ДСГ - дневни пресек

СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ У СИСТЕМУ ФИНАНСИРАЊА ПО ДСГ И КОЈЕ НИСУ ДОСТАВИЛЕ ФАКТУРЕ ЗА АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

 Датум ажурирања: 21.10.2021.

Назив филијале Назив здравствене установе Директор
НЕМА НЕМА НЕМА