ДСГ - дневни пресек

СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ У СИСТЕМУ ФИНАНСИРАЊА ПО ДСГ И КОЈЕ НИСУ ДОСТАВИЛЕ ФАКТУРЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

 Датум ажурирања: 20.01.2021.

НАЗИВ ФИЛИЈАЛЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДИРЕКТОР
Филијала Пожаревац ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ др Бранко Лукић
Филијала Пожаревац ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ др Данко Николић
Филијала Крагујевац КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ др Предраг Саздановић
Филијала Јагодина ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН др Слађана Васић
Филијала Крушевац ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ прим.др Весна Стевић - Гајић
Филијала Београд ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИЈОЛОГИЈУ СРБИЈЕ, БЕОГРАД проф.др Радан Ђодић
Филијала Београд КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ" - ДЕДИЊЕ Проф. др Владимир Ђукић
Филијала Београд КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР - ЗЕМУН Проф.др Драгош Стојановић
Филијала Београд УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧИЈА КЛИНИКА - БЕОГРАД проф.др Зоран Радојичић