ДСГ - дневни пресек

СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ У СИСТЕМУ ФИНАНСИРАЊА ПО ДСГ И КОЈЕ НИСУ ДОСТАВИЛЕ ФАКТУРЕ ЗА ЈУН 2019. ГОДИНЕ

 Датум ажурирања: 23.07.2019

Р. бр. НАЗИВ ФИЛИЈАЛЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДИРЕКТОР
1. Филијала Јагодина ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА Милош Лукић