ДСГ - дневни пресек

СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ У СИСТЕМУ ФИНАНСИРАЊА ПО ДСГ И КОЈЕ НИСУ ДОСТАВИЛЕ ФАКТУРЕ ЗА ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ

 Датум ажурирања: 21.03.2019

Р. бр. НАЗИВ ФИЛИЈАЛЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДИРЕКТОР
1. Филијала Смедерево ОПШТА БОЛНИЦА СВЕТИ ЛУКА СМЕДЕРЕВО др Никола Ристић
2. Филијала Зајечар ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР - ЗАЈЕЧАР др Мирослав Стојановић
3. Филијала Лесковац ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ др Небојша Димитријевић

 

pdf Контрола електронске фактуре за здравствене установе - постављено 21.02.2019.