ДСГ - дневни пресек

СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ У СИСТЕМУ ФИНАНСИРАЊА ПО ДСГ И КОЈЕ НИСУ ДОСТАВИЛЕ ФАКТУРЕ ЗА ЈУЛИ 2019. ГОДИНЕ

 Датум ажурирања: 16.09.2019

Р. бр. НАЗИВ ФИЛИЈАЛЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДИРЕКТОР
1. Филијала Нови Пазар ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР др Мирсад Ђерлек