације.
Дом здравља Бојник да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ            
ЗЦ Врање (00224001) да да да да не  
ЗЦ Сурдулица (00224002) да да да да не  
СБ Врањска бања (00224005) да да да да да сајт ажурирају након преноса средстава,-(02.09.19.),
Завод за Јавно Здравље Врање (00224006) да да да да да  
Апотека Врање (00224007) да да да да да  
ДЗ Бујановац (00224009) да да да да да  
ДЗ Босилеград (00224010) да да да да да  
Апотерка Бујановац (00224011) да да да да не сајт ажуриран 30.08.19., у току дана податке ће ажурирати по данима,
ДЗ Прешево (00224012) да да да да да  
ДЗ Трговиште (00224013) да не не не не ЗУ-а упозорена о нередовном ажуриранју сајта
Дом за старе Сурдулица (00424001) да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ            
ДЗ ГРАЧАНИЦА да да не не не зу редовно ажурира сајт, за одређене дане нема финансијских података.
ДЗ КОСОВО ПОЉЕ да да да да не зу редовно ажурира сајт, али за одређене дане нема финансијске података.
ДЗ ОБИЛИЋ не не да не не зу редовно ажурира сајт, али за одређене дане нема финансијских података.
ДЗ ШТРПЦЕ да да да да не зу редовно ажурира сајт, за одређене дане нема финансијских података.
ДЗ ПРИШТИНА не не не не да зу редовно ажурира сајт, али за одређене дане нема финансијских података.
ЗЦ ПЕЋ не не да не не зу редовно ажурира сајт, за одређене дане нема финансијских података.
ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА            
Дом здравља Звечан           Установа нема одговарајући кадар који би био у могућности да направи интернет страницу и свакодневно уноси и ажурира податке
Здравствени центар Косовска Митровица не не не не да 13.09.2019. - објављено за 09.09.-11.09.-12.09.2019.године
Апотека Косовска Митровица да да да да да  
Завод за јавно здравље Косовска Митровица да не да не да 10.09. и 12.09. није било промена
ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА            
АПОТЕКА ГЊИЛАНЕ да да да да да  
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ГЊИЛАНЕ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ГЊИЛАНЕ            
ОБ НОВИ ПАЗАР да да да да да  
ДЗ НОВИ ПАЗАР да да да да да  
ДЗ ТУТИН да да да да да  
СПБ НОВИ ПАЗАР да да да да да  
ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР            
Дом здравља Барајево да да да да да  
Дом здравља Вождовац да да да да да  
Дом здравља Врачар да да да да да  
Дом здравља Гроцка да да да да да  
Дом здравља Звездара да да да да да  
Дом здравља Земун да да да да да  
Дом здравља Лазаревац да да да да да  
Дом здравља Младеновац да да да да да  
Дом здравља Нови Београд да да да да да  
Дом здравља Обреновац да да да да да  
Дом здравља Палилула да да да да да  
Дом здравља Раковица да да да да да  
Дом здравља Савски Венац да да да да да  
Дом здравља Сопот да да да да да  
Дом здравља Стари Град да да да да да  
Дом здравља Чукарица не да да да не нема промена на стању средстава на рачунима и стању завиха у централном магацину
Специјална болница за интерне болести Младеновац да да да да да  
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију да да да да да  
Институт за неонатологију да да да да да  
Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава" да да да да да  
Градски завод за хитну медицинску помоћ да да да да да  
Градски завод за кожноневенеричне болести да да да да да  
Градски завод за геронтологију да да да да да  
Градски завод за плућне болести и туберкулозу да да да да да  
Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац да да да да да  
Завод за здравствену заштиту студената да да да да да  
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова да да да да да  
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику да да да да да  
Специјална болница за болести зависности да да да да да  
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију да да да да да  
Институт за ортопедсконехируршке болести "Бањица" да да да да да  
Клиника за психијатријске болести "др Лаза Лазаревић" да да да да да  
Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" да да да да да  
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије"Др Вукан Чупић" да да да да да  
Институт за ментално здравље да да да да да  
Институт за онкологију и радиологију Србије да да да да да  
Институт за реуматологију да да да да да  
Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић" да да да да да  
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину да да да да да  
Универзитетска дечја клиника да да да да да  
Гинеколошконеакушерска клиника "Народни фронт" да да да да да  
Клиничконеболнички центар " Бежанијска Коса" да да да да да  
Клиничконеболнички центар "Др Драгиша Мишовић не Дедиње" да да да да да  
Клиничконеболнички центар "Земун" да да да да да  
Клиничконеболнички центар "Звездара" да да да да да  
Клинички центар Србије да да да да да  
Војномедицинска академија да да да да да  
Институт за медицину рада "Др Драгомир Карајовић" да да да да да  
ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД