ДСГ - дневни пресек

СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ У СИСТЕМУ ФИНАНСИРАЊА ПО ДСГ И КОЈЕ НИСУ ДОСТАВИЛЕ ФАКТУРЕ ЗА СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

 Датум ажурирања: 11.11.2019

Р. бр. НАЗИВ ФИЛИЈАЛЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДИРЕКТОР
1.  НЕМА НЕМА НЕМА